Nyheter 2020/03/15

Om Coronaviruset till ledare, föreningar och distrikt

Uppdatering 2020-04-06
Junis fortsätter bedriva verksamhet utifrån myndigheternas rekommendationer. Men vi avråder från fysiska styrelsemöten, planeringsmöten med mera.

Uppdatering 2020-04-06

  • Junis fortsätter bedriva verksamhet utifrån myndigheternas rekommendationer och riktlinjer. Det är viktigt att som barn bli sedd och att få känna trygghet, träffa sina ledare och få ha roligt med kompisar en stund.

Vad ska vi tänka på när vi bedriver föreningsverksamhet?

  • Tvätta händerna innan, under och efter träffarna. Använd pappershanddukar.
  • Flytta ut föreningsträffarna. Lek lekar, gå tipspromenad eller anordna andra roliga utomhusäventyr. Tips och inspiration finns här.
  • Planera aktiviteterna så att myndigheternas rekommendationer kring social distansering upprätthålls. Dela gärna tips med varandra hur ni planerar och genomför verksamhet i Junis Ledarforum på Facebook.
  • Vid idrottsverksamhet rekommenderar vi att läsa Riksidrottsförbundets tips och information. Läs mer här.
  • Vi anordnar inte arrangemang där vi bor i masslogi.

Undvik fysiska möten för styrelser, planeringsgrupper med mera.
Utifrån myndigheternas rekommendationer för föreningslivet avråder Junis styrelser, planeringsgrupper för läger, ledarteam med mera att ha fysiska möten.

Flytta till en digital plattform eller till telefonmöte. Tips från IOGT-NTO finns här.

Tips på digitala plattformar är LifeSize, Facebook, Skype, Zoom eller Google hangout. En annan enkel lösning är också att helt enkelt ha ett telefonmöte, i de flesta telefoner och abonnemang finns möjligheten att ringa upp ett antal personer och koppla ihop direkt i sin telefon.

Vill ni ha tips eller hjälp att komma igång? Mejla info@junis.se

Uppdatering 2020-03-27

Idag kom det nya riktlinjer, dessa innebär att allmänna sammankomster för fler än 50 personer förbjuds. Detta innebär att vi i Junis just nu inte ska genomföra verksamhet där vi medlemmar och ledare inräknat tillsammans blir fler än 50 personer. I den mån det går är det också klokt att förflytta verksamheten utomhus.

Vi vet att Junis-verksamheten är viktig för många barn och unga. Däremot ska vi tänka till och ibland tänka om. Vi ställer in discon och ersätter kanske med annan verksamhet med färre barn vid varje verksamhetstillfälle. Kan vi leka utomhus? Köra tipsrundor? Ha fler föreningsträffar med färre barn på varje? Vi tipsar också om att börja och avsluta varje Junis-träff med att tvätta händerna. I Junis Ledarforum kan du bolla tankar och idéer med andra ledare.

Här finns mer information om förbudet.

Här finns det under rubriken Junis 10 träffar olika förslag på utomhusaktiviteter.

Här finns information om Covid-19 på olika språk.

Om du har frågor eller funderingar kan du alltid kontakta Junis kansli på info@junis.se. Andra kontaktuppgifter hittar du här.

Uppdatering 2020-03-15
Den största insatsen vi kan göra just nu är att följa myndigheternas rekommendationer. Myndigheternas bedömningar bygger på expertkunskap och tar hänsyn till individ, grupp och samhälle, på ett sätt som kan vara svårt för oss som organisationer att överblicka. Vi har inte kunskap att göra bättre bedömningar än våra myndigheter. Vi vill inte heller bidra till samhällsstörningar på grund av felavvägda beslut. Utifrån detta fortgår all verksamhet inom IOGT-NTO-rörelsen som vanligt men med hänsyn till rekommendationer. Situationen förändras snabbt, se därför till att hålla er uppdaterade kontinuerligt – och ha beredskap för att med kort varsel anpassa efter nya, skärpta rekommendationer från myndigheterna​.

Följ utvecklingen på Folkhälsomyndighetens hemsida och på Krisinformation.se, eller direkt i krisinformations-appen. Vi kan inte nog ofta påminna om Folkhälsomyndighetens och vårdens riktlinjer:

Stanna hemma och undvik att träffa andra om du har förkylningssymptom.
Tvätta händerna ofta, med tvål och ljummet vatten i minst 30 sekunder.
Nys och hosta i armvecket.

Inom IOGT-NTO-rörelsen, precis som i resten av civilsamhället, finns många drivna och engagerade människor. Vi är många som genom åren vant oss vid att gå lite snuviga och hostiga till arbetet, styrelsemötet, bildningshelgen etc. Det är dags att sluta med det nu.

Genom att stanna hemma när man är sjuk tar man hand om både sig själv och andra!

Vi tar omvärldens oro på allvar, men vi som föreningsföreträdare och ledare är förebilder och genom vårt sätt att agera kan vi göra vårt för att förmedla tilltro till samhället och lugn i situationen.

Mona Örjes, förbundsordförande Junis
Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO
Filip Nyman, förbundsordförande UNF
Jane Segerblom, förbundsordförande UNF
Karin Wester, förbundsordförande NSF
Stockholm 2020-03-15

Uppdaterad 2020-03-12
Information till medlemmar, ledare, föreningar och distrikt om coronavirus (covid-19). Antalet fall av konstaterat smittade av Coronaviruset (Covid-19) fortsätter att öka i Sverige. Det gör att vi inom Junis behöver fundera över åtgärder för att minska risken att sprida smittan vidare, till exempel i samband med möten och arrangemang i föreningar, distrikt och förbund.

SPRIDNING AV CORONAVIRUS (COVID-19) – VAD KAN VI GÖRA?
Inom IOGT-NTO-rörelsen har vi många äldre medlemmar och andra som av hälsoskäl tillhör de grupper som kan drabbas hårdast av smitta från Covid-19. Av solidaritet med dem finns det anledning för oss att vara extra noga med att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger på sin hemsida.

Vi rekommenderar att alla följer de råd och anvisningar som myndigheten ger. Observera att dessa ändras allt eftersom situationen förändras, så uppdatera er kontinuerligt.

Enligt den senaste rekommendationen gäller att den som har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

BAKGRUND
Sedan december 2019 sprids från Kina ett nytt coronavirus. Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet covid-19. De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta.

Äldre personer och särskilt de med hjärt-kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck är överrepresenterade bland de som drabbas av allvarligare sjukdom.

ATT TÄNKA PÅ VID ARRANGEMANG inom Junis och IOGT-NTO-rörelsen
För att minska risken att föra smitta vidare i samband med våra arrangemang är det av största vikt att följa de råd och anvisningar som ges av Folkhälsomyndigheten. Råden förändras över tid så stäm av kontinuerligt.

Som arrangör är det viktigt att vi förmedlar detta till förväntade besökare både före och i omedelbar anslutning till vår verksamhet. Du som medlem eller ledare ska inte besöka arrangemang och inte heller andra platser där många samlats, innan du har tillfrisknat.

TVÄTTA HÄNDERNA

Tvätta händerna är viktigt för minskad smittspridning av både corono-virus och andra sjukdomar t.ex. magsjuka och vanliga förkylningar, här finns affisch med instruktioner. Skriv ut och sätt upp på toaletterna i lokalerna. Inled och avsluta t.ex. träffarna med att alla barn tvättar händerna. Använd pappershanddukar.
SMITTSPRIDNING

Om du har varit i ett område med stor smittspridning eller har varit i nära kontakt med någon som är smittad så finns en ökad risk att du blivit smittad.
De flesta blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall. Inkubationstiden för coronavirus är 2–14 dagar.
Folkhälsomyndighetens råd är att den som har varit i ett område med pågående smittspridning under de senaste 14 dagarna och får luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber ska ringa 1177 Vårdguiden (telefonnummer 1177) för sjukvårdsrådgivning.
Misstänker du att du har varit i kontakt med någon som kan vara smittbärare kontakta alltså 1177, åk inte till vårdcentralen.
Folkhälsomyndigheten ger på sin hemsida utförlig information om Covid-19 och råd om hur man skall göra för att minska risken för spridning. Vi rekommenderar att alla kontinuerligt stämmer av vilka råd och anvisningar som myndigheten ger och följer dessa.

Registrera ditt sommarläger

Se till att ditt sommarläger finns med i sammanställningen över Junis alla sommararrangemang. Registrera ditt läger idag!

Dags för föreningsårsmöte!

Nu är det dags att hålla årsmöte i Junis-föreningen. Senast den 29 februari ska årsmötet vara genomfört. Här på hemsidan hittar du fördragningslista och mallar för bland annat protokoll, stadgar och verksamhetsberättelse.

eBas

All information om Junis medlemsregister eBas hittar du här.