Nyheter 2020/12/15

Uppdaterade riktlinjer för coronasäker Junis-verksamhet

I de ny allmänna råden från Folkhälsomyndigheten likställs barns fritids- och kulturverksamhet med barns idrottsträningar. Junis tycker detta är positivt och visar på vikten av att barn får möjlighet att fortsätta med viktiga fritidsaktiviteter som bidrar till välmående och stabilitet i barns vardag. Detta betyder att barn födda 2005 och senare kan delta i olika former av fritidsverksamhet, så väl fysiskt som digitalt.

När det gäller gränsen på 8 personer för allmänna sammankomster så gäller inte detta för Junis, vår bedömning är att våra ledarteam självständigt klarar av att planera och hantera sin verksamhet med hjälp av till exempel frågorna som finns i riskanalysverktyget för verksamhet. Vår rekommendation är att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att bedriva föreningsverksamhet vilket i korthet betyder; när det är möjligt bedriv verksamhet utomhus, anpassa gruppernas storlek utifrån lokalernas förutsättningar och planerade aktiviteter.

Om årsmöten
Junis tolkning av Folkhälsomyndighetens Allmänna råd om årsmöten bygger på att många årsmöten är plats för att många vuxna samlas, i våra föreningar är barnen ombud och barnen träffas redan på den vanliga Junis-verksamheten. På distriktsårsmöten är det ledare från 15 år och uppåt som ses och då är det lämpligt att välja en digital plattform för dessa tillfällen.

Junis föreningsårsmöten
Barn som träffas och har Junis-verksamhet kan också ses och ha fysiskt föreningsårsmöte. Om ni vill genomföra ett digitalt föreningsårsmöte och vill ha hjälp med detta kontakta verksamhetsutvecklare/distriktskonsulent eller Junis kansli på info@junis.se.

Junis distriktsårsmöten
Junis bedömning är att alla distriktsårsmöten bör genomföras digitalt, stöd och hjälp för att kunna genomföra bra digitala distriktsårsmöten kommer i januari 2021. Till exempel finns möjlighet att få låna Zoom-konto.

Ledarutbildning för Junis-ledare
Just nu bör vi avstå alla fysiska samlingar för vuxna, därför rekommenderar vi att genomföra alla typer av ledarutbildningar och ledarinspirationsträffar digitalt

Läs mer här: Riskanalys verksamhet

Nya idéer för Junis? Skriv en motion!

Genom Junis föreningsårsmöten, distriktsårsmöte och kongress har du möjlighet att påverka organisationen. Har du en idé på något du vill förändra i din förening, i ditt distrikt eller i Junis-förbundet så är enklaste sättet att skriva en motion.

Digitala utbildningar för ledare

Succén med olika digitala utbildningar, workshops och samtal för dig som är ledare eller förtroendevald i Junis fortsätter. Alla föreläsningar, workshops och samtal ges i Zoom. Utbildningstillfällena passar både dig som är ny ledare liksom dig som har några års erfarenhet av att vara Junis-ledare.

Skapa äventyr med Junis skattjakt

Nu börjar skattjakten! Var med och skapa en av Junis coolaste aktiviteter som barn i hela landet ska kunna delta i. Med en gemensam skattkarta och fina vinster i prispotten ordnar vi tillsammans det häftigaste äventyret för alla junisar!