Nyheter 2020/11/25

Uppdaterade riktlinjer för coronasäker Junis-verksamhet

I Junis vet vi att vi på många ställen betyder väldigt mycket för barn som inte har möjlighet till andra fritidsaktiviteter, vår verksamhet är ett viktigt andningshål och behöver kunna fortsätta vara det för våra medlemmar.

Junis i egenskap av ideell organisation omfattas inte av den nya begränsningen om att samla max 8 personer, däremot ser vi så klart att det är viktigt att anpassa vår verksamhet och vara följsamma för myndigheternas rekommendationer. Gränsen på 8 personer ska vara normerande för all verksamhet – men verkar underförstått handla om vuxna. Vi ser att det är möjligt att med hänvisning till att barns idrottsträningar fortsätter är möjligt att bedriva Junis-verksamhet. Däremot vill vi uppmuntra till att med anledning av att Vit jul-kampanjens fysiska aktiviteter i år ställs in, att alla Junis-verksamheter tar ett långt och välbehövligt jullov.

Vi ser inte heller att det är möjligt för vuxna människor (dvs Junis-ledare) att ses fysiskt, detta gäller t.ex. ledarutbildningar, styrelsemöten eller andra planeringsmöten, ha gärna möten men ses digitalt.

Det är viktigt att ni som ledarteam tillsammans resonerar om huruvida ni ska bedriva verksamhet eller inte. Om ni vill fortsätta: i så fall på vilket sätt och hur skapar ni trygghet och minskar risken för smittspridning i er verksamhet?

Vi uppmuntrar också till att ha mindre grupper i verksamhet vid samma tillfälle eller att ni till exempel sprider ut er, kan en grupp vara inne och en grupp ute? Kan gruppen dela upp sig i flera rum i er lokal? Att vara ute är alltid tryggare ur smittsynpunkt.

Om ni väljer att fortsätta bedriva verksamhet ska detta rapporteras här.
Om ni får kännedom om konstaterad Covid-19 smitta som uppkommit i samband med Junis aktiviteter så ska ni rapportera detta genom att mejla till Junis Generalsekreterare Linda Tjälldén på linda@junis.se.

Om ni väljer att pausa verksamheten tycker vi det är viktigt att sätta ett datum för när verksamheten ska starta upp igen och vid behov skjuta fram det datumet. Det ger våra medlemmar något att se fram emot men blir också en tydlig avstämningspunkt inför vilken ni som ledarteam kan ta ställning till om ni vill och kan starta igång verksamheten igen.

Vi vill betona att ingen ledare eller förening ska känna sig tvungen att fortsätta bedriva verksamhet, om man inte känner sig bekväm med det.

Riskanalysverktyget för föreningsverksamhet är uppdaterat för att ge ytterligare hjälp i planeringen av verksamhet. Ladda ner riskanalysen här. Övriga verktyg är inte längre aktuella då vi inte ser att det är möjligt att bedriva fysiska ledarutbildningar, Vit jul-aktiviteter eller göra läger just nu.

För mer information om Vit jul, läs här.

Exklusivt förhandssläpp av Junis rapport

Varje år undersöker Junis vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer upp i familjer med missbruk. Resultatet presenteras i skriften Junis rapport. Nu bjuder vi in dig som är Junis-ledare eller annan medlem i IOGT-NTO-rörelsen till ett exklusivt digitalt förhandssläpp av rapporten.

Digitala utbildningar för ledare

Succén med olika digitala utbildningar, workshops och samtal för dig som är ledare eller förtroendevald i Junis fortsätter. Alla föreläsningar, workshops och samtal ges i Zoom. Utbildningstillfällena passar både dig som är ny ledare liksom dig som har några års erfarenhet av att vara Junis-ledare.

Skapa äventyr med Junis skattjakt

Nu börjar skattjakten! Var med och skapa en av Junis coolaste aktiviteter som barn i hela landet ska kunna delta i. Med en gemensam skattkarta och fina vinster i prispotten ordnar vi tillsammans det häftigaste äventyret för alla junisar!