Nyheter 2020/09/14

Digitala utbildningar för Junis-ledare

Under hösten fortsätter succén med olika digitala utbildningar, workshops och samtal för dig som är ledare eller förtroendevald i Junis. Alla föreläsningar, workshops och samtal ges i Zoom. Utbildningstillfällena passar både dig som är ny ledare liksom dig som har några års erfarenhet av att vara Junis-ledare. Ingen föranmälan, du deltar genom att klicka på länken under respektive föreläsning.

Utmaningar och möjligheter i Junis verksamheten

 • Torsdag 22 oktober kl 19.00 Om att bedriva Junis-verksamhet i socioekonomiskt utsatta områden.
  Mona Örjes leder ett samtal med bland annat Jörgen Törngren, verksamhetsansvarig i Junis Umeå om möjligheter och utmaningar med att bedriva verksamhet i socieokonoiskt utsatta områden. Träffen innehåller både samtal och tillfälle för diskussion och erfarenhetsutbyte.
  Länk till mötet hittar du här
 • Vecka 44 = Uppehåll höstlov
 • Tisdag 3 november kl 19.00 Medmänskligt lyssnande i svåra samtal!
  Föreläsningen bygger på Tjejzonens samlade erfarenhet av att arbeta med ideell stödverksamhet i över 20 år. Den ger tips på hur du kan bli en bättre lyssnare och vara ett bättre stöd till andra i svåra samtal. Att lyssna kan nämligen tyckas självklart, men det är en konst. Att vara helt närvarande, lägga bort sig själv för en stund och sätta den andras behov i fokus utan att komma med lösningar är inte det lättaste. Föreläsningen kommer även ge dig ökad kunskap om olika hjälparroller och sekundär traumatisering som konsekvens av att möta andra i svåra samtal. Du får tips på hur du kan ta hand om dig själv så att ditt lyssnande blir hållbart över tid.”Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Vi kämpar för tjejers rätt att bli lyssnade på och att den psykiska hälsan ska öka bland alla som definierar sig som tjejer mellan 10 och 25 år. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Tjejzonen erbjuder dels jourstöd via chatt och dels till tjejer i en längre relation, där den stödsökande får stöd av en volontär i upp till ett år.” Föreläsningen hålls av Alexandra D’Ubaldo-Gauffin som är verksamhetsutvecklare på Tjejzonen. Hon beskriver sig själv så här: ”Jag arbetar bland annat med att utveckla organisationens interna och externa utbildningsverksamhet. Innan min roll som verksamhetsutvecklare arbetade jag som stödsamordnare för organisationens volontärer. Som stödsamordnare utbildade jag volontärer i det medmänskliga lyssnandet och stöttade volontärerna så att de inte skulle känna sig ensamma i sina viktiga uppdrag.”
  Föranmälan krävs (vi har 50 platser). Klicka här.
  Möteslänk skickas ut till de som har föranmält sig.
 • Måndag 9 november kl 19.00 Tillgänglighet och inkludering med Anneli Bylund. Konkreta och handfasta råd för hur du och ditt ledarteam kan öka inkluderingen i föreningsverksamheten eller på lägret.
 • Tisdag 17 november kl 19.00 Junis-ramen, ett enkelt och praktiskt verktyg för att skapa hanterbarhet i verksamheten.
  Linda Tjälldén leder ett samtal om goda erfarenheter av att använda sig av Junis-ramen som verktyg för att planera Junis-träffarna i föreningen. Junis-ramen är ett verktyg som ger barn förståelse för strukturen på verksamheten samt bidrar med en känsla av sammanhang.

Kommande teman:

 • Att utvecklas som Junis-ledare
 • Demokrati

Bekräfta ditt ledarskap!

Varje år vill vi att du som är mellan 15 och 25 år och inskriven som ledare i Junis ska bekräfta ditt ledarskap och att du genom ledarskapet är medlem i Junis. Detta är viktigt för att Junis ska få de bidrag som organisationen har rätt till och få chans att ordna mer verksamhet och göra skillnad för fler barn.

Junis stödjer Världens barn

Insamlingen till Världens Barn är viktigare än någonsin. När pandemin sprids till de mest utsatta samhällena blir konsekvenserna stora för barn i utsatthet. Årets insamling kommer att bli annorlunda men är fortfarande väldigt viktig för många barn i hela världen. Du och din Junis-förening kan hjälpa till.

Skapa äventyr med Junis skattjakt

Nu börjar skattjakten! Var med och skapa en av Junis coolaste aktiviteter som barn i hela landet ska kunna delta i. Med en gemensam skattkarta och fina vinster i prispotten ordnar vi tillsammans det häftigaste äventyret för alla junisar!