Allt för Junis-distriktet

Här hittar du som är engagerad i distriktsstyrelsens arbete verktyg och information för att driva ditt distrikt. Längst ner på sidan hittar du mallar och blanketter samlade.

Årshjul

Januari-februari

 • Utbetalning av Junis grundstöd till distrikt samt aktivitetsstöd.
 • Hjälpa föreningarna att genomföra godkända föreningsårsmöten.
 • Skicka ut kallelse till distriktsårsmöte.
 • Planera sommarens läger och genomföra sportlovsaktiviteter.

Mars-april 

 • Genomföra distriktsårsmöte.
 • Skicka in protokoll, verksamhetsberättelse och årsmötesrapport på eBas.
 • Uppdatera hemsida med nyvald distriktsstyrelse.
 • Planera sommarens läger och genomföra lovaktiviteter.

Maj-augusti

 • Genomföra lov- och sommarlovsaktiviteter

September-oktober

 • Planera och genomföra höstlovsaktiviteter.
 • Ledarrekrytering.
 • Ledarutbildning.

November-december

 • Redovisa förgående års aktivitetsstöd.
 • Ansöka om aktivitetsstöd för kommande år.

Viktiga datum 2021

 • 10:e varje månad– digital träff på Zoom för distriktsordförande eller motsvarande i varje distrikt. Inbjudan och mer information mejlas till respektive distriktsordförande.
 • 21 april – sista dag att skicka motioner till Junis kongress, motioner skickas motion@junis.se.

Bidrag och ekonomi

Varje år får alla distrikt bidrag från Junis-förbundet. Bidraget har två delar. En del är ett grundstöd och en del är ett aktivitetsstöd som distrikten varje år ansöker om och redovisar. För att få aktivitetsbidrag ska distrikten arbeta med varje arena inom Junis arbetsplan; Junis tillsammans, Junis för alla och Junis påverkar.

Riktlinjer grundstöd distrikt

Grundstödet baseras på föregående års medlems- och ledarsiffror. Undantag gäller för stödet år 2021.

Grundstödets summor:
125 kr per bidragsberättigad medlem
250 kr per godkänd ledare

En medlem är bidragsberättigad om personen:

 • betalt eller bekräftat sitt medlemskap under föregående år
 • är mellan 6 och 15 år

En ledare är godkänd om personen:

 • gått grundutbildning
 • skrivit under Junis ledaretik
 • är betalande eller bekräftad medlem i IOGT-NTO, UNF eller NSF

Dessutom ska bidragsberättigade medlemmar och godkända ledare vara med i en godkänd förening för att räknas. Läs mer om vad som krävs för att vara en godkänd förening under fliken ”Driva förening”.

Riktlinjer aktivitetsstöd distrikt

Fokus i aktivitetsstödet är på att få alla distrikt att genomföra minst en aktivitet per arena från arbetsplanen. Aktivitetsstöd får distrikt efter att de angett vad de tänker göra inom de tre arenorna i arbetsplanen.

Bidragets storlek baseras på antalet godkända medlemmar:
0-499 medlemmar                      50 000 kronor
500-749 medlemmar                  75 000 kronor
750-999 medlemmar                 100 000 kronor
1 000-1 249 medlemmar           125 000 kronor
1 250-1 499 medlemmar           150 000 kronor
1 500-1 749 medlemmar           175 000 kronor
1 750-1 999 medlemmar           200 000 kronor
2 000-2 249 medlemmar          225 000 kronor
2 250-2 449 medlemmar          250 000 kronor

Ansökan för 2022 och redovisning för 2021 års bidrag öppnar i december 2021

Förbundets arbetsplan för perioden 2020-2021 kan ni läsa här.

Regionbidrag och fonder

Många distrikt har möjlighet att söka regionbidrag. Junis har gjort en sammanställning av alla regioners bidragsregler. Vill du ha hjälp med er ansökan för regionstöd? Kontakta biträdande generalsekreterare Henrietta Thyresson Stenqvist på henrietta@junis.se.

Utöver Junis förbundets ekonomiska stöd samt lokala och regionala bidrag kan många föreningar och distrikt söka stöd från olika fonder och stiftelser. Junis har gjort en sammanställning över några vanliga fonder som passar bra in i vårt ändamål. Du hittar sammanställningen här.

Distriktsstyrelsens arbete

Som stöd till distriktsstyrelser har vi tagit fram ett antal enkla mallar och verktyg att använda i arbetet. Se dessa som ett underlag och en grund för er att utveckla och anpassa efter era förutsättningar.

Distriktsstyrelsens arbete- mallar

Här hittar du mallar och underlag som hjälper distriktsstyrelsen i arbetet.

Föredragningslista DISTRIKTETS NAMN

Exempel på protokollsmall styrelsemöte

Exempel på konstituerande protokoll

 

Årsmöte

Nytt för 2021 är att vi på grund av Corona-pandemin rekommenderar alla distrikt att endast genomföra digitala distriktsårsmöten. Vi erbjuder hjälp och stöd till distrikt, kontakta info@junis.se för mer information.

Här kan ni ta del av tips och idéer för att genomföra ett digitalt distriktsårsmöte.

Från och med 2020 är det en del nya regler som gäller för distriktsårsmöten i Junis. Nedan följer en kort sammanfattning av de nya reglerna.

 • Alla aktiva/registrerade ledare i Junis under 26 år i distriktets föreningar ska kallas som ombud till distriktsårsmötet.
 • Alla föreningar får utse ett ombud per påbörjat 20-tal medlemmar.
 • Enbart ordförande, sekreterare och kassör är obligatoriska poster i distriktsstyrelsen.

Distriktsårsmöte – mallar

Distriktsårsmöte

Föredragningslista distriktsårsmöte

Protokollmall distriktsårsmöte

Stadgar

Här kan ni ladda ner en Power Point med föredragningslistan att använda som stöd vid digitala distriktsårsmöten.

 

Marknadsför med Strutens distriktsbilagor

Terminsprogram, veckoverksamhet, inbjudan till arrangemang och läger – en present till medlemmarna!

Läs mer här.

Distrikt som är arbetsgivare

För de distrikt som är arbetsgivare finns hjälp och stöd att få. Bland annat finns ett arbetsledarnätverk på Microsoft Teams som du kan bli inbjuden till. Där finns ett stort antal mallar att tillgå i form av personalhandbok, arbetsmiljöhandbok, arbetsgivarpolicy med mera. Kontakta generalsekreterare Linda Tjälldén via linda@junis.se för mer information.

Distrikt som är uppdragsgivare

För de distrikt som är uppdragsgivare till verksamhetsutvecklare finns hjälp och stöd att få. Bland annat genomför vi 2-3 digitala träffar per termin via Zoom där vi diskuterar olika aktuella frågor. Kontakta biträdande generalsekreterare Ola Söderqvist via ola.soderqvist@junis.se för mer information.

Junis rapport – Med makt kommer ansvar

Varje år undersöker Junis vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer upp i familjer med missbruk. Resultatet presenteras i skriften Junis rapport som i år har namnet Med makt kommer ansvar. Här får du som är Junis-ledare tips på hur du kan hjälpa till i opinionsarbetet.

Var med i konstutställningen Vi skapar framtiden

I konstutställningen ”Vi skapar framtiden” får din Junis-förening möjlighet att visa upp era egna teckningar och målningar tillsammans med konst av Henrik Jonsson som bland annat illustrerat PAX-böckerna, barnboksillustratören Matilda Ruta, serietecknaren Sara Olausson och flera andra kända konstnärer. Ni får ta del av en enkel verksamhetsmetod för att arbeta med de Globala målen och får dessutom möjlighet att samla in pengar till Världens Barn!

Allt om Junis kongress!

2-4 juli är det dags för Junis kongress! Här hittar du information om praktiska detaljer kring hur kongressen genomförs. Framöver lägger vi även upp kongresshandlingar och annan info här!

Digitala utbildningar för ledare

Succén med olika digitala utbildningar, workshops och samtal för dig som är ledare eller förtroendevald i Junis fortsätter. Alla föreläsningar, workshops och samtal ges i Zoom. Utbildningstillfällena passar både dig som är ny ledare liksom dig som har några års erfarenhet av att vara Junis-ledare.