Allt för Junis-distriktet

Här hittar du som är engagerad i distriktsstyrelsens arbete verktyg och information för att driva ditt distrikt. Längst ner på sidan hittar du mallar och blanketter samlade.

Årshjul

Januari-februari

 • Utbetalning av Junis grundstöd till distrikt samt aktivitetsstöd.
 • Hjälpa föreningarna att genomföra godkända föreningsårsmöten.
 • Skicka ut kallelse till distriktsårsmöte.
 • Planera sommarens läger och genomföra sportlovsaktiviteter.

Mars-april 

 • Genomföra distriktsårsmöte.
 • Skicka in protokoll, verksamhetsberättelse och årsmötesrapport på eBas.
 • Uppdatera hemsida med nyvald distriktsstyrelse.
 • Planera sommarens läger och genomföra lovaktiviteter.

Maj-augusti

 • Genomföra lov- och sommarlovsaktiviteter

September-oktober

 • Planera och genomföra höstlovsaktiviteter.
 • Ledarrekrytering.
 • Ledarutbildning.

November-december

 • Redovisa förgående års aktivitetsstöd.
 • Ansöka om aktivitetsstöd för kommande år.

Viktiga datum 2022

 • 10:e varje månad– digital träff på Zoom för distriktsordförande eller motsvarande i varje distrikt. Inbjudan och mer information mejlas till respektive distriktsordförande.

Bidrag och ekonomi

Varje år får alla distrikt bidrag från Junis-förbundet.

Riktlinjer och modell för grundstöd distrikt

En medlem är bidragsberättigad om personen:

 • Betalat eller bekräftat sitt medlemskap under föregående år
 • Är mellan 6 och 15 år.

En ledare är godkänd om personen:

 • Gått grundutbildning.
 • Skrivit under Junis ledaretik.
 • Är betalande eller bekräftad medlem i IOGT-NTO, UNF eller NSF.
 • En ledare kan vara aktiv i flera föreningar inom ett distrikt, men det utgår bara ett bidrag per ledare till varje enskilt distrikt. Om en ledare är med i två olika distrikt får båda distrikten bidrag för ledaren.

För att räknas behöver bidragsberättigade medlemmar och godkända ledare vara med i en godkänd förening. Läs mer om vad som krävs för att vara en godkänd förening under fliken ”Driva förening”.

Varje distrikt får 30 000 kr som är tänkt att användas till ledarutveckling i första hand. I en trappa får sedan distrikt utan egen medarbetare extra pengar med ökande medlemstal enligt följande:

 • När distriktet når 300 medlemmar får de ytterligare 10 000 kr, när de når 350 medlemmar får de ytterligare 10 000 kr osv för varje 50-tal medlemmar som distriktet når.
 • Distrikt med egen medarbetare får utöver de 30 000 kr i grundstöd även 250 kr/medlem och 500 kr/ledare.

Distrikt som har egna medarbetare eller vill anställa personal kan söka extra pengar. För att kunna söka gäller följande krav:

 • Distriktet har minst 400 godkända medlemmar.
 • Medarbetaren är anställd på minst 50% och har verksamhetsnära arbetsuppgifter.
 • Medarbetaren deltar i förbundets personalsamlingar.
 • Förtroendevald arbetsgivare tar del av stöd i arbetsgivarskap som erbjuds av förbundet.

Distrikt som idag har egna medarbetare är under 2023 garanterade att få bidrag på minst samma nivå som de fått 2022. Det innebär att för 2023 kommer de att få bidrag enligt den modell som ger det högsta stödet och den nya modellen gäller fullt ut från och med 2024

För övriga distrikt gäller den nya modellen från och med 2023

Regionbidrag och fonder

Många distrikt har möjlighet att söka regionbidrag. Junis har gjort en sammanställning av alla regioners bidragsregler. Vill du ha hjälp med er ansökan för regionstöd? Kontakta info@junis.se

Utöver Junis förbundets ekonomiska stöd samt lokala och regionala bidrag kan många föreningar och distrikt söka stöd från olika fonder och stiftelser. Junis har gjort en sammanställning över några vanliga fonder som passar bra in i vårt ändamål. Du hittar sammanställningen här.

Distriktsstyrelsens arbete

Som stöd till distriktsstyrelser har vi tagit fram ett antal enkla mallar och verktyg att använda i arbetet. Se dessa som ett underlag och en grund för er att utveckla och anpassa efter era förutsättningar.

Distriktsstyrelsens arbete- mallar

Här hittar du mallar och underlag som hjälper distriktsstyrelsen i arbetet.

Föredragningslista DISTRIKTETS NAMN

Exempel på protokollsmall styrelsemöte

 

Årsmöte

Sedan 2020 gäller följande för distriktsårsmöten:

 • Alla aktiva/registrerade ledare i Junis under 26 år i distriktets föreningar ska kallas som ombud till distriktsårsmötet.
 • Alla föreningar får utse ett ombud per påbörjat 20-tal medlemmar.
 • Enbart ordförande, sekreterare och kassör är obligatoriska poster i distriktsstyrelsen.

Distriktsårsmöte – mallar

Distriktsårsmöte

Föredragningslista distriktsårsmöte

Protokollmall distriktsårsmöte

Stadgar

Här kan ni ladda ner en Power Point med föredragningslistan att använda som stöd vid digitala distriktsårsmöten.

 

Marknadsför med Strutens distriktsbilagor

Terminsprogram, veckoverksamhet, inbjudan till arrangemang och läger – en present till medlemmarna!

Läs mer här.

Distrikt som är arbetsgivare

För de distrikt som är arbetsgivare finns hjälp och stöd att få. Bland annat finns ett arbetsledarnätverk på Microsoft Teams som du kan bli inbjuden till. Där finns ett stort antal mallar att tillgå i form av personalhandbok, arbetsmiljöhandbok, arbetsgivarpolicy med mera. Kontakta generalsekreterare Joakim Lundqvist, joakim.lundqvist@junis.se för mer information.

Distrikt som är uppdragsgivare

För de distrikt som är uppdragsgivare till verksamhetsutvecklare finns hjälp och stöd att få. Bland annat genomför vi 2-3 digitala träffar digitalt, där vi diskuterar olika aktuella frågor. Kontakta biträdande generalsekreterare Ola Söderqvist via ola.soderqvist@junis.se för mer information.

Häng med på höstens digitala ledarträffar

Fyll på med höst-pepp, kunskap och inspiration med våra digitala ledarträffar! Träffarna hålls digitalt via Zoom eller Teams. Du deltar på det du vill och kan.

Vit jul 2022 – ditt engagemang behövs!

Vit jul-kampanjen handlar om att alla barn har rätt att se fram emot och få uppleva, en trygg och mysig jul. Alltför många barn känner oro inför ett stundande jullov och räknar inte med det som många andra barn tar för givet. Vit juls aktiviteter gör skillnad genom att skapa fina julminnen för fler barn.

Är du ledare och gillar att sporta och röra på dig?

Nu letar vi efter dig som vill leda en Junis-förening eller grupp som testar vår nya sportverksamhet. I Junis sport testar vi olika sporter och rörelselekar, alltid i barnens egen takt och på deras egna villkor. Alla får vara med och ingen väljs bort eller blir utslagen. Det viktigaste är - som alltid i Junis - att ha riktigt roligt tillsammans, på ett tryggt och utvecklande sätt.

Var med i Junis skattjakt!

Var med och skapa en av Junis coolaste aktiviteter som barn i hela landet kan delta i! I Junis Skattjakt placerar Junis ledare ut skatter runt om i sitt närområde - skatter som junisarna sen med hjälp av vår skattkarta kan leta reda på! Här beställer du ditt skattjaktspaket!

15-25 år? Bekräfta ditt ledarskap!

Alla ledare som är mellan 15 och 25 år behöver bekräfta sitt ledarskap i Junis varje år. Vi behöver veta om du, under år 2022, har varit eller är aktiv i Junis.

Signa upp för Junis nyhetsbrev!

Junis E-nytt är ett nyhetsbrev för alla ledare i Junis. Här får du aktuell information om vad som händer i Junis och tips på material och utbildningar som du har nytta av i ditt ledarskap. Nyhetsbrevet skickas ut en gång i månaden och du kan sluta prenumerera när du vill.