Allt för Junis-distriktet

Här hittar du som är engagerad i distriktsstyrelsens arbete verktyg och information för att driva ditt distrikt. Längst ner på sidan hittar du mallar och blanketter samlade.

Årshjul

Januari-februari

 • Utbetalning av Junis grundstöd till distrikt samt aktivitetsstöd.
 • Hjälpa föreningarna att genomföra godkända föreningsårsmöten.
 • Skicka ut kallelse till distriktsårsmöte.
 • Planera sommarens läger och genomföra sportlovsaktiviteter.

Mars-april 

 • Genomföra distriktsårsmöte.
 • Skicka in protokoll, verksamhetsberättelse och årsmötesrapport på eBas.
 • Uppdatera hemsida med nyvald distriktsstyrelse.
 • Planera sommarens läger och genomföra lovaktiviteter.

Maj-augusti

 • Genomföra lov- och sommarlovsaktiviteter

September-oktober

 • Planera och genomföra höstlovsaktiviteter.
 • Ledarrekrytering.
 • Ledarutbildning.

November-december

 • Redovisa förgående års aktivitetsstöd.
 • Ansöka om aktivitetsstöd för kommande år.

Viktiga datum 2022

 • 10:e varje månad– digital träff på Zoom för distriktsordförande eller motsvarande i varje distrikt. Inbjudan och mer information mejlas till respektive distriktsordförande.

Bidrag och ekonomi

Varje år får alla distrikt bidrag från Junis-förbundet. Bidraget har två delar. En del är ett grundstöd och en del är ett aktivitetsstöd som distrikten varje år ansöker om och redovisar. För att få aktivitetsbidrag ska distrikten arbeta med varje arena inom Junis arbetsplan; Junis tillsammans, Junis för alla och Junis påverkar.

Riktlinjer grundstöd distrikt

Grundstödet baseras på föregående års medlems- och ledarsiffror. Undantag gäller för stödet år 2021 och 2022 där stödet anpassats på grund av covid-19-pandemin.

Grundstödets summor:
125 kr per bidragsberättigad medlem
250 kr per godkänd ledare

En medlem är bidragsberättigad om personen:

 • betalt eller bekräftat sitt medlemskap under föregående år
 • är mellan 6 och 15 år

En ledare är godkänd om personen:

 • gått grundutbildning
 • skrivit under Junis ledaretik
 • är betalande eller bekräftad medlem i IOGT-NTO, UNF eller NSF

En ledare kan vara aktiv i flera föreningar inom ett distrikt, men det utgår bara ett bidrag per ledare till varje enskilt distrikt. Om en ledare är med i två olika distrikt får båda distrikten bidrag för ledaren.

För att räknas behöver bidragsberättigade medlemmar och godkända ledare vara med i en godkänd förening. Läs mer om vad som krävs för att vara en godkänd förening under fliken ”Driva förening”.

Riktlinjer aktivitetsstöd distrikt

Fokus i aktivitetsstödet är på att få alla distrikt att genomföra minst en aktivitet per arena från arbetsplanen. Aktivitetsstöd får distrikt efter att de angett vad de tänker göra inom de tre arenorna i arbetsplanen.

Bidragets storlek baseras på antalet bidragsberättigade medlemmar:
0-499 medlemmar                      50 000 kronor
500-749 medlemmar                  75 000 kronor
750-999 medlemmar                 100 000 kronor
1 000-1 249 medlemmar           125 000 kronor
1 250-1 499 medlemmar           150 000 kronor
1 500-1 749 medlemmar           175 000 kronor
1 750-1 999 medlemmar           200 000 kronor
2 000-2 249 medlemmar          225 000 kronor
2 250-2 449 medlemmar          250 000 kronor

Förbundets arbetsplan för perioden 2022-2023 kan ni läsa här.

Regionbidrag och fonder

Många distrikt har möjlighet att söka regionbidrag. Junis har gjort en sammanställning av alla regioners bidragsregler. Vill du ha hjälp med er ansökan för regionstöd? Kontakta info@junis.se

Utöver Junis förbundets ekonomiska stöd samt lokala och regionala bidrag kan många föreningar och distrikt söka stöd från olika fonder och stiftelser. Junis har gjort en sammanställning över några vanliga fonder som passar bra in i vårt ändamål. Du hittar sammanställningen här.

Distriktsstyrelsens arbete

Som stöd till distriktsstyrelser har vi tagit fram ett antal enkla mallar och verktyg att använda i arbetet. Se dessa som ett underlag och en grund för er att utveckla och anpassa efter era förutsättningar.

Distriktsstyrelsens arbete- mallar

Här hittar du mallar och underlag som hjälper distriktsstyrelsen i arbetet.

Föredragningslista DISTRIKTETS NAMN

Exempel på protokollsmall styrelsemöte

 

Årsmöte

Sedan 2020 gäller följande för distriktsårsmöten:

 • Alla aktiva/registrerade ledare i Junis under 26 år i distriktets föreningar ska kallas som ombud till distriktsårsmötet.
 • Alla föreningar får utse ett ombud per påbörjat 20-tal medlemmar.
 • Enbart ordförande, sekreterare och kassör är obligatoriska poster i distriktsstyrelsen.

Distriktsårsmöte – mallar

Distriktsårsmöte

Föredragningslista distriktsårsmöte

Protokollmall distriktsårsmöte

Stadgar

Här kan ni ladda ner en Power Point med föredragningslistan att använda som stöd vid digitala distriktsårsmöten.

 

Marknadsför med Strutens distriktsbilagor

Terminsprogram, veckoverksamhet, inbjudan till arrangemang och läger – en present till medlemmarna!

Läs mer här.

Distrikt som är arbetsgivare

För de distrikt som är arbetsgivare finns hjälp och stöd att få. Bland annat finns ett arbetsledarnätverk på Microsoft Teams som du kan bli inbjuden till. Där finns ett stort antal mallar att tillgå i form av personalhandbok, arbetsmiljöhandbok, arbetsgivarpolicy med mera. Kontakta generalsekreterare Joakim Lundqvist, joakim.lundqvist@junis.se för mer information.

Distrikt som är uppdragsgivare

För de distrikt som är uppdragsgivare till verksamhetsutvecklare finns hjälp och stöd att få. Bland annat genomför vi 2-3 digitala träffar digitalt, där vi diskuterar olika aktuella frågor. Kontakta biträdande generalsekreterare Ola Söderqvist via ola.soderqvist@junis.se för mer information.

Registrera sommaraktiviteter

Sommaren är äntligen här! Ska din förening eller ditt distrikt anordna läger, dagläger eller någon annan aktivitet under sommarmånaderna? Glöm inte att registrera det så att vi kan fylla sommarkartan.

Anmäl er till årets Multikurs

Junis Multikurs är en kurshelg för dig som har varit Junis-ledare i minst ett år och som har gått Junis ledarutbildning. Här väljer du själv inom vilket område du vill gå kurs. På köpet får du en fantastisk helg tillsammans med andra Junis-ledare från hela landet.

Är du ledare och gillar att sporta och röra på dig?

Nu letar vi efter dig som vill leda en Junis-förening eller grupp som testar vår nya sportverksamhet. I Junis sport testar vi olika sporter och rörelselekar, alltid i barnens egen takt och på deras egna villkor. Alla får vara med och ingen väljs bort eller blir utslagen. Det viktigaste är - som alltid i Junis - att ha riktigt roligt tillsammans, på ett tryggt och utvecklande sätt.

Var med i Junis skattjakt!

Var med och skapa en av Junis coolaste aktiviteter som barn i hela landet kan delta i! I Junis Skattjakt placerar Junis ledare ut skatter runt om i sitt närområde - skatter som junisarna sen med hjälp av vår skattkarta kan leta reda på! Här beställer du ditt skattjaktspaket!

15-25 år? Bekräfta ditt ledarskap!

Alla ledare som är mellan 15 och 25 år behöver bekräfta sitt ledarskap i Junis varje år. Vi behöver veta om du, under år 2022, har varit eller är aktiv i Junis.

Signa upp för Junis nyhetsbrev!

Junis E-nytt är ett nyhetsbrev för alla ledare i Junis. Här får du aktuell information om vad som händer i Junis och tips på material och utbildningar som du har nytta av i ditt ledarskap. Nyhetsbrevet skickas ut en gång i månaden och du kan sluta prenumerera när du vill.