Allt för Junis-distriktet

Här hittar du som är engagerad i distriktsstyrelsens arbete verktyg och information för att driva ditt distrikt.
Längst ner på sidan hittar du mallar och blanketter samlade.

Årshjul och viktiga datum 2020

  • 10 november – digital träff på LifeSize för distriktsordförande eller motsvarande i varje distrikt. Inbjudan och mer information mejlas till respektive distriktsordförande.
  • 10 december – digital träff på LifeSize för distriktsordförande eller motsvarande i varje distrikt. Inbjudan och mer information mejlas till respektive distriktsordförande.

Bidrag och ekonomi

Varje år får Junis-distrikt bidrag från Junis-förbundet. Bidraget har två delar. Dels ett grundstöd som baseras på godkända föreningar och dess medlemmar samt ett aktivitetsstöd som distrikten varje år redovisar och söker. För att få aktivitetsbidrag ska distrikten arbeta med varje arena inom Junis arbetsplan; Junis tillsammans, Junis för alla och Junis påverkar.

Riktlinjer grundstöd distrikt

Grundstödet och aktivitetsstödet baseras på 2020 års medlems- och ledarsiffror. Medlemssiffrorna fastställs slutgiltig den 31 december så summorna i detta besked är preliminära. Den 10 januari 2021 är sista dag att rapportera in medlemmar och göra andra ärenden för 2020 i eBas. Efter det kommer ett definitivt besked om bidrag.

Grundstödets summor:
125 kr per verifierad medlem
250 kr per godkänd ledare

Verifierad medlem = medlemmen har gjort något av följande under året:
– avlagt medlemslöfte
– betalat sin medlemsavgift
– skrivit under medlemskort eller motsvarande

Godkänd ledare har gått en grundutbildning och skrivit under Junis ledaretik och är betalande eller bekräftad medlem i IOGT-NTO, UNF eller NSF. I detta preliminära besked har Junis inte gjort en kontroll i rörelsens olika medlemsregister för att kolla vilka ledare som är medlemmar, men det kommer vi att göra inför det slutgiltiga beskedet. Vänligen notera att det kan påverka hur mycket bidrag ni får.

Dessutom ska medlemmar och ledare vara med i en godkänd förening, det vill säga en förening som har minst fem medlemmar och en styrelse bestående av minst tre ledamöter. Föreningen ska ha haft årsmöte 2020 och antagit egna stadgar.

Riktlinjer aktivitetsstöd distrikt

Fokus i aktivitetsstödet är på att få alla distrikt att genomföra minst en aktivitet per arena från arbetsplanen. Aktivitetsstöd får distrikt efter att de angett vad de tänker göra inom de tre arenorna i arbetsplanen.

Bidragets storlek baseras på antalet godkända medlemmar:
0-499 medlemmar                        50 000 kronor
500-749 medlemmar                  75 000 kronor
750-999 medlemmar                   100 000 kronor
1 000-1 249 medlemmar           125 000 kronor
1 250-1 499 medlemmar            150 000 kronor
1 500-1 749 medlemmar           175 000 kronor
1 750-1 999 medlemmar            200 000 kronor
2 000-2 249 medlemmar         225 000 kronor
2 250-2 449 medlemmar          250 000 kronor

Ni redovisar 2020 års stöd senast 15 december genom att fylla i det här formuläret. Har ni planerade aktiviteter som ska genomföras under december så fyller ni bara i det, i formuläret.

Ni ansöker om 2021 års stöd senast 15 december genom att fylla i det här formuläret.

Förbundets arbetsplan för perioden 2020-2021 kan ni läsa här.

Många distrikt har möjlighet att söka regions- och landstingsbidrag. Junis har gjort en sammanställning av alla regioner- och landstings bidragsregler. Vill du ha hjälp med er ansökan för region- eller landstingsstöd? Kontakta biträdande generalsekreterare Henrietta Thyresson Stenqvist på henrietta@junis.se.

Utöver Junis förbundets ekonomiska stöd samt lokala och regionala bidrag kan många föreningar och distrikt söka stöd från olika fonder och stiftelser. Junis har gjort en sammanställning över några vanliga fonder som passar bra in i vårt ändamål. Du hittar sammanställningen här.

Årsmöte

Från och med 2020 är det en del nya regler som gäller för distriktsårsmöten i Junis. Nedan följer en kort sammanfattning av de nya reglerna.

  • Alla aktiva/registrerade ledare i Junis under 26 år i distriktets föreningar ska kallas som ombud till distriktsårsmötet.
  • Alla föreningar får utse ett ombud per påbörja 20-tal medlemmar.
  • Enbart ordförande, sekreterare och kassör är obligatoriska poster i distriktsstyrelsen.

Bekräfta ditt ledarskap!

Varje år vill vi att du som är mellan 15 och 25 år och inskriven som ledare i Junis ska bekräfta ditt ledarskap och att du genom ledarskapet är medlem i Junis. Detta är viktigt för att Junis ska få de bidrag som organisationen har rätt till och få chans att ordna mer verksamhet och göra skillnad för fler barn.

Junis stödjer Världens barn

Insamlingen till Världens Barn är viktigare än någonsin. När pandemin sprids till de mest utsatta samhällena blir konsekvenserna stora för barn i utsatthet. Årets insamling kommer att bli annorlunda men är fortfarande väldigt viktig för många barn i hela världen. Du och din Junis-förening kan hjälpa till.

Skapa äventyr med Junis skattjakt

Nu börjar skattjakten! Var med och skapa en av Junis coolaste aktiviteter som barn i hela landet ska kunna delta i. Med en gemensam skattkarta och fina vinster i prispotten ordnar vi tillsammans det häftigaste äventyret för alla junisar!