Så här startar du en Junis-förening

Här hittar du sammanfattande information om hur du startar en Junis-förening. Behöver du hjälp eller stöd kan du kontakta din distriktskonsulent eller verksamhetsutvecklare. Du kan också kontakta Junis förbundskansli på telefon 08-672 60 70 eller mejla info@junis.se

Längst ner på sidan hittar du filer och material som du behöver för att starta din förening.

Del 1: Förberedelser innan uppstartsmötet

Målsättningen

En Junis-förening är speciell. I Junis finns det plats för barn i olika åldrar och med olika förutsättningar. Verksamheten ska vara trygg, rolig och utvecklande.
En av Junis grundsatser är demokrati. Hos oss är Junis-medlemmarna med och påverkar verksamheten och fattar beslut om vad som ska hända.
I vår verksamhet känner sig alla barn inkluderade och sedda. Vi gör aktiviteter där alla har samma förutsättningar att delta och som främjar ett positivt gruppklimat. Vi undviker lekar där deltagarna utsätts för obehag eller blir utpekade som dåliga eller som förlorare.

Plats

När du startar din Junis-förening så gör gärna en kartläggning av vilka möjliga lokaler det finns på orten. Att kommunikationerna är bra och att lokalen har rätt utrustning för verksamheten är prioriterat. Även närhet till skolor, för rekrytering, är faktorer att ta med i lokal- och områdesvalet.

Ekonomi

Hur mycket verksamheten kostar beror på kostnader för lokal, material, fika m.m. För att möjliggöra en låg deltagaravgift får varje nystartad förening ett startbidrag på 4000 kr. Det betalas ut när föreningen är godkänd. Viktigt är att föreningen har ett eget bankkonto eller kan låna distriktets. Inget bidrag betalas ut till privata bankkonton.
Föreningen kan i många fall få bidrag från kommunen. Varje år får du också bidrag från Junis-förbundet. Genom att ta ut en medlemsavgift kan föreningen täcka en del av sina utgifter. Hur hög avgiften ska vara bestäms varje år på årsmötet. I Junis försöker vi hålla medlemsavgiften så låg att alla barn har råd att vara med.

Junis-ledarna

Alla Junis-ledare ska vara medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen. De ska genomgå Junis ledarutbildning innan verksamheten startas och ha skrivit under Junis ledaretiska policy. I föreningen jobbar vi i ledarteam av flera anledningar. Dels för säkerheten, dels för att fördela arbetet så att alla orkar med sitt engagemang och dels för att inspirera och komplettera varandra. Tydliggör redan innan verksamhetsstart vilka olika roller ni ledare ska ha. Vem sköter administration, vem har ansvar för material, vem håller kontakt med föräldrar?

Verksamhet

I Junis finns utrymme för de flesta slags verksamheter. Teater, disco, LAN, läger, äventyrsutflykter, sport, pyssel, film och bakning är bara förslag på allt man kan göra. I ledarteamet bestämmer ni tillsammans vilken inriktning ni ska ha i föreningen och också på vilket sätt barnen ska vara delaktiga i planeringen av verksamheten. Utgå från era egna intressen och specialkunskaper.
Ni behöver också bestämma hur ofta ni ska ses. Många ses samma tid varje vecka, andra mer sällan.

Lokal

Lokalen ni håller till i ska vara tillgänglig och säker för alla barn. Boka lokalen i god tid och försäkra er om att ni vet vem ni kontaktar om något går sönder eller inte fungerar i lokalen. En bra lokal bör bland annat ha ytor för lek och samling, tillgång till toaletter, möjlighet att servera fika, material för städning och utrymmingsplan, nödutgångar och brandsläckare.

Marknadsföring

När ni bestämt alla praktiska förutsättningar, så som dag, tid, lokal, verksamhet och kostnad är det dags att marknadsföra Junis-föreningen. Bilder och mallar hittar du i vår bild- och materialbank. Sprid affischer och inbjudningar på skolor och fritidshem, sätt upp på anslagstavlor och sprid på sociala medier och hemsida. Du kan också kontakta lokaltidningen för att de ska skriva om att ni startar upp er verksamhet.

Material och blanketter

För att bilda en ny Junis-förening behöver ni fylla i en startblankett som ni efter uppstartsmötet postar eller mejlar till Junis-förbundet. När startblanketten är inskickad kommer ni få tillgång till Junis medlemsregister eBas där föreningens medlemmar och ledare ska registreras.

Alla nya medlemmar kan få ett medlemskort när de betalat sin medlemsavgift eller bekräftat sitt medlemskap. Beställ dem här.

Varje Junis-förening behöver anta egna stadgar. Föreningen gör detta på sitt uppstarts- eller årsmöte. Det behöver bara göras en gång. I stadgarna ska föreningens namn och datum för när de antogs framgå. Föreningen kan fylla i stadgarna och skicka in dessa till Junis kansli eller fylla i föreningens namn och datum i eBas.


Del 2: Genomförande av uppstartsmötet

Närvarokort

För att få bidrag från kommunen kan det krävas att ni fyller i närvaron vid varje träff. Detta gör ni på ett närvarokortDessa skickas som redovisning till kommunen. Hur ofta detta ska göras varierar från kommun till kommun.

Säkerhet

Gör en säkerhetsgenomgång med ledarna innan barnen kommer. Kartlägg var närmaste brandutgång är och var det finns brandsläckare och sjukvårdsutrustning. Bestäm var er uppsamlingsplats är vid utrymning, vem som tar med sig närvarolistan, vem som är sist kvar i lokalen och vem som kontaktar målsmän.

När barnen kommer

Se till att skapa Junis-känsla i och utanför lokalen, exempelvis genom affischer, roll-ups och profilkläder. Det för med sig att barnen kommer ihåg att det är Junis de är med i. Det är viktigt att vara överens om vilka regler som ska gälla i föreningen. Inkludera barnen i tänket kring regler och använd gärna regler som lyfter upp det positiva istället för att fokusera på negativa regler.

Ramen för startträffen

Säg hej till alla när de kommer, samlas i ring, ha upprop och fyll i närvarokort. Berätta vad som kommer hända under träffen och lek en namnlek och någon annan kortare lek för att komma igång. Sedan är det dags att hålla uppstartsmötet.

Föredragningslista för mötet

  1. Öppnande
  2. Godkännande av föredragningslistan
  3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  4. Beslut om föreningens namn
  5. Välj tre personer till föreningens styrelse. Utse också en kontaktperson till föreningen (en ledare)
  6. Antagande av egna stadgar
  7. Vilka är föreningens ledare?
  8. Vad ska föreningen ha för verksamhet under året?
  9. Beslut om att nybildning av föreningen har genomförts
  10. Avslutning

Efter mötet

Efter nybildningsmötet återställer ledarna lokalen, utvärderar hur träffen har gått, skriver rent mötesprotokollet och fyller i startblanketten. Ni redovisar kvitton och eventuella medlemsavgifter till kassören och rapporterar in nya medlemmar till Junis genom medlemsregistret.

Skicka in startblanketten!

Skicka in den ifyllda startblanketten och nybildningsprotokollet till
Junis, Box 12825, 112 97 Stockholm
eller fyll i den digitalt och mejla PDF:en till ebas@junis.se

Material för att starta förening

Om föreningen önskar kan ni ansöka om organisationsnummer hos Skatteverket. Klicka här för att komma till formuläret.

Har du inte tillgång till skrivare så kontakta info@junis.se så skickar vi dig pappersutskrifter.

Länkar och verktyg

Beställ medlemskort

Junis medlemsregister eBas

Junis bild- och materialbank

Exklusivt förhandssläpp av Junis rapport

Varje år undersöker Junis vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer upp i familjer med missbruk. Resultatet presenteras i skriften Junis rapport. Nu bjuder vi in dig som är Junis-ledare eller annan medlem i IOGT-NTO-rörelsen till ett exklusivt digitalt förhandssläpp av rapporten.

Digitala utbildningar för ledare

Succén med olika digitala utbildningar, workshops och samtal för dig som är ledare eller förtroendevald i Junis fortsätter. Alla föreläsningar, workshops och samtal ges i Zoom. Utbildningstillfällena passar både dig som är ny ledare liksom dig som har några års erfarenhet av att vara Junis-ledare.

Skapa äventyr med Junis skattjakt

Nu börjar skattjakten! Var med och skapa en av Junis coolaste aktiviteter som barn i hela landet ska kunna delta i. Med en gemensam skattkarta och fina vinster i prispotten ordnar vi tillsammans det häftigaste äventyret för alla junisar!