Nyheter 2023/05/23

Förslaget om organisationsutredning presenteras den 30 maj

Den 30 maj presenteras förslaget till utredning av nykterhetsrörelsens framtida organisationsform. Riksstyrelsen har nu haft en dialog om förslaget som går vidare för beslut i respektive förbundsstyrelse och som sedan går till respektive förbundsmöte/kongress för beslut.

Presentationen av förslaget sker digitalt så att alla har möjlighet att delta och ställa frågor. Sändningen spelas också in för den som inte har möjlighet att vara med den 30 maj.  Samtliga ordförande deltar och svarar på frågor.

Inför riksstyrelsens möte 3 maj gick förslaget på remiss till varje förbundsstyrelse och nu är förslaget föremål för beslut i alla förbundsstyrelser som formellt sett lägger fram det till sitt eget högsta beslutande organ. 

Sen är det upp till respektive förbundsmöte och kongress att säga sitt om förslaget att utreda hur de fyra förbunden ska organiseras i framtiden. Det sker vid följande tidpunkter:

29 juni -2 juli, Kongresser UNF, Junis och IOGT-NTO

27-29 oktober, Förbundsmöte NSF

Förslaget publiceras i sin helhet efter styrelsernas godkännande och eventuella kompletteringar den 16 maj. Bilagorna till förslaget publiceras den 24 maj. Här finns bland annat resultatet av de enkäter och dialogmöten som har genomförts och som ligger till grund för förslaget. 

  • Här kan du läsa förslaget i sin helhet.
  • Här kan du ta del av bilagorna till förslaget.
  • Här kan du ta del av varför Junis väljer att utforska en ny gemensam nykterhetsorganisation.
  • Här kan du ta del av varför IOGT-NTO väljer att utforska en ny gemensam nykterhetsorganisation.
  • Här kan du ta del av varför UNF väljer att utforska en ny gemensam nykterhetsorganisation.
  • Här kan du ta del av varför NSF väljer att utforska en ny gemensam nykterhetsorganisation.

Presentationen sker 18-19.30 via Zoom och kommer att sändas live på Junis Facebook och på IOGT-NTO:s Youtube.

Presentationen av förslaget om en organisationsutredning kommer också gå att se i efterhand.

Världens Barn 2023

Situationen för barns rättigheter är akut på alltför många håll i världen. Till följd av konflikter, klimatförändringar och katastrofer tvingas miljontals barn fly från sina hem. Allt fler barn går och lägger sig hungriga. Detta är ohållbart. Därför är Junis en del av Världens Barn och samlar in pengar för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet världen över.

Junis kurshelger

I höst kommer roliga och utvecklande utbildningar för kunnigare och bättre ledare att hållas. Tre kurshelger kommer att hållas på olika orter. Ledare kommer att kunna anmäla sig till kurshelgerna från och med 1 september.

Häng med på höstens digitala ledarträffar

Bli peppad och fyll på med kunskap och inspiration i höst. Våra digitala ledarträffar har olika teman som utvecklar dig och ditt ledarskap. Träffarna hålls digitalt via Zoom och du deltar på det du vill och kan.

15-25 år? Bekräfta ditt ledarskap!

Alla ledare som är mellan 15 och 25 år behöver bekräfta sitt ledarskap i Junis varje år. Vi behöver veta om du, under år 2023, har varit eller är aktiv i Junis.

Är du ledare och gillar att sporta och röra på dig?

Nu letar vi efter dig som vill leda en Junis-förening eller grupp som testar vår nya sportverksamhet. I Junis sport testar vi olika sporter och rörelselekar, alltid i barnens egen takt och på deras egna villkor. Alla får vara med och ingen väljs bort eller blir utslagen. Det viktigaste är - som alltid i Junis - att ha riktigt roligt tillsammans, på ett tryggt och utvecklande sätt.

Signa upp för Junis nyhetsbrev!

Junis E-nytt är ett nyhetsbrev för alla ledare i Junis. Här får du aktuell information om vad som händer i Junis och tips på material och utbildningar som du har nytta av i ditt ledarskap. Nyhetsbrevet skickas ut en gång i månaden och du kan sluta prenumerera när du vill.