Nyheter 2023/05/23

Förslaget om organisationsutredning presenteras den 30 maj

Den 30 maj presenteras förslaget till utredning av nykterhetsrörelsens framtida organisationsform. Riksstyrelsen har nu haft en dialog om förslaget som går vidare för beslut i respektive förbundsstyrelse och som sedan går till respektive förbundsmöte/kongress för beslut.

Presentationen av förslaget sker digitalt så att alla har möjlighet att delta och ställa frågor. Sändningen spelas också in för den som inte har möjlighet att vara med den 30 maj.  Samtliga ordförande deltar och svarar på frågor.

Inför riksstyrelsens möte 3 maj gick förslaget på remiss till varje förbundsstyrelse och nu är förslaget föremål för beslut i alla förbundsstyrelser som formellt sett lägger fram det till sitt eget högsta beslutande organ. 

Sen är det upp till respektive förbundsmöte och kongress att säga sitt om förslaget att utreda hur de fyra förbunden ska organiseras i framtiden. Det sker vid följande tidpunkter:

29 juni -2 juli, Kongresser UNF, Junis och IOGT-NTO

27-29 oktober, Förbundsmöte NSF

Förslaget publiceras i sin helhet efter styrelsernas godkännande och eventuella kompletteringar den 16 maj. Bilagorna till förslaget publiceras den 24 maj. Här finns bland annat resultatet av de enkäter och dialogmöten som har genomförts och som ligger till grund för förslaget. 

  • Här kan du läsa förslaget i sin helhet.
  • Här kan du ta del av bilagorna till förslaget.
  • Här kan du ta del av varför Junis väljer att utforska en ny gemensam nykterhetsorganisation.
  • Här kan du ta del av varför IOGT-NTO väljer att utforska en ny gemensam nykterhetsorganisation.
  • Här kan du ta del av varför UNF väljer att utforska en ny gemensam nykterhetsorganisation.
  • Här kan du ta del av varför NSF väljer att utforska en ny gemensam nykterhetsorganisation.

Presentationen sker 18-19.30 via Zoom och kommer att sändas live på Junis Facebook och på IOGT-NTO:s Youtube.

Presentationen av förslaget om en organisationsutredning kommer också gå att se i efterhand.

Registrera ditt distrikts eller din förenings sommaraktiviteter

Har ni börjat planera sommarens alla äventyr än? Nu är det dags att börja registrera era sommarläger och andra aktiviteter på Junis sommarkarta. När ni registrerar er aktivitet har ni också chansen att ansöka om sommarlovspeng till stöd för era aktiviteter.

Klasskompisar – tretton noveller, tjugotvå teman, tusen känslor

Klasskompisar är Junis nya material för värdegrundsarbete som ger barn och unga möjlighet att prata om viktiga frågor. Klasskompisar består av noveller som kan läsas högt, i valfri ordning och valfritt antal. Till varje novell finns en introduktion för dig som är ledare, en mängd övningar för gruppen och ett arbetsblad för enskild reflektion.

Nya nykterhetsrörelsen

På Nya Nykterhetsrörelsens hemsida kan du följa processen mot en ny gemensam organisationsform för IOGT-NTO-rörelsen. Sidan uppdateras löpande med nyheter, beslut och framsteg.

Junis kurshelger

Junis presenterar roliga och utvecklande utbildningar för dig som vill bli en kunnigare och bättre ledare! Välkommen till kurshelger i Härnösand och Trosa!

Beställ medlemskort

Att ge er förenings junisar ett medlemskort varje år är perfekt för att enkelt hålla koll på vilka som är medlemmar. Korten för 2024 finns nu att beställa eller ladda ner själv!

15-25 år? Bekräfta ditt ledarskap!

Alla ledare som är mellan 15 och 25 år behöver bekräfta sitt ledarskap i Junis varje år. Vi behöver veta om du, under år 2024, har varit eller är aktiv i Junis.

Är du ledare och gillar att sporta och röra på dig?

Nu letar vi efter dig som vill leda en Junis-förening eller grupp som testar vår nya sportverksamhet. I Junis sport testar vi olika sporter och rörelselekar, alltid i barnens egen takt och på deras egna villkor. Alla får vara med och ingen väljs bort eller blir utslagen. Det viktigaste är - som alltid i Junis - att ha riktigt roligt tillsammans, på ett tryggt och utvecklande sätt.

Signa upp dig för Junis nyhetsbrev!

Junis nyhetsbrev skickas till alla ledare i Junis. Här får du aktuell information om vad som händer i Junis och tips på material och utbildningar som du har nytta av i ditt ledarskap. Nyhetsbrevet skickas ut en gång i månaden.