Vi skapar framtiden - en interaktiv konstutställning om de Globala målen

I konstutställningen ”Vi skapar framtiden” får din Junis-förening möjlighet att visa upp era egna teckningar och målningar tillsammans med konst av Henrik Jonsson som bland annat illustrerat PAX-böckerna, barnboksillustratören Matilda Ruta, serietecknaren Sara Olausson och flera andra kända konstnärer. Ni får ta del av en enkel verksamhetsmetod för att arbeta med de Globala målen under sommarlägret eller i föreningsverksamheten. Utställningen blir dessutom ett bra tillfälle att samla in pengar till Världens Barn.

Så här går det till:

Konstutställningen ”Vi skapar framtiden” består av sjutton konstverk – ett konstverk för var och ett av de Globala målen. Ni väljer själva vilka mål ni vill måla. Ni kan välja att måla alla och genomföra en utställning med enbart era egna konstverk, att ha en utställning med de konstverk som konstnärerna redan målat, eller att blanda era egna konstverk med de färdiga.

Oavsett hur ni gör arrangerar ni sedan en utställning i er Junis-lokal, dit ni bjuder in föräldrar, syskon och andra intresserade.

Detta får ni när ni anmäler att ni vill vara med:

  • En handledning med tips på hur ni arbetar med Globala målen och skapandet av konstverken.
  • Sjutton konstplanscher med de tryckta färdiga Globala målen-konstverken på.
  • Tomma konstplanscher där ni själva skapar era konstverk för de Globala mål ni själva vill måla.
  • Ett skapis-paket med blandat konstnärsmaterial som är bra att ha i skapandet.
  • Informationsskyltar om alla Globala mål och annat material att använda vid utställningen.

Självklart är det gratis för din förening att delta! Materialpaketet skickas ut löpande och höstens Junis-träffar är en perfekt period att jobba med projektet. Genomför gärna utställningen under Världens Barns kampanjveckor i månadsskiftet september/oktober. Utställningen innebär en bra möjlighet att sälja era egna konstverk, ha fikaservering och annan insamling till Världens Barn.

ANMÄL DIN FÖRENING HÄR

”Vi skapar framtiden” är ett samarbete mellan Junis, Ungdomens Nykterhetsförbund, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, IOGT-NTO, Våra gårdar och studieförbundet NBV. Vår vision är att tillsammans öka kunskapen om de Globala målen, både hos oss själva i föreningarna och hos allmänheten. Det gör vi genom att arbeta med skapandet av utställningen och genom att bjuda in till våra lokaler där vi visar upp vår konst. Arbeta gärna tillsammans med de övriga förbunden om ni delar lokaler på er ort! Projektet finansieras av ForumCiv och har som syfte att öka kunskapen om de Globala målen. Efter utställningen gör du och barnen i din Junis-förening en enkel utvärdering av projektet.

De Globala målen – konstverken i utställningen

1. Fattig 
Att vara fattig är inte bara att sakna pengar. Det kan också vara att inte få gå i skolan, få ett jobb eller att få säga eller tycka vad man vill. Omkring 1,3 miljarder människor i världen är fattiga. Ungefär hälften av dem är barn. Fattigdomen minskar i världen, tack vare att fler människor får tillgång till vård, utbildning, rent vatten och får en rättvis lön för sitt arbete.

2. Hungrig 
Hunger är det som flest människor i världen dör av. Idag lever ungefär 821 miljoner människor i hunger. Brist på mat är en katastrof, både för den som drabbas av det och för samhällets möjlighet att utvecklas. Det som kan lösa bristen på mat är framförallt ett hållbart jordbruk och en rättvisare fördelning av den mat som finns.

3. Må bra 
Att må bra och ha en god hälsa är viktigt. Hur man mår påverkas av flera saker, till exempel ekonomin och hur samhället man växer upp i är. Även klimatet spelar roll. För att förbättra hälsan behöver man se till att jobba med alla de tre sakerna. Människors hälsa blir bättre och bättre i hela världen. Det beror bland annat på att fler får tillgång till bra vård.

4. Jag kan! 
Att få utbildning är en mänsklig rättighet, men trots det kan ungefär 774 miljoner människor i världen inte läsa. De flesta är kvinnor. Att så många saknar utbildning är ett stort problem eftersom det är en av de viktigaste grunderna för både hälsa, jämställdhet och möjligheten att vara med och jobba för ett hållbart samhälle.

5. Jämställdhet 
Jämställdhet och rättvisa mellan män och kvinnor leder till ett bättre fungerande samhälle. Våld mot kvinnor och diskriminering är både dåligt för den som drabbas och för utvecklingen i världen. Man behöver jobba för att kvinnor och män ska ha lika rättigheter inom både politik och ekonomi och för att de ska ses som lika mycket värda.

6. Vatten  
Vatten är livsviktigt för allt som lever på jorden. Brist på vatten kan leda till bråk, både i och mellan länder, men tillgång till vatten kan göra att länder samarbetar bättre och att möjligheten till fred ökar. En av tre personer i världen lever i en ohälsosam miljö. De har till exempel inte tillgång till toaletter eller rent vatten att tvätta sig med.

7. Energi 
Hur vi tillverkar och använder energi och bränslen påverkar både klimatförändringar och fattigdom i världen. Många människor har inte tillgång till el, men när behovet ökar behöver vi hitta sätt att producera el och värme på ett sätt som jorden klarar av. Då kan vi minska våra utsläpp och se till att fler får tillgång till el och energi utan att vi skadar planeten.

8. Schysst jobb 
Hälften av alla människor som jobbar har en osäker anställning. Det kan handla om att de får för lite i lön eller inte får några pengar om de blir sjuka och inte kan jobba. Att arbetena är trygga, och ger människor tillräckligt med lön och rättigheter på arbetsplatsen är viktigt för alla i samhället. Vi ska göra allt för att stoppa barnarbete, människohandel och modernt slaveri.

9. Uppfinn framtiden
Att uppfinna nya saker där man använder sig av ny teknik är ett sätt att lösa de problem som vi människor och vår planet står inför. På det sättet kan man skapa nya, mer miljövänliga, produkter. Att utveckla ny teknik skapar fler jobb, vilket behövs. Ett annat sätt att arbeta för en hållbar framtid är att investera pengar i bra industrier och forskning kring miljöfrågor.

10. Rättvist 
Att fördela resurser och makt jämt i världen är viktigt för ett hållbart samhälle. Ingen ska lämnas utanför i utvecklingen. Jämlikhet innebär att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter, oavsett varifrån man kommer, vilken religion man har, hur gammal man är eller om man ser sig som kille eller tjej. Jämlikhet minskar risken för konflikter i världen.

11. Staden 
Över hälften av världens befolkning bor i städer och antalet bara ökar. Växande städer kan vara bra för ekonomin, men det kan också leda till påfrestningar på ekosystemet. När städer växer är det viktigt att tänka på miljön när man bygger nya hus och planerar för att staden ska fungera. Till exempel måste teknik, transporter och återvinning fungera när man blir fler.

12. Kom och köp! 
Visste du att en tredjedel av den mat som produceras slängs? Att människan köper och konsumerar för mycket är ett stort problem. För att klimatet, miljön och vi människor ska må bra måste vi både ändra på hur mycket vi konsumerar och på vilket sätt vi tillverkar saker. Just nu använder vi mer resurser än vår planet klarar av.

13. Klimatprotest 
Klimatförändringar är ett stort hot mot hela vår planet. När våra utsläpp fortsätter att öka, så ökar också temperaturen på jorden. Det påverkar både tillgången på vatten och möjligheten att odla mat och leder till att haven försuras och risken för naturkatastrofer ökar. Genom att utbilda människor och hitta nya miljösmarta lösningar kan vi minska klimatförändringarna.

14. Under ytan
Det är tack vare världens hav som vi människor kan bo på jorden. Hur vi tar hand om haven påverkar både klimatförändringar och människans överlevnad. Några av de problem som drabbar våra hav är gifter, föroreningar, försurning och att vi fiskar för mycket. Varje år hamnar åtta miljoner ton plast i haven. Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss.

15. Vår planet 
I våra skogar, våtmarker, torrmarker och berg lever miljontals olika djurarter. Vår miljö är också viktig för vårt behov av mat, energi, vatten och material för att tillverka saker. Dessutom renar våra omgivningar både luft och vatten. När vi förstör, till exempel genom utsläpp eller genom att hugga ner skog, hotar det både djurens och vår överlevnad.

16. Fred
Fred gör det möjligt för länder och samhällen att utvecklas. Om det pågår krig innebär det inte bara lidande för människorna – det är också dåligt både för landets ekonomi och för miljön. Där det är krig är det svårare för folket att ta sig ur fattigdom. Om alla är lika inför lagen och har lika rättigheter så ökar chansen till fred i samhället.

17. Tillsammans 
Världen är mer sammankopplad än någonsin och för att de Globala målen ska bli verklighet måste alla samarbeta. Inget land eller grupp får lämnas utanför. Att dela med sig av kunskap, teknik och pengar är viktigt, precis som att hjälpas åt vid kriser och katastrofer. För att genomföra de sjutton Globala målen krävs en global solidaritet – att vi tar hand om varandra.

Deltagande konstnärer i Vi skapar framtiden

Henrik Jonsson
Illustratören och serietecknaren Henrik Jonsson är känd för sina illustrationer till PAX-böckerna. Han har också tecknat serier i serietidningarna Batman och Suicide Squad för amerikanska DC Comics. I Vi skapar framtiden har Henrik valt att tolka mål nummer 2: Hungrig.

Sara Olausson
Sara Olausson är serietecknare och illustratör och har till exempel gett ut serieversioner av Barbro Lindgrens Loranga, Mazarin och Dartanjang i tre delar. Hon har nominerats till Augustpriset för sin bok Jordgubbsbarnen. I Vi skapar framtiden har Sara valt att tolka mål nummer 3: Mår bra.

Henri Gylander
Serieskaparen, illustratören och pedagogen Henri Gylander har publicerat serier i bland annat Galago, Sydsvenskan och DN och har även samarbetat regelbundet med Kamratposten som illustratör. I Vi skapar framtiden har Henrik valt att tolka mål nummer 4: Jag kan!

Lotta Sjöberg
Illustratören och serietecknaren Lotta Sjöberg har illustrerat åt flera stora förlag och organisationer, samt åt tidningar som Svenska Dagbladet, Vi föräldrar och Må bra. Dessutom har ett av hennes broderier blivit frimärke! I Vi skapar framtiden har Lotta valt att tolka mål nummer 6: Vatten.

Johan Wanloo
Johan Wanloo är serietecknare som regelbundet publiceras i Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter och serietidningar som Galago och Herman Hedning. Han har bland annat tecknat Kapten Klara och serieversionen av Doktor Mugg. I Vi skapar framtiden har Johan valt att tolka mål nummer 9: Uppfinn framtiden.

Ulrika Linder
Ulrika Linder är konstnär och arbetar på återvinningscentraler. Hon har gett ut serieboken Återvinningscentralen på Galago förlag och på sitt instagramkonto Diskbänkstecknaren tecknar hon ögonblicksbilder från ett kaosartat liv. I Vi skapar framtiden har Ulrika valt att tolka mål nummer 11: Staden.

Fabian Göranson
Fabian Göranson är en serieskapare och illustratör som bland annat gett ut en serieversion av August Strindbergs inferno. Under 2021 kommer hans barnböcker  i bokserien Hokus pokus. Fabian är engagerad inom klimatpolitik och i Vi skapar framtiden har han valt att tolka mål nummer 12: Kom och köp!

Matilda Ruta
Bilderbokskonstnären och illustratören Matilda Ruta innehar stol nummer fem i Svenska barnboksakademin. Hon har bland annat skapat barnböckerna om Ninna, och nominerats både till Augustpriset och Elsa Beskow-plaketten. I Vi skapar framtiden har Matilda valt att tolka mål nummer 14: Under ytan.

Kolbeinn Karlsson
Kolbeinn Karlsson är serieskaparen som tecknat serier för bland annat Galago och Hjälp!. Han har gett ut boken Trollkungen och hans konst har prytt Fridhemsplans tunnelbanestation i Stockholm. I Vi skapar framtiden har han valt att tolka mål nummer 15: Vår planet.

Häng med på höstens digitala ledarträffar

Fyll på med höst-pepp, kunskap och inspiration med våra digitala ledarträffar! Träffarna hålls digitalt via Zoom eller Teams. Du deltar på det du vill och kan.

Vit jul 2022 – ditt engagemang behövs!

Vit jul-kampanjen handlar om att alla barn har rätt att se fram emot och få uppleva, en trygg och mysig jul. Alltför många barn känner oro inför ett stundande jullov och räknar inte med det som många andra barn tar för givet. Vit juls aktiviteter gör skillnad genom att skapa fina julminnen för fler barn.

Är du ledare och gillar att sporta och röra på dig?

Nu letar vi efter dig som vill leda en Junis-förening eller grupp som testar vår nya sportverksamhet. I Junis sport testar vi olika sporter och rörelselekar, alltid i barnens egen takt och på deras egna villkor. Alla får vara med och ingen väljs bort eller blir utslagen. Det viktigaste är - som alltid i Junis - att ha riktigt roligt tillsammans, på ett tryggt och utvecklande sätt.

Var med i Junis skattjakt!

Var med och skapa en av Junis coolaste aktiviteter som barn i hela landet kan delta i! I Junis Skattjakt placerar Junis ledare ut skatter runt om i sitt närområde - skatter som junisarna sen med hjälp av vår skattkarta kan leta reda på! Här beställer du ditt skattjaktspaket!

15-25 år? Bekräfta ditt ledarskap!

Alla ledare som är mellan 15 och 25 år behöver bekräfta sitt ledarskap i Junis varje år. Vi behöver veta om du, under år 2022, har varit eller är aktiv i Junis.

Signa upp för Junis nyhetsbrev!

Junis E-nytt är ett nyhetsbrev för alla ledare i Junis. Här får du aktuell information om vad som händer i Junis och tips på material och utbildningar som du har nytta av i ditt ledarskap. Nyhetsbrevet skickas ut en gång i månaden och du kan sluta prenumerera när du vill.