Krönika 2021/02/12

Måste barnen verkligen vara med och bestämma?

Vi vuxna, som har levt länge, kan och vet massor! Därför är det klokast om vi bestämmer. Eller? Ja, det är sant att vi vuxna kan och vet massor. Det är OCKSÅ sant att barn kan och vet massor. Samt att varje människa har sina alldeles egna erfarenheter och kunskaper. Barn och vuxna är ibland experter på lite olika saker. Och det är ju perfekt! För det betyder att tillsammans så har vi ännu mer kunskap.

Häromåret kom en 11-årig kille i en liten förening i södra Sverige på en idé: Han ville att hans förening skulle ordna LAN. De hade en bra lokal och han visste att många medlemmar gillade att spela datorspel. Alltså skrev han en motion till sin förenings årsmöte. Han förberedde sig, och argumenterade för sitt förslag. Det behövde inte ens bli så dyrt, det enda problemet var bredbandet som behövde bättre kapacitet. Efter diskussioner fram och tillbaka bestämde föreningen att de skulle prova. Och hurra! Nu några år senare har de genomfört en hel massa LAN som också har gjort att nya medlemmar kommit till föreningen. Så kan det gå när man låter barn bestämma!

Junis och övriga IOGT-NTO-rörelsen har tre grundsatser, tre områden, som formulerar vad som är allra viktigast för oss: demokrati, solidaritet och nykterhet. Om demokrati står det bland annat så här: Inom IOGT-NTO-rörelsen har alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd och verksamheten utgår från medlemmarnas vilja.

Men hur gör man då?

I Junis ska barn få möjlighet att träna på inflytande. Det kräver en hel del av oss ledare. Viktigast är att vi lyssnar på barn och tar dem på allvar. Vi måste visa att alla röster ska få höras, men att det inte betyder att alla får som de vill. Vi behöver vara goda förebilder i hur man bemöter andra med respekt.

Utöver det kan vi behöva väldigt konkreta verktyg, inte minst i årsmötestider. Då har jag tre supertips: Rådslag, Årsmötesmaterial och Bestämma trots ålder. Kolla under Driva förening här på hemsidan. Scrolla ner och klicka på Junis rådslagsmaterial. Det passar fint att använda inför ett årsmöte. Du kan också kolla under Årsmöte – checklista och mallar. Där hittar du tips på hur ni kan göra en verksamhetsberättelse eller arbetsplan tillsammans, och material som Junis-pengar som är perfekt när ni jobbar med budgeten. Om ni vill ha ännu mer finns ett utmärkt material som heter Bestämma trots ålder, med massor av sätt att jobba med barns inflytande i föreningen. Det hittar du här! 

Och i år då?

I år är det extra utmanande att kunna genomföra årsmöten, när det finns en del begränsningar kring hur människor får träffas. En lösning är att ses utomhus, en annan att ha möten digitalt. Om man ska ses digitalt måste det vara i en plattform som känns trygg och säker för både barn och ledare, och där det är lätt att samtala. Det finns många roliga sätt att skapa delaktighet, till exempel att dela in barnen i små grupper där alla kommer till tals och att göra omröstningar på olika digitala sätt.

Tillsammans ger vi utrymme för barn att komma till tals och visa dem att deras åsikt är viktig. Det är så framtidens demokratibärare skapas!

Mona Örjes
förbundsordförande i Junis

Exklusivt förhandssläpp av Junis rapport

Varje år undersöker Junis vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer upp i familjer med missbruk. Resultatet presenteras i skriften Junis rapport. Nu bjuder vi in dig som är Junis-ledare eller annan medlem i IOGT-NTO-rörelsen till ett exklusivt digitalt förhandssläpp av rapporten.

Digitala utbildningar för ledare

Succén med olika digitala utbildningar, workshops och samtal för dig som är ledare eller förtroendevald i Junis fortsätter. Alla föreläsningar, workshops och samtal ges i Zoom. Utbildningstillfällena passar både dig som är ny ledare liksom dig som har några års erfarenhet av att vara Junis-ledare.

Skapa äventyr med Junis skattjakt

Nu börjar skattjakten! Var med och skapa en av Junis coolaste aktiviteter som barn i hela landet ska kunna delta i. Med en gemensam skattkarta och fina vinster i prispotten ordnar vi tillsammans det häftigaste äventyret för alla junisar!