Nyheter 2023/04/28

Tips om projektbidrag: Grannskapsinitiativet

Grannskapsinitiativet är ett projektbidrag som kan passa Junis-föreningar runtom i landet. Projektet startades av Postkodstiftelsen med syftet att bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap runtom i Sverige.

Om Grannskapsinitiativet

Projekt: Stöd ges till nya gemensamma aktiviteter i närområdet som stärker gemenskapen mellan människor, skapar nya möten och/eller bidrar till ökat välbefinnande och hälsa. Aktiviteterna behöver rikta sig även till personer som inte är föreningsmedlemmar.

Vilka kan söka? Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser. Organisationen ska ha ett svenskt organisationsnummer sedan minst ett år och haft ett bokslut.

Stöd: Man kan söka 20 000–50 000 kronor. Projektet ska helt eller i huvudsak finansieras av pengarna från Postkodstiftelsen.

Projektlängd: Projekt inom Grannskapsinitiativet kan vara 1 till 9 månader.

Inspiration: Bland projekten som redan fått stöd finns till exempel nya lokala evenemang, kurser, integrationsinsatser, idrottsaktiviteter, kulturaktiviteter och sociala sammankomster.

Har ni en passande idé ni vill förverkliga? Tveka då inte att söka! Man kan söka året runt och besked om stöd ges redan inom 2-6 veckor.

Bra att veta

  • Exempel på grannskap: by, bygd, tätort/småstad, stadsdel i medelstor/stor stad.
  • Aktiviteterna behöver vara öppna för en allmänhet, inte bara befintliga medlemmar.
  • Exempel på projektrelaterade kostnader: mat, lokal, arvoden, material, marknadsföring.
  • Stöd ges inte till enbart inköp eller byggnation. Fokus är på aktiviteter.
  • Projektet behöver innehålla något som är nytt för organisationen.

Hur går ansökan till

  • Ansökan kan skickas in när som helst.
  • Besked om stöd ges redan inom 2-6 veckor.
  • Svar på vanliga frågor och en ansökningsguide finns på Postkodstiftelsens hemsida.

Läs mer och ansök

Världens Barn 2023

Situationen för barns rättigheter är akut på alltför många håll i världen. Till följd av konflikter, klimatförändringar och katastrofer tvingas miljontals barn fly från sina hem. Allt fler barn går och lägger sig hungriga. Detta är ohållbart. Därför är Junis en del av Världens Barn och samlar in pengar för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet världen över.

Junis kurshelger

I höst kommer roliga och utvecklande utbildningar för kunnigare och bättre ledare att hållas. Tre kurshelger kommer att hållas på olika orter. Ledare kommer att kunna anmäla sig till kurshelgerna från och med 1 september.

Häng med på höstens digitala ledarträffar

Bli peppad och fyll på med kunskap och inspiration i höst. Våra digitala ledarträffar har olika teman som utvecklar dig och ditt ledarskap. Träffarna hålls digitalt via Zoom och du deltar på det du vill och kan.

15-25 år? Bekräfta ditt ledarskap!

Alla ledare som är mellan 15 och 25 år behöver bekräfta sitt ledarskap i Junis varje år. Vi behöver veta om du, under år 2023, har varit eller är aktiv i Junis.

Är du ledare och gillar att sporta och röra på dig?

Nu letar vi efter dig som vill leda en Junis-förening eller grupp som testar vår nya sportverksamhet. I Junis sport testar vi olika sporter och rörelselekar, alltid i barnens egen takt och på deras egna villkor. Alla får vara med och ingen väljs bort eller blir utslagen. Det viktigaste är - som alltid i Junis - att ha riktigt roligt tillsammans, på ett tryggt och utvecklande sätt.

Signa upp för Junis nyhetsbrev!

Junis E-nytt är ett nyhetsbrev för alla ledare i Junis. Här får du aktuell information om vad som händer i Junis och tips på material och utbildningar som du har nytta av i ditt ledarskap. Nyhetsbrevet skickas ut en gång i månaden och du kan sluta prenumerera när du vill.