Kongress 2023

I år är inget vanligt år för i år är det kongressår! I sommar kommer Junis, UNF och IOGT-NTO samlas i Uppsala för att genomföra sina kongresser. Vi ser fram emot att träffas på en fysisk kongress för första gången sedan pandemin för att tillsammans stärka vårt engagemang, ta beslut om Junis framtid – och givetvis umgås och skratta massor!

När?

Junis kongress kommer genomföras från kl.14 fredag den 30:e juni till lunch söndag den 2:a juli.

ballonger kongress

Var?

Årets kongress kommer att hållas i Uppsala. Mer information om boende, lokaler och arrangemang kommer uppdateras här löpande.

Kallelse till kongressen

Kallelsen till kongressen skickas till Junis-distriktens ordföranden, förbundsrevisorer, och förbundsstyrelseledamöter i Junis.

Den skickas till verksamhetsutvecklare och Junis-konsulenter för kännedom.

Kallelse till Junis kongress 2023

Anmälan till kongressen

Du som ska vara ombud eller funktionär på Junis kongress ska skicka in din anmälan via ett formulär.

Anmäl dig till kongressen här

Vill du vara med och påverka?

Du som väljs som ombud på Junis distriktsårsmöten har rösträtt på kongressen.

Även du som inte är med som ombud på kongressen kan påverka genom att skriva en motion. Alla registrerade ledare och junisar har rätt att motionera både till föreningsårsmötet, distriktsårsmötet och kongressen. Till 2023 års kongress ska motionen ha inkommit senast 20 april. Motioner skickas på e-post till motion@junis.se.

Läs mer om motioner

Junis gåvoshop

I Junis gåvoshop kan du köpa gåvokort för att stödja vårt arbete och bidra till att fler barn får vara med på roliga och trygga fritidsaktiviteter. Vår verksamhet gör skillnad för många barn och unga och ditt bidrag hjälper oss att nå ännu fler.

Kongress 2023

I år är inget vanligt år för i år är det kongressår! I sommar kommer Junis, UNF och IOGT-NTO samlas i Uppsala för att genomföra sina kongresser. Vi ser fram emot att träffas på en fysisk kongress för första gången sedan pandemin för att tillsammans stärka vårt engagemang, ta beslut om Junis framtid – och givetvis umgås och skratta massor!

Vuxna som vet

Junis kunskapsportal - Vuxna som vet - vänder sig till dig som möter barn i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang. Här får du kunskap om hur barn påverkas av vuxnas missbruk, samt hur du kan upptäcka barn som far illa. Tillsammans kan vi göra skillnad för barnen.

Vill du göra skillnad på riktigt? Bli Junis-ledare!

Som ledare i Junis gör du skillnad. Du ger av din tid och ditt engagemang. I utbyte får du erfarenhet och minnen för livet. Och för barnen blir du en trygghet och en förebild.

Junis 180 föreningar

Junis finns i hela Sverige. Här kan du hitta ditt distrikt och föreningar nära dig.

Hitta din Junis-förening

Junis föreningar finns över hela Sverige. Fler än 180 stycken fördelade på 23 distrikt. Ange ort eller distrikt nedan för att hitta föreningar nära dig.