Nyheter 2023/06/07

Förbundsledningarna uppmanade till delaktighet i processen

Den 30 maj presenterade förslaget om utredning av IOGT-NTO rörelsens organisationsform av de fyra förbundens representanter.

Du kan se sändningen i efterhand här. Under sändningen konstaterades att alla fyra förbund står inför samma utmaningar och att lösningen förmodligen står att finna tillsammans. Hur blir vi en bättre nykterhetsrörelse?

Några röster om varför organisationen ska ses över:

  • ”Åldersmässiga och geografiska glapp sätter ibland käppar i hjulen för verksamheten och behöver täppas till. Tänk att kunna samverka kring rekrytering, utbildning, styrelseansvar, ledarutveckling!”
  • ”Vi behövs mer än någonsin med vårt arbete för demokrati, solidaritet och nykterhet, men vi behöver bli starkare och inte tävla om medlemmar och deras uppmärksamhet.”
  • ”Vi behöver samla oss kring våra viktigaste frågor istället för att fokusera på organisationstillhörighet.”

Och så några röster om hur översynen ska gå till:

  • “Det behövs nyfikenhet och lyhördhet i den fortsatta processen. Vi måste vara beredda att lyssna.”
  • “Processen måste präglas av prestigelöshet. Det viktigaste är att det blir bra – inte att det blir som någon har tänkt.”
  • “Hör av er till oss med tankar och idéer! Vi behöver dualiteten nu!”

Under sändningen fångade vi också upp en del frågor från tittarna, såsom “Varför är tiden så knapp?” och “Kan man verkligen genomföra detta på ett enda extra insatt förbundsmöte/kongress?” – Lyssna på sändningen så får du ta del av svaren och resonemangen från de fyra förbunden.

Registrera ditt distrikts eller din förenings sommaraktiviteter

Har ni börjat planera sommarens alla äventyr än? Nu är det dags att börja registrera era sommarläger och andra aktiviteter på Junis sommarkarta. När ni registrerar er aktivitet har ni också chansen att ansöka om sommarlovspeng till stöd för era aktiviteter.

Klasskompisar – tretton noveller, tjugotvå teman, tusen känslor

Klasskompisar är Junis nya material för värdegrundsarbete som ger barn och unga möjlighet att prata om viktiga frågor. Klasskompisar består av noveller som kan läsas högt, i valfri ordning och valfritt antal. Till varje novell finns en introduktion för dig som är ledare, en mängd övningar för gruppen och ett arbetsblad för enskild reflektion.

Nya nykterhetsrörelsen

På Nya Nykterhetsrörelsens hemsida kan du följa processen mot en ny gemensam organisationsform för IOGT-NTO-rörelsen. Sidan uppdateras löpande med nyheter, beslut och framsteg.

Junis kurshelger

Junis presenterar roliga och utvecklande utbildningar för dig som vill bli en kunnigare och bättre ledare! Välkommen till kurshelger i Härnösand och Trosa!

Beställ medlemskort

Att ge er förenings junisar ett medlemskort varje år är perfekt för att enkelt hålla koll på vilka som är medlemmar. Korten för 2024 finns nu att beställa eller ladda ner själv!

15-25 år? Bekräfta ditt ledarskap!

Alla ledare som är mellan 15 och 25 år behöver bekräfta sitt ledarskap i Junis varje år. Vi behöver veta om du, under år 2024, har varit eller är aktiv i Junis.

Är du ledare och gillar att sporta och röra på dig?

Nu letar vi efter dig som vill leda en Junis-förening eller grupp som testar vår nya sportverksamhet. I Junis sport testar vi olika sporter och rörelselekar, alltid i barnens egen takt och på deras egna villkor. Alla får vara med och ingen väljs bort eller blir utslagen. Det viktigaste är - som alltid i Junis - att ha riktigt roligt tillsammans, på ett tryggt och utvecklande sätt.