Nyheter 2023/10/30

Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, säger ja till en gemensam organisationsöversyn av IOGT-NTO-rörelsen.

Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, säger ja till en gemensam organisationsöversyn av IOGT-NTO-rörelsen. Beslutet fattades i samband med förbundsmötet den 28–29 oktober, och innebär att samtliga organisationer i rörelsen nu står bakom beslutet att se över hur vi bäst organiserar oss framöver.

Helgens beslut ger klartecken att gå vidare med det projekt som under våren har sett över förutsättningarna och tagit fram direktiv för en översyn. 
– Vi vill sondera terrängen och tror att vi har en del att bidra med i en översyn, säger Anders Ödman, förbundsordförande NSF

De tre förbund som redan innan sagt ja; Junis, IOGT-NTO och UNF, välkomnar beslutet
– Vi är mycket glada att alla fyra förbund nu gör gemensam sak och formar framtiden tillsammans, säger Mona Örjes, ordförande Junis.

Än så länge är det bara själva utredningen som är beslutad. Den kommer under 2024 med förslag på hur framtidens IOGT-NTO-rörelse bör se ut.
– Nu ser vi fram emot att arbeta gemensamt för att ta fram ett riktigt bra förslag som passar oss alla, säger Lucas Nilsson, förbundsordförande IOGT-NTO.

Jane Segerblom, ordförande för UNF, håller med:
– Vi har mycket att lära av varandra, och vill givetvis ta med oss det bästa från alla fyra organisationer in i processen att utreda hur framtidens organisationsform ska se ut.

Tillsammans har de fyra organisationerna 35 000 medlemmar som kan bidra till en starkare nykterhetsrörelse och en tydligare röst för demokrati, solidaritet och nykterhet i samhället. Ambitionen är att skapa en organisationsform som bättre kan hantera omvärldens förändringar, och som kan lägga mer tid och resurser på själva verksamheten.

Det var i januari 2023 som idén om en översyn väcktes av de fyra förbundsstyrelserna. Med större konkurrens om medlemmar och utrymmet i samhällsdebatten, tänkte man att en samlad nykterhetsrörelse skulle kunna få bättre genomslag. I maj ställde sig samtliga förbundsstyrelser bakom förslaget, och nu har också samtliga kongresser och förbundsmötet sagt ja till en gemensam organisationsöversyn.

Registrera ditt distrikts eller din förenings sommaraktiviteter

Har ni börjat planera sommarens alla äventyr än? Nu är det dags att börja registrera era sommarläger och andra aktiviteter på Junis sommarkarta. När ni registrerar er aktivitet har ni också chansen att ansöka om sommarlovspeng till stöd för era aktiviteter.

Klasskompisar – tretton noveller, tjugotvå teman, tusen känslor

Klasskompisar är Junis nya material för värdegrundsarbete som ger barn och unga möjlighet att prata om viktiga frågor. Klasskompisar består av noveller som kan läsas högt, i valfri ordning och valfritt antal. Till varje novell finns en introduktion för dig som är ledare, en mängd övningar för gruppen och ett arbetsblad för enskild reflektion.

Nya nykterhetsrörelsen

På Nya Nykterhetsrörelsens hemsida kan du följa processen mot en ny gemensam organisationsform för IOGT-NTO-rörelsen. Sidan uppdateras löpande med nyheter, beslut och framsteg.

Junis kurshelger

Junis presenterar roliga och utvecklande utbildningar för dig som vill bli en kunnigare och bättre ledare! Välkommen till kurshelger i Härnösand och Trosa!

Beställ medlemskort

Att ge er förenings junisar ett medlemskort varje år är perfekt för att enkelt hålla koll på vilka som är medlemmar. Korten för 2024 finns nu att beställa eller ladda ner själv!

15-25 år? Bekräfta ditt ledarskap!

Alla ledare som är mellan 15 och 25 år behöver bekräfta sitt ledarskap i Junis varje år. Vi behöver veta om du, under år 2024, har varit eller är aktiv i Junis.

Är du ledare och gillar att sporta och röra på dig?

Nu letar vi efter dig som vill leda en Junis-förening eller grupp som testar vår nya sportverksamhet. I Junis sport testar vi olika sporter och rörelselekar, alltid i barnens egen takt och på deras egna villkor. Alla får vara med och ingen väljs bort eller blir utslagen. Det viktigaste är - som alltid i Junis - att ha riktigt roligt tillsammans, på ett tryggt och utvecklande sätt.

Signa upp dig för Junis nyhetsbrev!

Junis nyhetsbrev skickas till alla ledare i Junis. Här får du aktuell information om vad som händer i Junis och tips på material och utbildningar som du har nytta av i ditt ledarskap. Nyhetsbrevet skickas ut en gång i månaden.