Junis rapport 2024/05/15

Bryt mönster – missbruk behöver inte gå i arv!

”Beroende går ibland i arv i generationer. Men det måste inte vara så – det går att bryta mönstret! Andra som kan behöva bryta sina mönster är kommuner och regioner. De måste samarbeta för att på riktigt nå fram till barn och unga i familjer med risk- och missbruk, säger Junis förbundsordförande Mona Örjes. Det är just vad årets kommunrapport Bryt mönster handlar om.

Junis kommunrapport tar upp flera goda exempel på verksamheter och personer som har lyckats bryta mönster. Några av dem är:

En beroendes familjemönster 
Anders Wåhlund Karlsens var en av Sveriges mest fruktade brottslingar och kallades “Satan”. I rapporten kan vi läsa om hur missbruksproblematik och medberoende följt Anders familj, från uppväxten med mormor och morfar, till hans mamma och honom själv. Anders är idag drogfri, utbildad socialpedagog och arbetar på ett behandlingshem för ungdomar. Inget av hans barn har missbruksproblem, det går att bryta mönster. 

Jävla pappa – Om depression, alkoholism, föräldraskap och husbilar 
Niklas Gyberg Ivarssons har gjort filmen Jävla pappa, där han försöker få svar på sina frågor om sin pappa, om alkoholen, om deras relation, om sig själv – och om han kommer bli som sin pappa.

Skolgårdsläraren Gustav 
Fritidspedagogen Gustav Sundh har under sina 21 år i yrket sett ett återkommande mönster, barn som ”bränner sina broar” innan lov. Varför blir det så? Och vad kan vi vuxna göra för att hjälpa barn inför loven.   

Utsattheten ökar riskerna 
Forskningsprogrammet Lordia följer under en längre tid ungdomars psykosociala utveckling till vuxna. Utsatthet visade sig vara vanligt: tjugoprocent rapporterade någon form av utsatthet före tolv års ålder, och tio procent hade upplevt två eller flera typer. En sak som skiljer ut den här gruppen påtagligt är att när de dricker alkohol får de många fler problem än andra unga. De hamnar i slagsmål, begår brott och förstör relationer.

Backa barnet ger tätare skyddsnät 
“Tog ni beslut utifrån barnets bästa?” är en frågeställning man utgår ifrån i modellen Backa Barnet, som startades i Ystad kommun, med nära samverkan med Region Skåne och polisen. Tydlig struktur, nytänkande arbetssätt och konkreta verktyg som behovskompass och upptäckarkort gör man kan upptäcka fler barn som inte får sina behov uppfyllda.

Teamet ökar kunskap om barns rätt till skydd 
“Någon måste sätta ner foten och säga att vi har det här ansvaret” konstaterade det nyskapade barnskyddsteamet år 2018 i Region Jönköpings län. Då var det så många som 30 procent av alla medarbetare i regionen som inte kände till hur man gör en orosanmälan. Teamet utbildar regionens olika yrkesgrupper och har skapat rutiner för hur man kan skydda barn från att fara illa. 2023 gjorde regionen mer än tre gånger så många orosanmälningar som 2017, vilket är ett tydligt tecken på att man upptäcker fler barn.

Vilket stöd fick barn i familjer med missbruk fick av samhället 2023? Junis kommunrapport i korthet:

  • 201 kommuner besvarade enkäten Junis skickade ut. Det motsvarar 69 procent av landets 290 kommuner. 
  • 98 procent av de kommuner som svarade på enkäten uppgav att de hänvisar till någon typ av stödverksamhet. 
  • Fyra kommuner uppgav att de inte hänvisar till någon stödverksamhet alls för dessa barn. 
  • Den vanligaste stödformen som erbjöds under 2023 var familjeinsatser, därefter stödsamtal och stödgrupper. 
  • Ökad samverkan inom kommunen anses vara den viktigaste åtgärden för att utveckla stödverksamheten för barn. 

Junis kommunrapport 2024

Varje år undersöker vi vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer upp i familjer med missbruk. Vi ger också exempel på människor, forskning och verksamhet som gör skillnad för de här barnen. Läs mer om hur läget såg ut för barn i Sverige 2023.

Klasskompisar – tretton noveller, tjugotvå teman, tusen känslor

Klasskompisar är Junis nya material för värdegrundsarbete som ger barn och unga möjlighet att prata om viktiga frågor. Klasskompisar består av noveller som kan läsas högt för en klass eller grupp, i valfri ordning och valfritt antal. Till varje novell finns en introduktion för dig som är lärare eller ledare, en mängd övningar för klassen eller gruppen och ett arbetsblad för enskild reflektion.

Händer i Junis

Händer i Junis är Junis medlemstidning som alla medlemmar och ledare får hemskickad i brevlådan fyra gånger om året. I Händer i Junis hälsar vi på roliga aktiviteter och läger, vi intervjuar medlemmar, tipsar, bakar smarriga recept, löser knep och knåp och mycket mer!

Junis profilshop

Behöver ni ledartröjor, kåsor och sporkar, ballonger eller annan Junis-merch? Spana in vår profilshop och beställ Junis-kläder och prylar till föreningen.

Junis kurshelger

Junis presenterar roliga och utvecklande utbildningar för dig som vill bli en kunnigare och bättre ledare! Välkommen till kurshelger i Härnösand och Trosa!

Vuxna som vet

Junis kunskapsportal - Vuxna som vet - vänder sig till dig som möter barn i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang. Här får du kunskap om hur barn påverkas av vuxnas missbruk, samt hur du kan upptäcka barn som far illa. Tillsammans kan vi göra skillnad för barnen.

Junis gåvoshop

I Junis gåvoshop kan du köpa gåvokort för att stödja vårt arbete och bidra till att fler barn får vara med på roliga och trygga fritidsaktiviteter. Vår verksamhet gör skillnad för många barn och unga och ditt bidrag hjälper oss att nå ännu fler.

Vill du göra skillnad på riktigt? Bli Junis-ledare!

Som ledare i Junis gör du skillnad. Du ger av din tid och ditt engagemang. I utbyte får du erfarenhet och minnen för livet. Och för barnen blir du en trygghet och en förebild.

Junis 150 föreningar

Junis finns i hela Sverige. Här kan du hitta ditt distrikt och föreningar nära dig.

Hitta din Junis-förening

Junis föreningar finns över hela Sverige. Fler än 150 stycken fördelade på 23 distrikt. Ange ort eller distrikt nedan för att hitta föreningar nära dig.