Vi tycker

Junis står på barnens sida

Junis arbetar med att skapa opinion och påverka beslutsfattare för att stärka barns rättigheter. Vi vill att alla barn ska få växa upp i en trygg och nykter miljö, i ett samhälle där alla barn inkluderas och får utvecklas.

Junis står på barnens sida och arbetar för att stärka barns rättigheter. Arbetet utgår från FN:s barnkonvention som tydligt framhåller att barns bästa alltid ska komma i första rummet och att barn är individer med egna rättigheter. Särskilt viktigt för Junis är barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö.

I Junis påverkansplattform finns våra politiska åsikter samlade. Prioriterade områden är barns rätt till meningsfull fritid, att barn skyddas från alkohol och andra droger i sin miljö, förebyggande och tidiga insatser för barns bästa – särskilt barn i missbruksmiljö. Några av Junis påverkansinsatser kan du läsa mer om nedan.

Junis påverkansplattform utgör tillsammans med Junis ledarplattform och Junis barnplattform grunden för vår organisation. På materialsidan kan du läsa plattformarna i sin helhet.

Jobbigt hemma

På sidan Jobbigt hemma kan både vuxna och barn läsa om sådant som alla som växer upp med en förälder som dricker för mycket måste känna till: att man som barn har rätt att få stöd, att man inte är ensam och att det aldrig är barnets fel att det är som det är. Där tipsar vi också om andra organisationer där barn kan få hjälp och stöd i sin situation.

Junis rapport

Kommunrapport 2023

Varje år släpps Junis kommunrapport, som baseras på vår undersökning om vilket  stöd Sveriges kommuner erbjuder barn i familjer med missbruk. Kommunrapporten redovisar hur många barn som får stöd och hjälp, samt vilka stödinsatser som erbjuds. Rapporten innehåller även reportage, aktuell forskning och goda exempel. 2023 års rapport heter Plats för barnen och kan laddas ner och beställas här. 

Vuxna som vet

Vuxna som vet är en kunskapsportal om barn i familjer med missbruk som vänder sig särskilt till dig som möter barn i din yrkesroll eller ideella engagemang. Där hittar du filmer, diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial som ger en kunskapsgrund att stå på. Du får tips på hur man kan märka att ett barn far illa, hur man kan prata med barn om svåra saker och hur förskola och skola kan ta fram handlingsplaner. Det finns moduler som särskilt riktar sig till personal inom skola, förskola och socialtjänst, men en stor del av innehållet passar alla som möter barn.

Ludde

Läromedlet Ludde

Ludde är ett läromedel för dig som möter barn i åldrarna 5-9 år. Materialet utgår från berättelsen om hunden Ludde som har en husse dricker för mycket alkohol. Materialet ger vuxna som möter barn, exempelvis lärare eller pedagoger, verktyg för att prata med barn om hur det är att leva med någon som har beroendeproblem. Det hjälper utsatta barn att förstå sin situation och uppmanar dem att prata med någon vuxen som de litar på. Det utvecklar också förståelse och empati hos de barn som inte själva är drabbade. Klicka här för att läsa mer om Ludde.

När en förälder dricker för mycket

Junis vill att alla barn som lever i en familj med missbruk ska upptäckas och erbjudas stöd. Det är vi vuxna som har ansvar för att uppmärksamma barnen men tyvärr saknas ofta kunskap om missbruk. När en förälder dricker för mycket vänder sig till vuxna som möter barn i sin yrkesroll, ideella engagemang eller privatliv. Materialet ger vuxna nödvändig kunskap om hur det går att upptäcka barn som far illa och var barnet kan få stöd. Det finns även ett studiematerial till skriften för dig som önskar fördjupa dig ytterligare i ämnet. Beställ materialen här. 

Undersökningar

Junis har tillsammans med CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, tagit fram ett antal publikationer. Syftet har varit att undersöka vilken utbildning som olika yrkesgrupper får kring barn i familjer med missbruk. Rapporterna har undersökt den information blivande socionomer, förskolelärare och lärare nås av under sina högskolestudier. Resultaten visar att dessa grupper får mycket lite utbildning om barn i familjer med missbruk. Undersökningarna kan laddas ner här.

RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs!

Rescur

Junis har åren 2017-2019 drivit projektet RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! för att pröva en pedagogisk studieplan för barn i skolor, inom idéburen sektor och i grupper inom socialtjänsten. Projektet är ett samarbete med forskare från Göteborgs universitet, Umeå universitet och Stockholms universitet och har finansierats av Folkhälsomyndigheten.

Studieplanens syfte är att stärka barns resiliens genom att ge dem verktyg att kunna möta och hantera svåra problem och situationer i sin vardag. Detta gäller inte minst barn i utsatthet, till exempel de som har varit på flykt eller växt upp i familjer med missbruksproblem, våld eller psykisk ohälsa.

Mer om RESCUR-projektet hittar du här.

Händer i Junis

Händer i Junis är Junis medlemstidning som alla medlemmar och ledare får hemskickad i brevlådan fyra gånger om året. I Händer i Junis hälsar vi på roliga aktiviteter och läger, vi intervjuar medlemmar, tipsar, bakar smarriga recept, löser knep och knåp och mycket mer!

Junis profilshop

Behöver ni ledartröjor, kåsor och sporkar, ballonger eller annan Junis-merch? Spana in vår profilshop och beställ Junis-kläder och prylar till föreningen.

Vuxna som vet

Junis kunskapsportal - Vuxna som vet - vänder sig till dig som möter barn i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang. Här får du kunskap om hur barn påverkas av vuxnas missbruk, samt hur du kan upptäcka barn som far illa. Tillsammans kan vi göra skillnad för barnen.

Junis gåvoshop

I Junis gåvoshop kan du köpa gåvokort för att stödja vårt arbete och bidra till att fler barn får vara med på roliga och trygga fritidsaktiviteter. Vår verksamhet gör skillnad för många barn och unga och ditt bidrag hjälper oss att nå ännu fler.

Vill du göra skillnad på riktigt? Bli Junis-ledare!

Som ledare i Junis gör du skillnad. Du ger av din tid och ditt engagemang. I utbyte får du erfarenhet och minnen för livet. Och för barnen blir du en trygghet och en förebild.

Junis 150 föreningar

Junis finns i hela Sverige. Här kan du hitta ditt distrikt och föreningar nära dig.

Hitta din Junis-förening

Junis föreningar finns över hela Sverige. Fler än 150 stycken fördelade på 23 distrikt. Ange ort eller distrikt nedan för att hitta föreningar nära dig.