Junis rapport

Junis rapport 2022 - Bredd når långt

Varje år undersöker Junis vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer upp i familjer med risk- och missbruk. Resultatet presenteras i Junis rapport som i år har titeln "Bredd når långt". Här kan du beställa rapporten kostnadsfritt, läsa den direkt digitalt och se hur just din kommun svarat i undersökningen.

Bredd når långt – samverkan för att fler barn ska nås och erbjudas stöd.

Kommunrapport 2022 etta

I årets rapport lyfter vi flera exempel på hur samverkan över organisationsgränserna kan leda till att fler utsatta barn kan nås av det stöd de har rätt till. I Sandviken t ex samarbetar stödverksamheten Lyktan med föreningslivet, i Lövgärdet har samverkan och långsiktigt arbete lett att fler familjer tar eget initiativ till kontakt med socialtjänsten. I Malmö, Ronneby och Umeå jobbar IOGT-NTO-föreningar med att stärka föräldrar vilket i förlängningen gynnar barnen.

I årets rapport möter du också tandvården som är väldigt viktiga när det gäller att upptäcka utsatta barn. Och initiativet Inte min match som utbildar ledare inom idrotten kring hur det är att vara barn i en familj med missbruk och hur viktig idrottsverksamhet och annan fritidssysselsättning kan vara för dessa barn.

Junis undersökning visar att de stödinsatser som landets kommuner erbjuder når mindre än en procent av de barn som är i behov av dem. En förändring behövs! Alla kommuner ska erbjuda stödverksamhet – men också ta ansvar för att den faktiskt når målgruppen.

Läs Junis rapport 2022 ”Bredd når långt” direkt på webben.

Ladda ner rapporten som PDF.

Beställ Junis rapporter 2005-2022

I Junis rapport hittar du vår undersökning av vilket stöd landets kommuner erbjuder de barn som växer upp i familjer med missbruk. Dessutom innehåller skrifterna artiklar och reportage om det aktuella ämnet. Junis rapport är gratis att beställa. Beställer du max 10 st skickas de fraktfritt. För större beställningar faktureras 50 kr i fraktkostnad.

  Junis tidigare rapporter – PDF-arkiv

  Här kan du ladda ner Junis rapporter i PDF-format.

  Kommunrapportetta 2021


  Junis kommunrapport
  2021
  ”Med makt kommer ansvar”
  Ladda ner PDF


  Junis kommunrapport 2020

  Junis kommunrapport 2020
  ”Det funkar!”
  Ladda ner PDF


  Kommunrapport 2019

  Junis kommunrapport 2019
  ”Fråga alla!”
  Ladda ner PDF


  Junis rapport 2018

  Junis kommunrapport 2018
  ”Stöd hela vägen”
  Ladda ner PDF


  Junis kommunrapport 2017

  Junis kommunrapport 2017
  ”Med barnets perspektiv”
  Ladda ner PDF


  Junis kommunrapport 2016

  Junis kommunrapport 2016
  ”Upptäck i tid”
  Ladda ner PDF


  Junis kommunrapport 2015

  Junis kommunrapport 2015
  ”Fullständiga rättigheter!”
  Ladda ner PDF


  Junis kommunrapport 2014

  Junis kommunrapport 2014
  ”Gör skillnad!”
  Ladda ner PDF


  Junis kommunrapport 2013

  Junis kommunrapport 2013
  ”Raka besked!”
  Ladda ner PDF


  Junis kommunrapport 2012

  Junis kommunrapport 2012
  ”Fritt fram!”
  Ladda ner PDF


  Junis kommunrapport 2011

  Junis kommunrapport 2011
  ”Fokusera på barnen!”
  Ladda ner PDF


  Junis kommunrapport 2010

  Junis kommunrapport 2010
  ”Nå ut!”
  Ladda ner PDF


  Junis kommunrapport 2009

  Junis kommunrapport 2009
  ”Dags att se barnen”
  Ladda ner PDF


  Junis kommunrapport 2008

  Junis kommunrapport 2008
  ”Vems är ansvaret?”
  Ladda ner PDF


  Junis kommunrapport 2007

  Junis kommunrapport 2007
  ”Stödgrupper i kommunerna”
  Ladda ner PDF


  Vilket stöd erbjöd kommunerna 2021?

  Klicka på din kommun för att se vad kommunen svarat i vår enkät om vilket stöd de erbjuder barn som växer upp i familjer med missbruk. Använd plus- och minusknappen på kartan för att zooma.
  Grön markering: kommunen har svarat att de erbjuder stöd
  Gul markering: kommunen har inte svarat på enkäten
  Röd markering: kommunen har svarat att de ej erbjuder något stöd

  De procenttal som anges är en beräkning utifrån SCB:s uppgifter om antal barn i resp. kommun och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings beräkningar om antal barn i Sverige som påverkas negativt av en förälders alkoholkonsumtion. https://www.can.se/app/uploads/2020/01/can-rapport-185-hur-manga-barn-vaxer-upp-med-foraldrar-som-har-alkoholproblem.pdf (Hämtad: 2021-04-23).

  Junis gåvoshop

  I Junis gåvoshop kan du köpa gåvokort för att stödja vårt arbete och bidra till att fler barn får vara med på roliga och trygga fritidsaktiviteter. Vår verksamhet gör skillnad för många barn och unga och ditt bidrag hjälper oss att nå ännu fler.

  Kongress 2023

  I år är inget vanligt år för i år är det kongressår! I sommar kommer Junis, UNF och IOGT-NTO samlas i Uppsala för att genomföra sina kongresser. Vi ser fram emot att träffas på en fysisk kongress för första gången sedan pandemin för att tillsammans stärka vårt engagemang, ta beslut om Junis framtid – och givetvis umgås och skratta massor!

  Vuxna som vet

  Junis kunskapsportal - Vuxna som vet - vänder sig till dig som möter barn i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang. Här får du kunskap om hur barn påverkas av vuxnas missbruk, samt hur du kan upptäcka barn som far illa. Tillsammans kan vi göra skillnad för barnen.

  Vill du göra skillnad på riktigt? Bli Junis-ledare!

  Som ledare i Junis gör du skillnad. Du ger av din tid och ditt engagemang. I utbyte får du erfarenhet och minnen för livet. Och för barnen blir du en trygghet och en förebild.

  Junis 180 föreningar

  Junis finns i hela Sverige. Här kan du hitta ditt distrikt och föreningar nära dig.

  Hitta din Junis-förening

  Junis föreningar finns över hela Sverige. Fler än 180 stycken fördelade på 23 distrikt. Ange ort eller distrikt nedan för att hitta föreningar nära dig.