FAQ
Vanliga
frågor & svar

FAQ – nykterhetsrörelsen

Varför gör ni detta?

Arbetet för en nyktrare värld behövs mer än någonsin. Samtidigt blir konkurrensen om medlemmar och utrymme i samhällsdebatten allt hårdare. Vi vill skapa förändring och behöver därför se över hur vi bäst kan organisera vårt arbete för att fortsätta vara så effektiva som möjligt i arbetet för att uppnå vårt gemensamma mål. Tillsammans har vi 35 000 medlemmar som alla vill arbeta för en nyktrare värld. Det ger oss en enorm styrka som vi ska utnyttja.   

Varför är det så bråttom?

Vi måste förhålla oss till att omvärlden förändras, och vi kommer att påverkas på ett eller annat sätt. Genom att agera redan nu, har vi större möjlighet att styra hur.

Vad händer nu?

Den 15 januari 2023 fattade förbundsstyrelserna för NSF, UNF, Junis och IOGT-NTO beslut om att en framtida organisationsform för rörelsen ska utforskas tillsammans.

En projektgrupp har tillsatts och fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en utredning om organisationsform kan läggas upp. Förslaget levereras till kommande kongresser och förbundsmöte, där medlemmarna tar ställning till om en utredning ska genomföras och i så fall med vilka utredningsdirektiv.

Om medlemmarna säger ja, kommer projektet först i nästa steg att ta fram förslag på en framtida organisation att ta ställning till. Men det blir aktuellt först hösten 2023.

Varför får inte alla berörda vara med i processen?

Alla medlemmar har haft möjlighet att lämna synpunkter via enkäter och dialogmöten. Det är en del av den inventering som under våren görs för fånga in förutsättningar och önskemål från medlemmar om vad som är viktigt att ha med i direktiven till en eventuell organisationsutredning.

Även vid beslut att gå vidare med en utredning kommer löpande dialoger med medlemmar och anställda att vara en viktig del av arbetet. 

Hur säkerställer vi de olika förbundens särställning och identitet?

Det blir en del i direktivet vid ett eventuellt beslut om organisationsutredning. Löpande kontakt med och input från medlemmar och personal från samtliga förbund kommer att  ligga till grund för såväl utformningen av ett utredningsprojekt som ett eventuellt förslag till organisationsform.  

Måste alla förbund säga ja för att vi ska gå vidare med en utredning?

Nej, alla förbund tar egna beslut inom ramen för sina egna demokratiska processer. Det är helt frivilligt att ställa sig bakom förslaget om en organisationsutredning, och – om utredningen görs – bakom en ny organisationsform.

Är inte detta bara ett sätt att minska kostnaderna och skära ned på personalstyrkan?

Nej. Målet är att hitta en effektiv och ändamålsenlig organisation som bättre kan möta de utmaningar som vår nykterhetsrörelse ställs inför, och dessutom kan stärka dess position. 

Det är naturligt att förändring skapar oro och väcker många frågor. Detta leder ofta till rationellt ifrågasättande, kritiska inspel och konstruktiva förslag. Men det kan också leda till spekulationer och spridning av ogrundade rykten, vilket skapar onödig oro. Därför är det viktigt att vi håller oss till – och vågar lita på – den fakta som finns och inte spekulerar i alternativa orsaker och konsekvenser.

Om du är medlem och vill ta del av projektunderlaget kontakta projektledare Anna Bergkvist på anna@styrelsepost.se 

Tidsplan

29 april NSF förbundsråd (rådgivande möte för NSFs förbundsstyrelse)

3 maj – Riksstyrelsemöte 

29 juni -2 juli Kongresser UNF, Junis och IOGT-NTO 

27-29 oktober Förbundsmöte NSF

Vad gör man på Junis?

Junis har nästan 200 föreningar i hela landet. Varje förening bestämmer själv vilken verksamhet de vill ha. En del bakar, pysslar och leker, andra spelar spel, spelar teater eller håller på med dans. Vissa spelar innebandy, en del klättrar klättervägg, andra gör utflykter, programmerar egna dataspel eller paddlar kanot.

Demokrati är viktigt i Junis och på föreningarnas årsmöten bestämmer barn och ledare tillsammans vad de ska göra under det kommande året.

På sommaren arrangerar Junis massor av sommarläger som tusentals barn deltar på och dessutom ordnar många distrikt utflykter, kollon och övernattningar under året.

Läs mer om vilken verksamhet Junis-föreningarna nära dig har. 

 

Vad gör Junis för barn som växer upp i familjer med missbruk?

Junis står på barnens sida och tycker att alla barn har rätt till en trygg uppväxt, fri från alkohol och andra droger. Varje år undersöker vi vilket stöd landets kommuner ger till barn som växer upp i familjer med missbruk och driver opinion för att barnen ska få den hjälp de har rätt till. Vi sprider kunskap om frågan till både barn och vuxna och jobbar för att alla som arbetar med barn ska känna till hur de ska agera för att stödja barnen. Läs mer här. 

Hur hittar jag min närmaste Junis-verksamhet?

Här hittar du Junis alla distrikt och kan söka efter en förening på din ort.

Vem kan bli ledare i Junis?

Du som är över 15 år kan bli ledare i Junis. Du ska vara eller bli medlem i någon av IOGT-NTO-rörelsens organisationer och ställa dig bakom Junis grundsatser: demokrati, solidaritet och nykterhet. Det innebär att du väljer en personlig helnykterhet och tar ställning för alla människors lika värde.

Är jag försäkrad på Junis aktiviteter?

Ja, Junis har en medlems- och ledarförmån i sin centrala försäkring hos försäkringsbolaget IF. Försäkringen gäller alla våra medlemmar och ledare, men även andra barn och vuxna som deltar i vår verksamhet.

Observera att den tidigare glasögon- och klädförsäkringen ej gäller samt att föreningar och distrikt själva måste försäkra sitt lösöre, samt eventuell egen lokal.

Den här texten är inte avtalsbindande utan endast en sammanfattning av försäkringen.  De fullständiga villkoren finns att beställa från Junis kansli. Har du frågor eller vill komma i kontakt med försäkringsbolaget kontaktar du Junis kansli.

Telefonnummer: 08-672 60 70
E-post: info@junis.se

Får jag betalt som Junis-ledare?

Nej, ledarskapet är ideellt. Däremot får du ersättning för utlägg du har och kan få reseersättning om du måste resa i ditt ledaruppdrag. Som ledare i Junis får du också regelbundet åka på utbildningar och andra roliga ledaraktiviteter.

Hur blir jag ledare i Junis?

Du gör en intresseanmälan om att bli ledare i Junis och blir då kontaktad och får mer information. Innan du börjar ditt ledarskap i barngruppen får du gå en ledarutbildning.

Vad kostar det att vara medlem i Junis?

Medlemskapet i Junis är kostnadsfritt, men föreningen du är medlem i kan ta ut en års- eller terminsavgift för att täcka material- och lokalkostnader. De flesta föreningar har en avgift på mellan 40 och 150 kr/år.

Om du deltar på ett läger eller en utflykt tar föreningen eller distriktet ofta ut en avgift för aktiviteten. I Junis försöker vi alltid ha en så låg kostnad som möjligt för att alla ska kunna delta.

Hur gammal får man vara om man vill vara medlem i Junis?

Du får vara medlem i Junis tills du är 15 år. Oftast vänder sig föreningarnas och distriktens verksamhet till dig som är över 6 år. Från det året du fyller 15 år kan du bli ledare i Junis.

Junis kurshelger

Junis presenterar roliga och utvecklande utbildningar för dig som vill bli en kunnigare och bättre ledare! Välkommen till kurshelger i Härnösand och Trosa!

Junis kommunrapport 2024

Varje år undersöker vi vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer upp i familjer med missbruk. Vi ger också exempel på människor, forskning och verksamhet som gör skillnad för de här barnen. Läs mer om hur läget såg ut för barn i Sverige 2023.

Klasskompisar – tretton noveller, tjugotvå teman, tusen känslor

Klasskompisar är Junis nya material för värdegrundsarbete som ger barn och unga möjlighet att prata om viktiga frågor. Klasskompisar består av noveller som kan läsas högt för en klass eller grupp, i valfri ordning och valfritt antal. Till varje novell finns en introduktion för dig som är lärare eller ledare, en mängd övningar för klassen eller gruppen och ett arbetsblad för enskild reflektion.

Junis profilshop

Behöver ni ledartröjor, kåsor och sporkar, ballonger eller annan Junis-merch? Spana in vår profilshop och beställ Junis-kläder och prylar till föreningen.

Junis sport – med rörelseglädje i fokus

Gillar du att röra på dig? I Junis sport får alla vara med! Vi testar olika sporter och rörelselekar och du behöver inte ha några förkunskaper. Ingen blir petad eller utslagen - det viktigaste är att vi har riktigt kul tillsammans och är schyssta kompisar!

Vuxna som vet

Junis kunskapsportal - Vuxna som vet - vänder sig till dig som möter barn i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang. Här får du kunskap om hur barn påverkas av vuxnas missbruk, samt hur du kan upptäcka barn som far illa. Tillsammans kan vi göra skillnad för barnen.

Junis gåvoshop

I Junis gåvoshop kan du köpa gåvokort för att stödja vårt arbete och bidra till att fler barn får vara med på roliga och trygga fritidsaktiviteter. Vår verksamhet gör skillnad för många barn och unga och ditt bidrag hjälper oss att nå ännu fler.

Vill du göra skillnad på riktigt? Bli Junis-ledare!

Som ledare i Junis gör du skillnad. Du ger av din tid och ditt engagemang. I utbyte får du erfarenhet och minnen för livet. Och för barnen blir du en trygghet och en förebild.

Junis 150 föreningar

Junis finns i hela Sverige. Här kan du hitta ditt distrikt och föreningar nära dig.

Hitta din Junis-förening

Junis föreningar finns över hela Sverige. Fler än 150 stycken fördelade på 23 distrikt. Ange ort eller distrikt nedan för att hitta föreningar nära dig.