RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs!

Åren 2017-2019 har Junis som projektägare drivit forskningsprojektet RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! – en implementerings- och effektstudie av en metod för att stärka barns resiliens. Arbetet har genomförts i samarbete med forskare från universiteten i Göteborg, Umeå och Stockholm. Folkhälsomyndigheten har stått som finansiär av projektet.

Uppgiften för projektet har varit att i barngrupper pröva den studieplan i resiliens (RESilience CURriculum) som forskare från sex olika länders universitet tagit fram i ett tidigare sameuropeiskt forskningsprojekt. (2012-2015).

Om studieplanen

Studieplanen, som tagits fram för skolan och åldersgruppen 4-12 år, innehåller olika teman med aktiviteter och bygger på tidigare forskning om vad som gör barn resilienta. Begreppet resiliens beskriver en individs kapacitet att hantera kriser, stress, förändring och svåra situationer i vardagen och ändå återhämta sig och vidareutvecklas. Individen utvecklar motståndskraft och anpassningsförmåga att kunna vända svårigheter till möjligheter.

Aktiviteterna i studieplanen är bland andra mindfulness, sagor/berättelser, lekar, kreativt skapande, rollspel med mera, vars syfte är att träna barns färdigheter till ökad resiliens. Detta sker till exempel genom att huvudpersonerna i sagor/berättelser hamnar i dilemman som barnen får hjälpa till med att reda ut. Det kan handla om att stå upp för sig själv eller en vän, hur man samarbetar på bästa sätt, att sätta ord på känslor mm. De har sedan möjlighet att titta på sin egen situation och de som vill kan dela med sig till övriga barn i gruppen. Till aktiviteterna hör också en hemuppgift som barn och de vuxna där hemma uppmuntras att göra. RESCUR inbegriper även en föräldraguide, som beskriver vad barnen arbetar med och som innehåller tips och aktiviteter att göra i hemmet för ökad resiliens.

Junis såg att studieplanens avsikt att stärka och öka barns självkänsla, självförtroende, förmåga till att förbättra sina sociala relationer, förmåga till att kunna uttrycka och hantera sina känslor m m gick i samklang med vad Junis  önskar uppnå i sin verksamhet. Därför var avsikten i projektet att även se om RESCUR studieplan gick att använda inom idéburna organisationer och i socialtjänstens barngrupper.

Om studien

Ca 1 000 barn totalt, i åldern 7-12 år, har under studiens tre år prövat studieplanen RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! Av dessa har ca 870 barn deltagit i själva studien. Det största flertalet av barnen har prövat materialet i sin skolklass, ett 60-tal barn i socialtjänstens grupper samt ett 20-tal barn i Junis-grupp.

Frågorna som studien hoppas ge svar på är:

 1. Hur kan deltagare i genomförandet av programmet rekryteras?
 2. Hur kan ledare stödjas för att möjliggöra en implementering av programmet av hög kvalitet?
 3. Vilken betydelse har programmet för barnens utveckling och psykiska hälsa?
 4. Fungerar programmet olika för olika grupper i relation till kön, social bakgrund, boendeort och ålder?
 5. Fungerar programmet olika för olika grupper där barn skiljer sig åt avseende riskfaktorer? (Skillnader på universell, selektiv och indikerad nivå.)

Resultatet

Alla mätningar (från både vuxna och barn), intervjuer (av ett 30-tal barn och ett 15-tal lärare/ledare), observationer samt självskattningar av lärare/ledare som gjorts under åren har analyserats. Resultatet presenteras i rapporter och artiklar, se nedan.


Slutrapporten

Slutrapporten till Folkhälsomyndigheten, skriven populärvetenskapligt och på svenska, finns nu att läsa. Ladda ner rapporten här.


Artiklar som publicerats är följande:

 • Eriksson, C., Kimber, B., & Skoog, T. (2018). Design and implementation of RESCUR in Sweden for promoting resilience in children: a study protocol.BMC Public Health, Doi: 10.1186/s12889-018-6145-7
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6233491/
 • Lilja, J., Kimber, B., Eriksson, C., Henriksson, B. & Skoog, T (2021).
  Does the Delivery System Matter? The Scaling-Out of a School-Based Resilience Curriculum to the Social Services Sector
 • Läs artikeln här.

Vill du veta mer om studieplanen RESCUR?

Rescur lärarguide

Läs då Rescurs Lärar-/ledarguide som är fri för nedladdning. Den är en del av Rescur-materialet.

Ladda ner guiden


Önskar du få en utbildning i Rescur till din kommun/skola/organisation?

Kontakta Birgitta Kimber
b.kimber@telia.com

 

Vit jul 2022

Alla barn har rätt till en trygg och mysig jul, utan att behöva oroa sig för vuxna som dricker. Men allt för många barn och unga räknar ner till jul med en klump i magen. Genom att du som vuxen tar ställning för Vit jul och lovar att inte dricka alkohol under julhelgen hjälper du till att förändra normen att julen behöver innehålla alkohol. Ditt ställningstagande inspirerar andra att vara nyktra och ger barnen den trygga vita jul de har rätt till.

Junis rapport 2022

Varje år undersöker vi vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer upp i familjer med missbruk. Vi ger också exempel på människor, forskning och verksamhet som gör skillnad för de här barnen. Läs mer om hur läget såg ut för barn i Sverige 2021.

Skattjaktsäventyret börjar här!

Häng med på Junis skattjakt! Runt om i landet ligger hundratals skatter gömda. Hitta dem och svara på frågorna, så kanske det blir du som vinner ett av de fina priserna. Junis skattjakt är öppen för alla barn som är, eller blir, medlemmar i Junis!

Vuxna som vet

Junis kunskapsportal - Vuxna som vet - vänder sig till dig som möter barn i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang. Här får du kunskap om hur barn påverkas av vuxnas missbruk, samt hur du kan upptäcka barn som far illa. Tillsammans kan vi göra skillnad för barnen.

Vill du göra skillnad på riktigt? Bli Junis-ledare!

Som ledare i Junis gör du skillnad. Du ger av din tid och ditt engagemang. I utbyte får du erfarenhet och minnen för livet. Och för barnen blir du en trygghet och en förebild.

Junis 180 föreningar

Junis finns i hela Sverige. Här kan du hitta ditt distrikt och föreningar nära dig.

Hitta din Junis-förening

Junis föreningar finns över hela Sverige. Fler än 180 stycken fördelade på 23 distrikt. Ange ort eller distrikt nedan för att hitta föreningar nära dig.