RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs!

Åren 2017-2019 har Junis som projektägare drivit forskningsprojektet RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! – en implementerings- och effektstudie av en metod för att stärka barns resiliens. Arbetet har genomförts i samarbete med forskare från universiteten i Göteborg, Umeå och Stockholm. Folkhälsomyndigheten har stått som finansiär av projektet.

Uppgiften för projektet har varit att i barngrupper pröva den studieplan i resiliens (RESilience CURriculum) som forskare från sex olika länders universitet tagit fram i ett tidigare sameuropeiskt forskningsprojekt. (2012-2015).

Om studieplanen

Studieplanen, som tagits fram för skolan och åldersgruppen 4-12 år, innehåller olika teman med aktiviteter och bygger på tidigare forskning om vad som gör barn resilienta. Begreppet resiliens beskriver en individs kapacitet att hantera kriser, stress, förändring och svåra situationer i vardagen och ändå återhämta sig och vidareutvecklas. Individen utvecklar motståndskraft och anpassningsförmåga att kunna vända svårigheter till möjligheter.

Aktiviteterna i studieplanen är bland andra mindfulness, sagor/berättelser, lekar, kreativt skapande, rollspel med mera, vars syfte är att träna barns färdigheter till ökad resiliens. Detta sker till exempel genom att huvudpersonerna i sagor/berättelser hamnar i dilemman som barnen får hjälpa till med att reda ut. Det kan handla om att stå upp för sig själv eller en vän, hur man samarbetar på bästa sätt, att sätta ord på känslor mm. De har sedan möjlighet att titta på sin egen situation och de som vill kan dela med sig till övriga barn i gruppen. Till aktiviteterna hör också en hemuppgift som barn och de vuxna där hemma uppmuntras att göra. RESCUR inbegriper även en föräldraguide, som beskriver vad barnen arbetar med och som innehåller tips och aktiviteter att göra i hemmet för ökad resiliens.

Junis såg att studieplanens avsikt att stärka och öka barns självkänsla, självförtroende, förmåga till att förbättra sina sociala relationer, förmåga till att kunna uttrycka och hantera sina känslor m m gick i samklang med vad Junis  önskar uppnå i sin verksamhet. Därför var avsikten i projektet att även se om RESCUR studieplan gick att använda inom idéburna organisationer och i socialtjänstens barngrupper.

Om studien

Ca 1 000 barn totalt, i åldern 7-12 år, har under studiens tre år prövat studieplanen RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! Av dessa har ca 870 barn deltagit i själva studien. Det största flertalet av barnen har prövat materialet i sin skolklass, ett 60-tal barn i socialtjänstens grupper samt ett 20-tal barn i Junis-grupp.

Frågorna som studien hoppas ge svar på är:

 1. Hur kan deltagare i genomförandet av programmet rekryteras?
 2. Hur kan ledare stödjas för att möjliggöra en implementering av programmet av hög kvalitet?
 3. Vilken betydelse har programmet för barnens utveckling och psykiska hälsa?
 4. Fungerar programmet olika för olika grupper i relation till kön, social bakgrund, boendeort och ålder?
 5. Fungerar programmet olika för olika grupper där barn skiljer sig åt avseende riskfaktorer? (Skillnader på universell, selektiv och indikerad nivå.)

Resultatet

Alla mätningar (från både vuxna och barn), intervjuer (av ett 30-tal barn och ett 15-tal lärare/ledare), observationer samt självskattningar av lärare/ledare som gjorts under åren har analyserats. Resultatet presenteras i rapporter och artiklar, se nedan.


Slutrapporten

Slutrapporten till Folkhälsomyndigheten, skriven populärvetenskapligt och på svenska, finns nu att läsa. Ladda ner rapporten här.


Artiklar som publicerats är följande:

 • Eriksson, C., Kimber, B., & Skoog, T. (2018). Design and implementation of RESCUR in Sweden for promoting resilience in children: a study protocol.BMC Public Health, Doi: 10.1186/s12889-018-6145-7
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6233491/
 • Lilja, J., Kimber, B., Eriksson, C., Henriksson, B. & Skoog, T (2021).
  Does the Delivery System Matter? The Scaling-Out of a School-Based Resilience Curriculum to the Social Services Sector
 • Läs artikeln här.

Vill du veta mer om studieplanen RESCUR?

Rescur lärarguide

Läs då Rescurs Lärar-/ledarguide som är fri för nedladdning. Den är en del av Rescur-materialet.

Ladda ner guiden


Önskar du få en utbildning i Rescur till din kommun/skola/organisation?

Kontakta Birgitta Kimber
b.kimber@telia.com

 

Junis kunskapsdagar

För dig som vill veta mer om hur fler aktörer kan bli bättre på att upptäcka och ge stöd till barn i familjer med missbruk bjuder vi in till digitala kunskapsdagar.

Skattjaktsäventyret börjar här!

Häng med på Junis skattjakt! Runt om i landet ligger hundratals skatter gömda. Hitta dem och svara på frågorna, så kanske det blir du som vinner ett av de fina priserna. Junis skattjakt är öppen för alla barn som är, eller blir, medlemmar i Junis!

Junis rapport 2021 – Med makt kommer ansvar

Varje år undersöker Junis vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer upp i familjer med risk- och missbruk. Resultatet presenteras i Junis rapport som i år har titeln Med makt kommer ansvar. Här kan du beställa rapporten kostnadsfritt, läsa den direkt digitalt och se hur just din kommun svarat i undersökningen.

Vill du göra skillnad på riktigt? Bli Junis-ledare!

Som ledare i Junis gör du skillnad. Du ger av din tid och ditt engagemang. I utbyte får du erfarenhet och minnen för livet. Och för barnen blir du en trygghet och en förebild.

Junis 180 föreningar

Junis finns i hela Sverige. Här kan du hitta ditt distrikt och föreningar nära dig.

Hitta din Junis-förening

Junis föreningar finns över hela Sverige. Fler än 180 stycken fördelade på 23 distrikt. Ange ort eller distrikt nedan för att hitta föreningar nära dig.
  Vill du bli medlem i Junis?
  Ja