Nyheter / Opinion 2020/05/05

Alltför få barn får det stöd de har rätt till visar Junis rapport

Allt fler kommuner erbjuder stöd, men trots det nås bara en procent av de barn växer upp i familjer med missbruk av insatserna. Det visar Junis rapport 2020.
– Vi vet att stödverksamheten är oerhört viktig och ger resultat, men tyvärr är det fortfarande alltför få barn som får det stöd de har rätt till. Det här måste landets kommuner ta tag i, säger Junis förbundsordförande Mona Örjes.

Junis enkät, som skickats ut till landets alla kommuner, visar att man under 2019 gav stödinsatser till drygt 3200 barn.
– Det är en ökning jämfört med vad våra tidigare undersökningar visat, men om det beror på att fler kommuner svarat på enkäten eller att fler barn faktiskt fått stöd är svårt att veta, säger Mona.

Svårt att nå barnen

Det fullständiga resultatet av enkäten presenteras i ”Det funkar!” som är den sjuttonde i raden av Junis årliga rapporter.
–  Den utveckling man kan utläsa genom åren är att kommunerna blir mer och mer medvetna om att stödinsatser behövs och gör skillnad. Fler kommuner erbjuder någon typ av stödverksamhet, men tyvärr har man fortsatt svårt att nå ut till de barn som behöver det. Ofta är det först när barnet uppvisat stora egna svårigheter som stöd sätts in. Den hjälpen måste komma tidigare, menar Mona.

Goda exempel som gör skillnad

Det finns dock goda exempel. I årets rapport lyfts flera stödverksamheter upp.
– Man kan till exempel läsa om verksamheten Pelikanen i Stenungsund. De besöker alla skolklasser från förskoleklass upp till nian varje år och har både öppen verksamhet och stödgrupper. De har blivit något som alla på orten känner till och då är tröskeln låg och ingångarna in till verksamheten många, berättar Mona.
Ett annat gott exempel är projektet Skolkurage från barnrättsorganisationen Maskrosbarn.
– Skolan och pedagogerna spelar en oerhört viktig roll för att nå fler barn. Med det lärarmaterial som tagits fram i Maskrosbarns projekt får lärare verktyg att upptäcka och stötta unga som far illa, säger Mona.

Samverkan viktig för att nå fler

Junis enkät visar att landets kommuner ser samverkan mellan kommunens instanser som den viktigaste insatsen för att nå ut till fler barn och kunna erbjuda dem stöd. Mona Örjes håller med.
– Jag tror att det är oerhört viktigt att den här frågan är något som alla har kännedom om. Alla som kommer i kontakt med barn – oavsett om det handlar om skolan, vården, fritidsverksamheter eller andra instanser – måste veta hur de upptäcker barn som är i behov av stöd och hur de ska agera för att hjälpa barnen. För möter man barn, så möter man också barn som har det jobbigt hemma.
Mona hoppas att Junis rapport bidrar till att kommunerna fortsätter prioritera och utveckla stödverksamheten.
– Framförallt hoppas jag att de goda exemplen vi tar upp i rapporten gör att metoderna sprider sig i landet. Att vi kan inspirera andra att fortsätta jobba för att fler barn ska få det stöd de har rätt att få.


Junis kommunrapport 2020

Junis rapport ”Det funkar!” släpptes 5 maj. Den årliga rapporten är den sjuttonde i ordningen och består av två delar. Dels reportage som lyfter upp stödverksamheter som fungerar och dels den enkät som Junis genom med landets alla kommuner. Rapporten kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt. 


Junis kurshelger

Junis presenterar roliga och utvecklande utbildningar för dig som vill bli en kunnigare och bättre ledare! Välkommen till kurshelger i Härnösand och Trosa!

Junis kommunrapport 2024

Varje år undersöker vi vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer upp i familjer med missbruk. Vi ger också exempel på människor, forskning och verksamhet som gör skillnad för de här barnen. Läs mer om hur läget såg ut för barn i Sverige 2023.

Klasskompisar – tretton noveller, tjugotvå teman, tusen känslor

Klasskompisar är Junis nya material för värdegrundsarbete som ger barn och unga möjlighet att prata om viktiga frågor. Klasskompisar består av noveller som kan läsas högt för en klass eller grupp, i valfri ordning och valfritt antal. Till varje novell finns en introduktion för dig som är lärare eller ledare, en mängd övningar för klassen eller gruppen och ett arbetsblad för enskild reflektion.

Junis profilshop

Behöver ni ledartröjor, kåsor och sporkar, ballonger eller annan Junis-merch? Spana in vår profilshop och beställ Junis-kläder och prylar till föreningen.

Junis sport – med rörelseglädje i fokus

Gillar du att röra på dig? I Junis sport får alla vara med! Vi testar olika sporter och rörelselekar och du behöver inte ha några förkunskaper. Ingen blir petad eller utslagen - det viktigaste är att vi har riktigt kul tillsammans och är schyssta kompisar!

Vuxna som vet

Junis kunskapsportal - Vuxna som vet - vänder sig till dig som möter barn i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang. Här får du kunskap om hur barn påverkas av vuxnas missbruk, samt hur du kan upptäcka barn som far illa. Tillsammans kan vi göra skillnad för barnen.

Junis gåvoshop

I Junis gåvoshop kan du köpa gåvokort för att stödja vårt arbete och bidra till att fler barn får vara med på roliga och trygga fritidsaktiviteter. Vår verksamhet gör skillnad för många barn och unga och ditt bidrag hjälper oss att nå ännu fler.

Vill du göra skillnad på riktigt? Bli Junis-ledare!

Som ledare i Junis gör du skillnad. Du ger av din tid och ditt engagemang. I utbyte får du erfarenhet och minnen för livet. Och för barnen blir du en trygghet och en förebild.

Junis 150 föreningar

Junis finns i hela Sverige. Här kan du hitta ditt distrikt och föreningar nära dig.

Hitta din Junis-förening

Junis föreningar finns över hela Sverige. Fler än 150 stycken fördelade på 23 distrikt. Ange ort eller distrikt nedan för att hitta föreningar nära dig.