Nyheter / Opinion 2020/05/05

Alltför få barn får det stöd de har rätt till visar Junis rapport

Allt fler kommuner erbjuder stöd, men trots det nås bara en procent av de barn växer upp i familjer med missbruk av insatserna. Det visar Junis rapport 2020.
– Vi vet att stödverksamheten är oerhört viktig och ger resultat, men tyvärr är det fortfarande alltför få barn som får det stöd de har rätt till. Det här måste landets kommuner ta tag i, säger Junis förbundsordförande Mona Örjes.

Junis enkät, som skickats ut till landets alla kommuner, visar att man under 2019 gav stödinsatser till drygt 3200 barn.
– Det är en ökning jämfört med vad våra tidigare undersökningar visat, men om det beror på att fler kommuner svarat på enkäten eller att fler barn faktiskt fått stöd är svårt att veta, säger Mona.

Svårt att nå barnen

Det fullständiga resultatet av enkäten presenteras i ”Det funkar!” som är den sjuttonde i raden av Junis årliga rapporter.
–  Den utveckling man kan utläsa genom åren är att kommunerna blir mer och mer medvetna om att stödinsatser behövs och gör skillnad. Fler kommuner erbjuder någon typ av stödverksamhet, men tyvärr har man fortsatt svårt att nå ut till de barn som behöver det. Ofta är det först när barnet uppvisat stora egna svårigheter som stöd sätts in. Den hjälpen måste komma tidigare, menar Mona.

Goda exempel som gör skillnad

Det finns dock goda exempel. I årets rapport lyfts flera stödverksamheter upp.
– Man kan till exempel läsa om verksamheten Pelikanen i Stenungsund. De besöker alla skolklasser från förskoleklass upp till nian varje år och har både öppen verksamhet och stödgrupper. De har blivit något som alla på orten känner till och då är tröskeln låg och ingångarna in till verksamheten många, berättar Mona.
Ett annat gott exempel är projektet Skolkurage från barnrättsorganisationen Maskrosbarn.
– Skolan och pedagogerna spelar en oerhört viktig roll för att nå fler barn. Med det lärarmaterial som tagits fram i Maskrosbarns projekt får lärare verktyg att upptäcka och stötta unga som far illa, säger Mona.

Samverkan viktig för att nå fler

Junis enkät visar att landets kommuner ser samverkan mellan kommunens instanser som den viktigaste insatsen för att nå ut till fler barn och kunna erbjuda dem stöd. Mona Örjes håller med.
– Jag tror att det är oerhört viktigt att den här frågan är något som alla har kännedom om. Alla som kommer i kontakt med barn – oavsett om det handlar om skolan, vården, fritidsverksamheter eller andra instanser – måste veta hur de upptäcker barn som är i behov av stöd och hur de ska agera för att hjälpa barnen. För möter man barn, så möter man också barn som har det jobbigt hemma.
Mona hoppas att Junis rapport bidrar till att kommunerna fortsätter prioritera och utveckla stödverksamheten.
– Framförallt hoppas jag att de goda exemplen vi tar upp i rapporten gör att metoderna sprider sig i landet. Att vi kan inspirera andra att fortsätta jobba för att fler barn ska få det stöd de har rätt att få.


Junis kommunrapport 2020

Junis rapport ”Det funkar!” släpptes 5 maj. Den årliga rapporten är den sjuttonde i ordningen och består av två delar. Dels reportage som lyfter upp stödverksamheter som fungerar och dels den enkät som Junis genom med landets alla kommuner. Rapporten kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt. 


Spring för Världens Barn

Vi välkomnar alla barn att gå, springa, hoppa, åka barnvagn, rullstol, gå baklänges, hjula – ja, ta sig runt som man vill helt enkelt! Alla barn är vinnare och syftet är att alla barn ska röra på sig och ha kul tillsammans. Rörelseglädje helt enkelt! Samtidigt hjälps vi åt att samla in pengar till Världens Barn. Från och med nu fram till 31 oktober kommer samtliga gåvor till insamlingen Världens Barn att dubblas. Häng med på ett Junis-lopp och gör ännu fler barndomar möjliga!

Händer i Junis

Händer i Junis är Junis nya medlemstidning som alla medlemmar och ledare får hemskickad i brevlådan fyra gånger om året. I det allra första numret av Händer i Junis intervjuar vi medlemmen Gunnar som är en karateälskande bakfantast. Du får läsa om junisarna som har sovsäcksmys på läger och så får du ta del av hur du kan vara en supersnäll kompis på Junis-träffen. Vi bjuder också på ett mumsigt recept på regnbågsmuffins, knep och knåp och klurigt korsord.

Junis gåvoshop

I Junis gåvoshop kan du köpa gåvokort för att stödja vårt arbete och bidra till att fler barn får vara med på roliga och trygga fritidsaktiviteter. Vår verksamhet gör skillnad för många barn och unga och ditt bidrag hjälper oss att nå ännu fler.

Vuxna som vet

Junis kunskapsportal - Vuxna som vet - vänder sig till dig som möter barn i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang. Här får du kunskap om hur barn påverkas av vuxnas missbruk, samt hur du kan upptäcka barn som far illa. Tillsammans kan vi göra skillnad för barnen.

Vill du göra skillnad på riktigt? Bli Junis-ledare!

Som ledare i Junis gör du skillnad. Du ger av din tid och ditt engagemang. I utbyte får du erfarenhet och minnen för livet. Och för barnen blir du en trygghet och en förebild.

Junis 180 föreningar

Junis finns i hela Sverige. Här kan du hitta ditt distrikt och föreningar nära dig.

Hitta din Junis-förening

Junis föreningar finns över hela Sverige. Fler än 180 stycken fördelade på 23 distrikt. Ange ort eller distrikt nedan för att hitta föreningar nära dig.