Nyheter / Opinion 2021/05/04

Dags att se till barnens bästa i de politiska besluten

320 000 barn påverkas negativt av att en vuxen i hemmet dricker för mycket alkohol, men när Junis idag släpper sin rapport ”Med makt kommer ansvar” står det klart att endast en dryg procent av de barnen får det stöd de har rätt till.

Junis har för artonde året i rad undersökt vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer upp i familjer med missbruksproblem. Resultatet presenteras i Junis rapport ”Med makt kommer ansvar”. I år har 254 av kommunerna svarat på enkäten.
– Vår undersökning visar att 96 procent av kommunerna som svarat erbjuder någon typ av stödverksamhet vilket så klart är väldigt glädjande, säger Mona Örjes, förbundsordförande för Junis.

Bara en procent nås av stödet

Trots att en så stor andel av kommunerna erbjuder stöd nås dock få av de barn som är i behov av insatserna. Totalt har kommunerna angett att 3469 barn har deltagit i någon slags stödverksamhet under år 2020.
– Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning påverkas 320 000 barn negativt av att en vuxen hemma dricker för mycket alkohol, så tyvärr innebär ju detta att endast drygt en procent av dem får ta del av det stöd de har rätt till, säger Mona Örjes.

Kommunerna själva anger att ökat samarbete inom kommunala instanser, ökad informationsspridning och politiska prioriteringar är de viktigaste åtgärderna för att utveckla stödet. Mona Örjes delar deras bild.
– Det är dags att prioritera frågan och dags för beslutsfattarna att ta sitt ansvar. De måste få samarbetet mellan de kommunala instanserna att fungera och avsätta de resurser som behövs. Det är dags att se till barnens bästa i de politiska besluten.

Lyfter upp goda exempel

Utöver statistik innehåller Junis rapport också flera artiklar och reportage och lyfter goda exempel på verksamheter som fungerar. Här möter vi till exempel politikern i Gävle som sett till att det alltid finns utrymme för stödgruppsverksamhet i budgeten och Region Kronoberg som jobbar för att försäkra sig om att barns rätt tillgodoses i vården.
– Med våra nedslag i verksamheter som fungerar vill vi inspirera och sprida goda exempel. För det finns väldigt mycket som är fantastiskt och många eldsjälar som brinner för att göra skillnad för barn,  det är viktigt att komma ihåg, säger Mona Örjes.

I årets rapport fokuseras det också på hur coronapandemin påverkat tillvaron för de barn som redan har det jobbigt hemma. När undervisning i vissa fall sker på distans och fritidsverksamhet ställs in finns färre trygga vuxna där som ser och ger skydd till barnen.
– Även stödgruppsverksamheten har påverkats och på vissa håll ställts in helt. Nu när pandemin förhoppningsvis klingar av är det viktigare än någonsin att lägga resurser på att ge stöd åt barnen och att också jobba aktivt med att stödet ska nå alla som behöver det, säger Mona Örjes.


Läs mer om Junis rapport, se vad din kommun har svarat i enkäten och beställ ditt exemplar av rapporten gratis här. 

Vuxna som vet

Junis kunskapsportal - Vuxna som vet - vänder sig till dig som möter barn i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang. Här får du kunskap om hur barn påverkas av vuxnas missbruk, samt hur du kan upptäcka barn som far illa. Tillsammans kan vi göra skillnad för barnen.

Junis kunskapsdagar

För dig som vill veta mer om hur fler aktörer kan bli bättre på att upptäcka och ge stöd till barn i familjer med missbruk bjuder vi in till digitala kunskapsdagar.

Vill du göra skillnad på riktigt? Bli Junis-ledare!

Som ledare i Junis gör du skillnad. Du ger av din tid och ditt engagemang. I utbyte får du erfarenhet och minnen för livet. Och för barnen blir du en trygghet och en förebild.

Skattjaktsäventyret börjar här!

Häng med på Junis skattjakt! Runt om i landet ligger hundratals skatter gömda. Hitta dem och svara på frågorna, så kanske det blir du som vinner ett av de fina priserna. Junis skattjakt är öppen för alla barn som är, eller blir, medlemmar i Junis!

Junis 180 föreningar

Junis finns i hela Sverige. Här kan du hitta ditt distrikt och föreningar nära dig.

Hitta din Junis-förening

Junis föreningar finns över hela Sverige. Fler än 180 stycken fördelade på 23 distrikt. Ange ort eller distrikt nedan för att hitta föreningar nära dig.
    Vill du bli medlem i Junis?
    Ja