Nyheter / Opinion 2022/11/22

Junis kommentar på budgetpropositionen 2023

Junis välkomnar flera viktiga satsningar för att förbättra uppväxtvillkoren för barn som lever i utsatthet. Vi ser tyvärr samtidigt att satsningarna vad gäller barns rättigheter är alltför snäva och saknar ett helhetsgrepp, vilket kan innebära att de inte kommer de barnen som behöver dem allra mest till gagn.

På plussidan:

  • En höjd alkoholskatt kan leda till att vuxna dricker mindre och det gynnar alla barn, inte minst de som lever med någon som dricker för mycket.
  • Satsningar på samverkan mellan skola och socialtjänst är mycket viktigt för att barn som far illa ska upptäckas tidigt och erbjudas stöd. Skolan kan med rätt stöd och kapacitet vara en mycket viktig aktör för att se till att barnen som far illa upptäcks, något som sker allt för lite idag.
  • Ökat bidrag till att genomföra ANDTS-strategin (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel om pengar) möjliggör fler förebyggande åtgärder. Det innebär även möjlighet till stöd för dem som har ett beroende samt för deras anhöriga, inte minst för barnen.
  • En förstärkning av statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer är mycket positivt. Vi bidrar till att stärka barn och unga och ökar deras kunskap om demokrati och alla människors lika värde. Vi fungerar också som en trygg plats för de barn och unga som har jobbigt hemma.
  • Vi gläder oss åt att det utökade bostadsbidraget fortsätter. För de barnfamiljer som kämpar med att få ekonomin att gå ihop är detta en nödvändighet under den ekonomiskt svåra situation som många lever i nu.

På minussidan:

  • Trots att budgetförslaget fördelar pengar till barnrättsområdet skulle Junis vilja se ett tydligare engagemang i dessa frågor. Sverige har upprepade gånger kritiserats av FN:s barnkommitté för brister i förverkligandet av barnkonventionen. Regeringen måste göra seriösa satsningar på barnrätten för att en märkbar förändring ska ske.
  • Föreslagna satsningar fokuserar på några enskilt begränsade områden och hårdare tag trots att det finns ett akut behov av större och mer övergripande och strukturella satsningar på exempelvis socialtjänstens arbete med barn och familjer. Regeringen måste ta ansvar och avsätta öronmärkta pengar för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården från grunden.

Junis följer med intresse vilka insatser som kommer göras som påverkar barn och ungas levnadsvillkor.

Vit jul 2022

Alla barn har rätt till en trygg och mysig jul, utan att behöva oroa sig för vuxna som dricker. Men allt för många barn och unga räknar ner till jul med en klump i magen. Genom att du som vuxen tar ställning för Vit jul och lovar att inte dricka alkohol under julhelgen hjälper du till att förändra normen att julen behöver innehålla alkohol. Ditt ställningstagande inspirerar andra att vara nyktra och ger barnen den trygga vita jul de har rätt till.

Junis rapport 2022

Varje år undersöker vi vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer upp i familjer med missbruk. Vi ger också exempel på människor, forskning och verksamhet som gör skillnad för de här barnen. Läs mer om hur läget såg ut för barn i Sverige 2021.

Skattjaktsäventyret börjar här!

Häng med på Junis skattjakt! Runt om i landet ligger hundratals skatter gömda. Hitta dem och svara på frågorna, så kanske det blir du som vinner ett av de fina priserna. Junis skattjakt är öppen för alla barn som är, eller blir, medlemmar i Junis!

Vuxna som vet

Junis kunskapsportal - Vuxna som vet - vänder sig till dig som möter barn i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang. Här får du kunskap om hur barn påverkas av vuxnas missbruk, samt hur du kan upptäcka barn som far illa. Tillsammans kan vi göra skillnad för barnen.

Vill du göra skillnad på riktigt? Bli Junis-ledare!

Som ledare i Junis gör du skillnad. Du ger av din tid och ditt engagemang. I utbyte får du erfarenhet och minnen för livet. Och för barnen blir du en trygghet och en förebild.

Junis 180 föreningar

Junis finns i hela Sverige. Här kan du hitta ditt distrikt och föreningar nära dig.

Hitta din Junis-förening

Junis föreningar finns över hela Sverige. Fler än 180 stycken fördelade på 23 distrikt. Ange ort eller distrikt nedan för att hitta föreningar nära dig.