Nyheter / Opinion 2022/11/22

Junis kommentar på budgetpropositionen 2023

Junis välkomnar flera viktiga satsningar för att förbättra uppväxtvillkoren för barn som lever i utsatthet. Vi ser tyvärr samtidigt att satsningarna vad gäller barns rättigheter är alltför snäva och saknar ett helhetsgrepp, vilket kan innebära att de inte kommer de barnen som behöver dem allra mest till gagn.

På plussidan:

  • En höjd alkoholskatt kan leda till att vuxna dricker mindre och det gynnar alla barn, inte minst de som lever med någon som dricker för mycket.
  • Satsningar på samverkan mellan skola och socialtjänst är mycket viktigt för att barn som far illa ska upptäckas tidigt och erbjudas stöd. Skolan kan med rätt stöd och kapacitet vara en mycket viktig aktör för att se till att barnen som far illa upptäcks, något som sker allt för lite idag.
  • Ökat bidrag till att genomföra ANDTS-strategin (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel om pengar) möjliggör fler förebyggande åtgärder. Det innebär även möjlighet till stöd för dem som har ett beroende samt för deras anhöriga, inte minst för barnen.
  • En förstärkning av statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer är mycket positivt. Vi bidrar till att stärka barn och unga och ökar deras kunskap om demokrati och alla människors lika värde. Vi fungerar också som en trygg plats för de barn och unga som har jobbigt hemma.
  • Vi gläder oss åt att det utökade bostadsbidraget fortsätter. För de barnfamiljer som kämpar med att få ekonomin att gå ihop är detta en nödvändighet under den ekonomiskt svåra situation som många lever i nu.

På minussidan:

  • Trots att budgetförslaget fördelar pengar till barnrättsområdet skulle Junis vilja se ett tydligare engagemang i dessa frågor. Sverige har upprepade gånger kritiserats av FN:s barnkommitté för brister i förverkligandet av barnkonventionen. Regeringen måste göra seriösa satsningar på barnrätten för att en märkbar förändring ska ske.
  • Föreslagna satsningar fokuserar på några enskilt begränsade områden och hårdare tag trots att det finns ett akut behov av större och mer övergripande och strukturella satsningar på exempelvis socialtjänstens arbete med barn och familjer. Regeringen måste ta ansvar och avsätta öronmärkta pengar för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården från grunden.

Junis följer med intresse vilka insatser som kommer göras som påverkar barn och ungas levnadsvillkor.

Spring för Världens Barn

Vi välkomnar alla barn att gå, springa, hoppa, åka barnvagn, rullstol, gå baklänges, hjula – ja, ta sig runt som man vill helt enkelt! Alla barn är vinnare och syftet är att alla barn ska röra på sig och ha kul tillsammans. Rörelseglädje helt enkelt! Samtidigt hjälps vi åt att samla in pengar till Världens Barn. Från och med nu fram till 31 oktober kommer samtliga gåvor till insamlingen Världens Barn att dubblas. Häng med på ett Junis-lopp och gör ännu fler barndomar möjliga!

Händer i Junis

Händer i Junis är Junis nya medlemstidning som alla medlemmar och ledare får hemskickad i brevlådan fyra gånger om året. I det allra första numret av Händer i Junis intervjuar vi medlemmen Gunnar som är en karateälskande bakfantast. Du får läsa om junisarna som har sovsäcksmys på läger och så får du ta del av hur du kan vara en supersnäll kompis på Junis-träffen. Vi bjuder också på ett mumsigt recept på regnbågsmuffins, knep och knåp och klurigt korsord.

Junis gåvoshop

I Junis gåvoshop kan du köpa gåvokort för att stödja vårt arbete och bidra till att fler barn får vara med på roliga och trygga fritidsaktiviteter. Vår verksamhet gör skillnad för många barn och unga och ditt bidrag hjälper oss att nå ännu fler.

Vuxna som vet

Junis kunskapsportal - Vuxna som vet - vänder sig till dig som möter barn i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang. Här får du kunskap om hur barn påverkas av vuxnas missbruk, samt hur du kan upptäcka barn som far illa. Tillsammans kan vi göra skillnad för barnen.

Vill du göra skillnad på riktigt? Bli Junis-ledare!

Som ledare i Junis gör du skillnad. Du ger av din tid och ditt engagemang. I utbyte får du erfarenhet och minnen för livet. Och för barnen blir du en trygghet och en förebild.

Junis 180 föreningar

Junis finns i hela Sverige. Här kan du hitta ditt distrikt och föreningar nära dig.

Hitta din Junis-förening

Junis föreningar finns över hela Sverige. Fler än 180 stycken fördelade på 23 distrikt. Ange ort eller distrikt nedan för att hitta föreningar nära dig.