Nyheter 2021/06/03

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse

Här presenteras valberedningens förslag till förbundsstyrelse.

Mona Örjes, 52 år, Enköping

Föreslås som förbundsordförande (omval) och ledamot i Riksstyrelsen.

Vad är din Junis-bakgrund och annan rörelsebakgrund?
– Jag blev medlem i UNF 1983 och har haft uppdrag i förening, distrikt och förbundsstyrelse i UNF. Jag var anställd som konsulent för IOGT-NTO-rörelsen i Uppsala distrikt i 12 år. Förbundsordförande i Junis har jag varit sedan 2015.

Vilket Junis vill du jobba för?
– Ett Junis där barn och ledare får möjlighet att växa och utvecklas. Ett modigare och stoltare Junis.

Vilka frågor brinner du för?
– Att Junis ska nå många barn så att vi kan göra positiv skillnad för fler, med rolig och utvecklande verksamhet. Att Junis ledarkår präglas av mångfald på alla sätt: ålder, intressen, bakgrund och personlighet. Jag vill att Junis fortsätter att agera aktivt utifrån vårt kärnvärde solidaritet, inte minst för utsatta barn, både i Sverige och övriga världen. Två viktiga frågor är mer och bättre samverkan som inom IOGT-NTO-rörelsen och skaffa finansiering genom större projektansökningar.

Vad tror du att du kan tillföra?
– Jag gillar att samarbeta och är bra på att knyta ihop människor och se möjligheter. En obotlig optimist som orkar hålla i och driva viktiga frågor. Jag älskar att vara förbundsordförande i Junis – det är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb tillsammans med styrelse, medarbetare och alla ledare i landet!


Anneli Bylund, 30 år, Karlstad

Föreslås som vice ordförande (nyval)

Vad är din Junis-bakgrund och annan rörelsebakgrund?
– Jag är uppvuxen i IOGT-NTO-rörelsen. Som barn gick jag med i Junis och åkte allra helst på läger. Som tonåring blev jag medlem i UNF och det är där mitt engagemang har utvecklats mest. Jag satt i UNF:s förbundsstyrelse 2013–2019 och under min sista mandatperiod var jag bildningsledare. Sedan 2019 har jag suttit i Junis Ledarutskott.

Vilket Junis vill du jobba för?
– Junis ska vara en organisation där alla ska känna sig välkomnade och känna att det finns något för dem att göra. Vi ska vara en organisation där man kan få ge utlopp för sitt engagemang, göra misstag och utvecklas. För att Junis ska vara en trygg organisation för barnen, så behöver vi duktiga ledare som brinner för verksamheten. Ledare ska också känna att de har alla förutsättningar de behöver för att kunna göra bra verksamhet.

Vilka frågor brinner du för?
– Ledarskap och hållbart engagemang är två frågor som länge stått mig väldigt varmt om hjärtat. Jag gillar att se hur personer växer och det är det som jag vill möjliggöra genom mitt engagemang. Det hållbara engagemanget är oerhört viktigt. Ideellt engagemang ska vara stärkande, berikande och utvecklande. Det får inte vara en börda. Ledarskapet ser jag som ett viktigt verktyg för att stärka organisationen och individer på sikt.

Vad tror du att du kan tillföra?
– Jag brukar beskrivas som en klok och eftertänksam person. Jag har också en stark kompass för att saker ska gå rätt till och att det ska vara rättvist. Jag tar med mig perspektiv från andra organisationer som kommer ge Junis ett nytänk. Jag har också pluggat ledarskap, jämställdhet och normkritik vilket jag tror kan tillföra mycket.


Cia Grill, 54 år, Torpsbruk

Föreslås som kassör (omval)

Vad är din Junis-bakgrund och annan rörelsebakgrund?
– Jag gick med i UNF som 16-åring och var aktiv på alla nivåer, bland annat i förbundsstyrelsen. Mitt första Junis-uppdrag var på 80-talet som sekreterare i Hallands distrikt, där jag även var Junis-ledare. Flyttade till Småland och jobbade som Junis-konsulent och har varit distriktsordförande för Junis Kronoberg. Jag startade en Junis-förening med häst-verksamhet och har varit ledare på läger. Nu är jag kassör i förbundsstyrelsen sedan 2019, och försöker driva lite verksamhet i Alvesta kommun.

Vilket Junis vill du jobba för?
– Jag vill jobba för ett Junis som är inkluderande både vad gäller barn och ledare. Jag vill att vi är nyfikna på och testar nya verksamhetsformer. Vi tar tillvara den digitala vana vi har skaffat oss och hittar verksamhet som passar fler typer av barn och ledare. Vi är en organisation man vänder sig till och lyssnar på när det gäller frågor kring utsatta barn.

Vilka frågor brinner du för?
– Jag brinner för att alla – barn, ledare och förtroendevalda – ska känna att de har en plats i Junis, att de är välkomna och att de betyder något för oss. Som kassör vill jag jobba med vår finansiering, både på förbundsnivå och i distrikt och föreningar. Att hitta nya sätt att finansiera verksamheten på alla nivåer så att vi blir mindre sårbara för förändringar i de inkomstkällor vi har idag.

Vad tror du att du kan tillföra?
– Jag vill skapa intresse för ekonomiska frågor i styrelsen och ute i landet. Och jag hoppas kunna se till att vi har den kunskap vi behöver även om jag själv inte besitter den. Jag vill också bidra till en god stämning i förbundsstyrelsen där vi lyfter varandra till stordåd.


Pär Forsström, 55 år, Söderhamn

Föreslås som sekreterare (nyval, tidigare ledamot)

Vad är din Junis-bakgrund och annan rörelsebakgrund?
– Jag blev medlem i UNF 1984 och är idag medlem i IOGT-NTO 152 Söderhamn. Junis-ledare har jag varit sedan 1988. Jag har varit med i Junis förbundsstyrelse från 2019 och är distriktsordförande för Junis Gävleborg sedan 2021.

Vilket Junis vill du jobba för?
– Jag vill arbeta för att Junis ska finnas på många fler orter och för det behövs många fler ledare. Vi behöver jobba för att distriktsstyrelserna blir starka. Många fler barn ska få känna att de växer i Junis. Ett starkare samarbete inom IOGT-NTO-rörelsen gör att alla fyra förbunden växer och utvecklas.

Vilka frågor brinner du för?
– Medlems-, ledar- och verksamhetsfrågor. Samarbetet inom IOGT-NTO-rörelsen.

Vad tror du att du kan tillföra?
– Jag vill arbeta för att stärka Junis lokalt- och på distriktsnivå. Hoppas kunna tillföra ett förenings- och distriktsperspektiv.


Christine ”Cicki” Bokström, 35 år, Järvsö

Föreslås som utbildningsledare (nyval)

Vad är din Junis-bakgrund och annan rörelsebakgrund?
– Jag åkte barnvagn mina första år när mina föräldrar var på aktiviteter. Blev junior, som det hette på den tiden, i 6–7-årsåldern, och har gått på både cirkus och teater. 2002 blev jag Junis-ledare och tyckte att det var helt fantastiskt! Glädjen att få leka och göra bra saker för barn oavsett bakgrund. I UNF Gävle var jag ledamot och kassör under några år. Jag anordnade många aktiviteter på egen hand. 2003 tog jag också steget in i distriktsstyrelsen för UNF Gävleborg som ledamot, och 2004 blev jag vald till ordförande. I Junis har jag varit ledare för blandade aktiviteter mest, men läger är roligast! Få umgås en vecka och se hur alla utvecklas, barn som ledare. För något år sedan påbörjade jag ett dokument med schyssta lekar, ett stort arbete där alla lekar skulle utvärderas. Var de schyssta? Det dokumentet finns nu på hemsidan för alla ledare att tillgå.

Vilka frågor brinner du för?
– Jag har alltid gjort det jag gjort i Junis för barnen och ungdomarnas skull. Det är en stor anledning till att jag fortfarande är aktiv och nykterist. För deras fritids skull och för att de ska få en frizon. På senare år har jag även börjat brinna för ledarna. Som ledare ska man få möjlighet att utvecklas och ge barnen ännu bättre möjligheter. Jag vill skapa meningsfulla kurser så att alla ledare kan utvecklas!

Vad tror du att du kan tillföra?
– Jag tror att jag kan tillföra en bred kunskap från många områden, men även vara en kreativ idéspruta.


Josefin Bogelid, 45 år, Vetlanda

Föreslås som ledamot (nyval, tidigare vice förbundsordförande)

Vad är din Junis-bakgrund och annan rörelsebakgrund?
– Jag hade ingen erfarenhet av Junis innan jag blev ”inlurad” av Mona. Genom en utbildning i IOGT-NTO träffades vi i Almedalen och det ledde till att jag kom med i påverkansutskottet. Där satt jag en mandatperiod innan jag kom med i förbundsstyrelsen, där jag varit med i två mandatperioder. Jag gick med i en tjejgrupp som kamratstödet i Vetlanda arrangerade. Dit var alla välkomna, medlemmar och icke medlemmar, enda kravet var att ingen var drogpåverkad på mötet. Jag blev oerhört berörd av hur alkoholen påverkade människors liv. Jag slutade att dricka alkohol av ren solidaritet till alla dessa människor, som på något sätt blivit negativt påverkade av alkohol.

Vilket Junis vill du jobba för?
– Jag vill jobba för att jag inte behövs mer! Att arbetet i påverkansutskottet inte behövs mer. Utan att vi är en organisation där barnen bara får vara barn och ha en kul verksamhet. Tänk vad fantastiskt det skulle vara! Det är upp till oss vuxna att se till barnens bästa!

Vilka frågor brinner du för?
– Påverkansfrågor. Jag vill fortsätta att fortsätta arbeta med föreläsningar och seminarier. Påverkanfrågorna bör ligga på förbundsnivå, så föreningarna kan vara till för barnen och ledarna.

Vad tror du att du kan tillföra?
– Att alla barn ska få en bra verksamhet med bra ledare. Att vi på förbundsnivå ska arbeta med påverkansfrågor utan att stjäla tid från barnen och ledarna.


Isak Folcker, 21 år, Växjö

Föreslås som ledamot, (nyval).

Vad är din Junis-bakgrund och annan rörelsebakgrund?
– Jag har varit Junis-ledare i sex år, jag började som ledare i teaterverksamhet. Jag har även suttit i Kronoberg distriktsstyrelse i fem år och de två senaste åren har jag varit ordförande i styrelsen.

Vilket Junis vill du jobba för?
– Jag vill jobba för ett Junis där alla kan hitta sin plats.

Vilka frågor brinner du för?
– Jag brinner för hållbart engagemang hos våra ledare.

Vad tror du att du kan tillföra?
– Jag hoppas jag kan tillföra energi och nya idéer.


Aya Turani, 19 år, Brålanda
Föreslås som ledamot, (nyval).

Vad är din Junis-bakgrund och annan rörelsebakgrund?
Jag blev ledare i Junis-föreningen Stjärnan i Vänersborg under min gymnasietid. Jag är även grundare av ungdomsdelen av UN Women Sweden och är även volontär som stödperson på brottsofferjouren och vittnesstöd vid rättegångar.

Vilket Junis vill du jobba för?
Där vi vuxna är förebilder för barnen och där vi är trygga vuxna.

Vilka frågor brinner du för?
Jag brinner för ledarskapet, trygga förebilder och barns psykiska ohälsa. Frågor som rör kvinnor och barn ligger nära mitt hjärta.

Vad tror du att du kan tillföra?
Jag upplever att jag är en bra förebild. Jag tar med mig erfarenheter av mitt föreningsengagemang, där jag har en bred erfarenhet från olika föreningar. Min erfarenhet av olika arbeten med barn, som till exempel utsatta barn och kvinnor. När jag brinner för något vill jag gärna lägga mycket av min tid på det!


Daniel Andersson, 45 år, Sandviken
Föreslås som ledamot (nyval)

Vad är din Junis-bakgrund och annan rörelsebakgrund?
– Jag har varit med i flera styrelser inom UNF, Junis och IOGT-NTO mellan 1998 och 2011.

Vilket Junis vill du jobba för?
– Ett inkluderande Junis där ledarna känner en stolthet över att vara just en ledare i Junis.

Vilka frågor brinner du för?
– Ledarfrågan! Utan ledarna så blir det inte så mycket Junis.

Vad tror du att du kan tillföra?
– Jag tror att jag kan komma med ny input, tänka lite utanför boxen, efter tio års frånvaro från Junis- scenen. Fortfarande i chock över att bli tillfrågad, men samtidigt oerhört smickrad.


Carl Wennerstrand, 45 år, Åsa
Föreslås som ledamot (nyval)

Vad är din Junis-bakgrund och annan rörelsebakgrund?
– Haft nöjet att se mina barn växa upp med Junis Teater i Växjös fantastiska teaterverksamhet, haft nöjet att vara ledare i filmklubbar och pysselklubbar (är dock dokumenterat och bevisat usel på pyssel), varit aktiv i IOGT-NTO i många år, arbetat för NBV-förbundet och mycket mer.

Vilket Junis vill du jobba för?
– Jag vill jobba för ett Junis med många medlemmar, många föreningar, många aktiviteter och ett sprudlande demokratiarbete där alla känner sig självklart välkomna.

Vilka frågor brinner du för?
– Jag brinner för ny och mer verksamhet. Att pröva nya verksamhetsformer utifrån våra medlemmars intressen.

Vad tror du att du kan tillföra?
– Jag kan tillföra en bred och annorlunda erfarenhet och en vilja att skapa nytt och inte ge sig innan det verkligen blivit av.

Junis kommunrapport 2024

Varje år undersöker vi vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer upp i familjer med missbruk. Vi ger också exempel på människor, forskning och verksamhet som gör skillnad för de här barnen. Läs mer om hur läget såg ut för barn i Sverige 2023.

Klasskompisar – tretton noveller, tjugotvå teman, tusen känslor

Klasskompisar är Junis nya material för värdegrundsarbete som ger barn och unga möjlighet att prata om viktiga frågor. Klasskompisar består av noveller som kan läsas högt för en klass eller grupp, i valfri ordning och valfritt antal. Till varje novell finns en introduktion för dig som är lärare eller ledare, en mängd övningar för klassen eller gruppen och ett arbetsblad för enskild reflektion.

Händer i Junis

Händer i Junis är Junis medlemstidning som alla medlemmar och ledare får hemskickad i brevlådan fyra gånger om året. I Händer i Junis hälsar vi på roliga aktiviteter och läger, vi intervjuar medlemmar, tipsar, bakar smarriga recept, löser knep och knåp och mycket mer!

Junis profilshop

Behöver ni ledartröjor, kåsor och sporkar, ballonger eller annan Junis-merch? Spana in vår profilshop och beställ Junis-kläder och prylar till föreningen.

Junis kurshelger

Junis presenterar roliga och utvecklande utbildningar för dig som vill bli en kunnigare och bättre ledare! Välkommen till kurshelger i Härnösand och Trosa!

Vuxna som vet

Junis kunskapsportal - Vuxna som vet - vänder sig till dig som möter barn i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang. Här får du kunskap om hur barn påverkas av vuxnas missbruk, samt hur du kan upptäcka barn som far illa. Tillsammans kan vi göra skillnad för barnen.

Junis gåvoshop

I Junis gåvoshop kan du köpa gåvokort för att stödja vårt arbete och bidra till att fler barn får vara med på roliga och trygga fritidsaktiviteter. Vår verksamhet gör skillnad för många barn och unga och ditt bidrag hjälper oss att nå ännu fler.

Vill du göra skillnad på riktigt? Bli Junis-ledare!

Som ledare i Junis gör du skillnad. Du ger av din tid och ditt engagemang. I utbyte får du erfarenhet och minnen för livet. Och för barnen blir du en trygghet och en förebild.

Junis 150 föreningar

Junis finns i hela Sverige. Här kan du hitta ditt distrikt och föreningar nära dig.

Hitta din Junis-förening

Junis föreningar finns över hela Sverige. Fler än 150 stycken fördelade på 23 distrikt. Ange ort eller distrikt nedan för att hitta föreningar nära dig.