Nyheter / Opinion 2022/08/26

Valet 2022: Vad gör politiker för barn i familjer med missbruk?

Snart är det val! Det gör att de närmaste veckorna är fulla av möjligheter till samtal med politiker: i valstugor, på nätet, i offentliga debatter av olika slag. Vill du passa på att lyfta frågor kopplade till barns rättigheter, och specifikt om alkohol och narkotika? Vi har skapat ett enkelt material du kan använda när du frågar ut politiker om vad de egentligen gör för att förbättra uppväxten för barn i familjer med missbruk.

Materialet består av ett flygblad med tillhörande manual. Flygbladets tre huvudfrågor grundar sig i Junis årliga kommunrapport. Enligt den får bara någon enstaka procent av de 320 000 barn som växer upp i familjer där alkoholen påverkar deras liv negativt stöd, t.ex. stödgrupp eller stödsamtal. Kommunerna lever därmed inte upp till Socialtjänstlagen och Barnkonventionen.

De tre frågor som vi vill ställa till politiker är:

  • Vad har du som enskild politiker eller ditt parti gjort sedan förra valet lokalt för de här barnen?
  • Vilka rättigheter har dessa barn och vilka är kommunens skyldigheter?
  • Skulle du kunna göra mer för de här barnen? Som politiker har man fått förtroende av väljarna och har således ett ansvar. Även gentemot barn, och särskilt för utsatta barn.

Använd flygbladet för att ställa frågor till i första hand lokalpolitiker. Prata eller skriv främst med någon som redan har uppdrag och/eller som kandiderar till uppdrag i kommunen efter valet. Har du ställt de tre frågorna har du gjort en väldigt värdefull insats. Förutsättningarna ökar att de här barnen blir lokal politisk debatt, vilket annars sällan eller aldrig förekommer.

I samband med valmaterialet har Junis formulerat våra tre krav på vad kommuner, regioner och riksdagen måste åtgärda för att utsatta barn ska få det stöd de behöver.

  • Kommuner: Barn i missbruksmiljö måste få stöd. Det räcker inte att kommunen erbjuder stöd. Skola, fritid, socialtjänst med flera måste aktivt arbeta för att nå fram till barnen.
  • Regioner: Alla inom vården måste kunna upptäcka barn som far illa för att deras föräldrar har ett missbruk eller psykisk ohälsa. Utveckla kompetens och strukturer!
  • Riksdagen: Alla som jobbar med barn ska kunna upptäcka barn till föräldrar med missbruk – och våga agera! Kompetensen måste in i grundutbildningarna!

Använd kraven som svar på frågan om vilka insatser Junis vill göra för utsatta barn. Kom ihåg att du inte själv behöver ha svar på allt – partierna ska däremot ha en plan!

Flygblad till politiker

Manual och tips till flygbladet

Junis kommunrapport 2024

Varje år undersöker vi vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer upp i familjer med missbruk. Vi ger också exempel på människor, forskning och verksamhet som gör skillnad för de här barnen. Läs mer om hur läget såg ut för barn i Sverige 2023.

Klasskompisar – tretton noveller, tjugotvå teman, tusen känslor

Klasskompisar är Junis nya material för värdegrundsarbete som ger barn och unga möjlighet att prata om viktiga frågor. Klasskompisar består av noveller som kan läsas högt för en klass eller grupp, i valfri ordning och valfritt antal. Till varje novell finns en introduktion för dig som är lärare eller ledare, en mängd övningar för klassen eller gruppen och ett arbetsblad för enskild reflektion.

Händer i Junis

Händer i Junis är Junis medlemstidning som alla medlemmar och ledare får hemskickad i brevlådan fyra gånger om året. I Händer i Junis hälsar vi på roliga aktiviteter och läger, vi intervjuar medlemmar, tipsar, bakar smarriga recept, löser knep och knåp och mycket mer!

Junis profilshop

Behöver ni ledartröjor, kåsor och sporkar, ballonger eller annan Junis-merch? Spana in vår profilshop och beställ Junis-kläder och prylar till föreningen.

Junis kurshelger

Junis presenterar roliga och utvecklande utbildningar för dig som vill bli en kunnigare och bättre ledare! Välkommen till kurshelger i Härnösand och Trosa!

Vuxna som vet

Junis kunskapsportal - Vuxna som vet - vänder sig till dig som möter barn i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang. Här får du kunskap om hur barn påverkas av vuxnas missbruk, samt hur du kan upptäcka barn som far illa. Tillsammans kan vi göra skillnad för barnen.

Junis gåvoshop

I Junis gåvoshop kan du köpa gåvokort för att stödja vårt arbete och bidra till att fler barn får vara med på roliga och trygga fritidsaktiviteter. Vår verksamhet gör skillnad för många barn och unga och ditt bidrag hjälper oss att nå ännu fler.

Vill du göra skillnad på riktigt? Bli Junis-ledare!

Som ledare i Junis gör du skillnad. Du ger av din tid och ditt engagemang. I utbyte får du erfarenhet och minnen för livet. Och för barnen blir du en trygghet och en förebild.

Junis 150 föreningar

Junis finns i hela Sverige. Här kan du hitta ditt distrikt och föreningar nära dig.

Hitta din Junis-förening

Junis föreningar finns över hela Sverige. Fler än 150 stycken fördelade på 23 distrikt. Ange ort eller distrikt nedan för att hitta föreningar nära dig.