Junis rapport / Nyheter / Opinion 2022/05/11

Bredd når långt – samverkan för att fler barn ska nås och erbjudas stöd

"I arbetet med denna rapport har det blivit tydligt: för att nå många barn som är utsatta på något sätt, då måste vi tänka mycket brett!" säger Junis förbundsordförande Mona Örjes - det är just därför årets rapport har fått titeln "Bredd når långt". 

Så hur såg läget egentligen ut 2021 gällande vilket stöd barn i familjer med missbruk fick av samhället? Junis har skickat ut en enkät till alla kommuner i Sverige och resultatet blev detta:

• 194 kommuner besvarade enkäten. Det motsvarar 67 procent av landets 290 kommuner.
• 93 procent av de kommuner som svarade på enkäten uppgav att de hänvisar till någon typ av stödverksamhet.
• 13 kommuner uppgav att de inte hänvisar till någon stödverksamhet alls för dessa barn.
• Den vanligaste stödformen som erbjöds under 2021 var stödsamtal, därefter familjeinsatser, och slutligen stödgrupper.
• Ökad samverkan inom kommunen anses vara den viktigaste åtgärden
för att utveckla stödverksamheten för barn.

I rapporten skriver vi om även om verksamheter som har lyckats särskilt bra med att nå ut till fler barn. Till exempel:

Lyktan i Sandviken

Ökat antalet barn som fick stöd, trots pandemin. Hur kommer sig det?
Lyktan i Sandviken har utökat sitt nätverk. Genom nya relationer med föreningslivet, bland annat Junis, har nya ledare knutits till stödverksamheten. När Lyktan satsar brett hittar fler barn och unga fram till stödet.

IOGT-NTOs föräldracoacher i Malmö, Ronneby och Umeå

När det är farligt att berätta vad som händer hemma blir barnen de stora förlorarna. Genom att få föräldrarna att mötas och bryta isoleringen går det att börja prata om det som är tabu. I Malmö, Ronneby och Umeå bekämpas tystnadskulturen med föräldraträffar och studiecirklar

Lövgärdet

Hos socialkontoret i Lövgärdet är det nära till samverkan. Idag ökar tilliten till socialtjänsten och allt fler familjer söker stöd på eget initiativ. Kulturtolkar.

Folktandvården

Barn har rätt till tandvård. Det är utgångspunkten när Folktandvården Västra Götaland satsar på tid och rutiner för att hitta de barn som inte kommer på sitt besök. Ett letande som kan leda till en orosanmälan till socialtjänsten.
EAB-gruppen. EAB står för ”ej avhörda barn”, en kod i datasyste­met för de barn som inte kommit på kallad tid till Folktandvården i Västra Götalandsregionen.

Inte min match

Föräldrars missbruk är inte barnens match – barnens match ska vara på idrottsplanen och i skolan. Det är budskapet från Inte min Match som vill uppmärksamma hur barn påverkas av att växa upp med missbruk. Och idrottsverksamhet kan bli en superkraft för de barn som behöver det som mest.

Händer i Junis

Händer i Junis är Junis medlemstidning som alla medlemmar och ledare får hemskickad i brevlådan fyra gånger om året. I Händer i Junis hälsar vi på roliga aktiviteter och läger, vi intervjuar medlemmar, tipsar, bakar smarriga recept, löser knep och knåp och mycket mer!

Junis profilshop

Behöver ni ledartröjor, kåsor och sporkar, ballonger eller annan Junis-merch? Spana in vår profilshop och beställ Junis-kläder och prylar till föreningen.

Vuxna som vet

Junis kunskapsportal - Vuxna som vet - vänder sig till dig som möter barn i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang. Här får du kunskap om hur barn påverkas av vuxnas missbruk, samt hur du kan upptäcka barn som far illa. Tillsammans kan vi göra skillnad för barnen.

Junis gåvoshop

I Junis gåvoshop kan du köpa gåvokort för att stödja vårt arbete och bidra till att fler barn får vara med på roliga och trygga fritidsaktiviteter. Vår verksamhet gör skillnad för många barn och unga och ditt bidrag hjälper oss att nå ännu fler.

Vill du göra skillnad på riktigt? Bli Junis-ledare!

Som ledare i Junis gör du skillnad. Du ger av din tid och ditt engagemang. I utbyte får du erfarenhet och minnen för livet. Och för barnen blir du en trygghet och en förebild.

Junis 150 föreningar

Junis finns i hela Sverige. Här kan du hitta ditt distrikt och föreningar nära dig.

Hitta din Junis-förening

Junis föreningar finns över hela Sverige. Fler än 150 stycken fördelade på 23 distrikt. Ange ort eller distrikt nedan för att hitta föreningar nära dig.