Junis konferens

Alkohol, graviditet och små barns hälsa

Av alla livsstilsval som görs i samband med en graviditet, har få så stor betydelse för barnets framtida hälsa och utveckling som valen kring alkohol. Samhället som helhet måste ha vilja, kunskap och förmåga att stärka familjen med både barn och föräldrar i fokus.

Under hösten 2020 spelades ett antal föreläsningar in under rubriken ”Alkohol, graviditet och små barns hälsa”. Några av dem handlar också om äldre barn, och några tar också upp andra utmaningar i familjen än just alkohol.

Filmerna kan du se på egen hand eller tillsammans med exempelvis ditt arbetslag. I anslutning till varje film finns fördjupningsmaterial och också frågor att reflektera och samtala om. Vi hoppas att det blir ett utbildningspaket som känns relevant och användbart inom många verksamheter, såsom MVC, BVC, socialtjänst, familjecentraler, förskola, skola men också för den som vill få bättre kunskap inom socialt och förebyggande arbete.


FÖRELÄSNINGAR

Del 1

How do the Nordic countries prevent FASD? What are the challenges and what can Sweden learn? Niina-Maria Nissinen, Tammerfors universitet och Folkhälsans
forskningscentrum. (Föreläsningen är på engelska.)
Föreläsningen startar 03.35 i filmen.

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – ett gemensamt ansvar. Frida Dangardt, docent och specialistläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Föreläsningen startar 16:28 i filmen.

Tillhörande presentationer och samtalsfrågor för Junis konferens del 1

Samtalsfrågor

Samtalsfrågor för Junis föreläsningar 30 september 2020:
How do the Nordic countries prevent FASD? What are the challenges and what can Sweden learn? Niina-Maria Nissinen, Tammerfors universitet och Folkhälsans forskningscentrum.
Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – ett gemensamt ansvar.
Frida Dangardt, docent och specialistläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Ladda ner samtalsfrågorna som PDF

Presentationer

Presentation tillhörande föreläsningen How do the Nordic countries prevent FASD? What are the challenges and what can Sweden learn? Niina-Maria Nissinen, Tammerfors universitet och Folkhälsans forskningscentrum.

Ladda ner presentationen som PDF

Presentation tillhörande föreläsningen Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – ett gemensamt ansvar.
Frida Dangardt, docent och specialistläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Ladda ner presentationen som PDF

Egna reflektioner – att arbeta vidare

Ifyllbar matris med frågor att arbeta vidare utifrån.

Ladda ner matrisen som PDF


Del 2

Vem ser barn med FAS? Var finns information och verktyg?
Katarina Wittgard, grundare av FAS-föreningen
Föreläsningen startar 03:24 i filmen

Familjehemsförälder till barn med FAS
Annika Andersson
Föreläsningen startar 15:48 i filmen

Hur gick det för de alkoholskadade barnen?
Jenny Rangmar, forskare, fil dr i psykologi
Föreläsningen startar 30:11 i filmen

Tillhörande presentationer och samtalsfrågor för Junis konferens del 2

Samtalsfrågor

Samtalsfrågor för Junis föreläsningar 7 oktober 2020:
Vem ser barn med FAS? Var finns information och verktyg? Katarina Wittgard, grundare av FAS-föreningen
Familjehemsförälder till barn med FAS Annika Andersson
Hur gick det för de alkoholskadade barnen?
Jenny Rangmar, forskare, fil dr i psykologi

Ladda ner samtalsfrågorna som PDF

Presentationer

Presentation tillhörande föreläsningen Vem ser barn med FAS? Var finns information och verktyg?
Katarina Wittgard, grundare av FAS-föreningen

Ladda ner presentationen som PDF

Presentation tillhörande föreläsningen Hur gick det för de alkoholskadade barnen?
Jenny Rangmar, forskare, fil dr i psykologi

Ladda ner presentationen som PDF

Egna reflektioner – att arbeta vidare

Ifyllbar matris med frågor att arbeta vidare utifrån.

Ladda ner matrisen som PDF

Filmer

 


Del 3

SAM-verkstad – en metod för att jobba med livsstilsfrågor med föräldrar på exempelvis familjecentraler. Åsa Ranung, medförfattare till materialet, med lång
erfarenhet av folkhälsofrågor.
Föreläsningen startar 02:43 i filmen.

Tillhörande presentationer och samtalsfrågor för Junis konferens del 3

Samtalsfrågor

Samtalsfrågor för Junis föreläsning 14 oktober 2020:
SAM-verkstad – en metod för att jobba med livsstilsfrågor med föräldrar på exempelvis familjecentraler. Åsa Ranung, medförfattare till materialet, med lång
erfarenhet av folkhälsofrågor.

Ladda ner samtalsfrågorna som PDF

Presentationer

Presentation tillhörande föreläsningen SAM-verkstad – en metod för att jobba med livsstilsfrågor med föräldrar på exempelvis familjecentraler. Åsa Ranung, medförfattare till materialet, med lång erfarenhet av folkhälsofrågor.

Ladda ner presentationen som PDF

SAM-verkstad – ett metodmaterial

Ladda ner som PDF

Egna reflektioner – att arbeta vidare

Ifyllbar matris med frågor att arbeta vidare utifrån.

Ladda ner matrisen som PDF


Del 4

Hur kan vi tidigt uppmärksamma barn i riskmiljöer?
Från BarnSäkert i region Dalarna: Anna Berg barnsjuksköterska, koordinator och vårdutvecklare Barnhälsovården och Inga-Lill Hellsing barnsjuksköterska, koordinator och BHV-sjuksköterska.
Föreläsningen startar 04:43 i filmen.

Familjeorienterat arbetssätt – barn har rätt till stöd som anhöriga.
Agnes Lundström, Socialstyrelsen.
Föreläsningen startar 28:31 i filmen.

Tillhörande presentationer och samtalsfrågor för Junis konferens del 4

Samtalsfrågor

Samtalsfrågor för Junis föreläsning 21 oktober 2020:
Hur kan vi tidigt uppmärksamma barn i riskmiljöer?
Från BarnSäkert i region Dalarna: Anna Berg barnsjuksköterska, koordinator och vårdutvecklare Barnhälsovården och Inga-Lill Hellsing barnsjuksköterska, koordinator och BHV-sjuksköterska.
Familjeorienterat arbetssätt – barn har rätt till stöd som anhöriga.
Agnes Lundström, Socialstyrelsen.

Ladda ner samtalsfrågorna som PDF

Presentationer

Familjeorienterat arbetssätt – barn har rätt till stöd som anhöriga.
Agnes Lundström, Socialstyrelsen.

Ladda ner presentationen som PDF

Egna reflektioner – att arbeta vidare

Ifyllbar matris med frågor att arbeta vidare utifrån.

Ladda ner matrisen som PDF

Junis gåvoshop

I Junis gåvoshop kan du köpa gåvokort för att stödja vårt arbete och bidra till att fler barn får vara med på roliga och trygga fritidsaktiviteter. Vår verksamhet gör skillnad för många barn och unga och ditt bidrag hjälper oss att nå ännu fler.

Kongress 2023

I år är inget vanligt år för i år är det kongressår! I sommar kommer Junis, UNF och IOGT-NTO samlas i Uppsala för att genomföra sina kongresser. Vi ser fram emot att träffas på en fysisk kongress för första gången sedan pandemin för att tillsammans stärka vårt engagemang, ta beslut om Junis framtid – och givetvis umgås och skratta massor!

Vuxna som vet

Junis kunskapsportal - Vuxna som vet - vänder sig till dig som möter barn i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang. Här får du kunskap om hur barn påverkas av vuxnas missbruk, samt hur du kan upptäcka barn som far illa. Tillsammans kan vi göra skillnad för barnen.

Vill du göra skillnad på riktigt? Bli Junis-ledare!

Som ledare i Junis gör du skillnad. Du ger av din tid och ditt engagemang. I utbyte får du erfarenhet och minnen för livet. Och för barnen blir du en trygghet och en förebild.

Junis 180 föreningar

Junis finns i hela Sverige. Här kan du hitta ditt distrikt och föreningar nära dig.

Hitta din Junis-förening

Junis föreningar finns över hela Sverige. Fler än 180 stycken fördelade på 23 distrikt. Ange ort eller distrikt nedan för att hitta föreningar nära dig.