Ludde – en hjälp att prata med barn om vuxna som dricker för mycket

Vart femte barn växer upp med missbruk i familjen. De flesta fångas inte upp av skola eller socialtjänst. Därför erbjuder Junis möjligheten att gå en utbildning i materialet Ludde som hjälper vuxna att prata med barn om alkohol, utan att det blir utpekande eller svårt.

Ludde är ett material för dig som möter barn i åldrarna 5-9 år. Materialet utgår från berättelsen om hunden Ludde, som tycker om att vara ute och leka med sin husse, precis som vilken hund som helst. Men Ludde har det också jobbigt hemma eftersom hans husse dricker för mycket alkohol.

Metoden ger vuxna som träffar barn mellan åldrarna 5-9 år verktyg för att prata med barn om hur det är att leva med någon som har ett beroendeproblem. Det hjälper barnen att förstå sin situation och uppmanar dem att prata med någon vuxen som de litar på. Det utvecklar också förståelse och empati hos de barn som inte själva är drabbade.

Sedan Junis började genomföra utbildningar i maj 2019 har vi utbildat fler än 800 personer i materialet. Vi har träffat skolpersonal, socionomer, kuratorer, förskolepersonal, ideella, familjecentraler, stödgruppsverksamheter, socialförvaltningar, med mera.

Materialet Ludde är utvärderat och används i fler än 350 skolor i Skottland samt ett flertal skolor i Schweiz, och är nu anpassat för svenska förhållanden.

Under 2021 erbjuder Junis:

Kostnadsfri utbildning* (ca 3 timmar) för vuxna som möter barn i sin yrkesroll eller i ideellt engagemang om bland annat barn, alkohol och missbruk, vikten av hjälp och stöd, samt genomgång av materialet Ludde.

Under 2021 kostar Ludde-paketet 200 kr + portokostnad på 55 kr per Ludde-paket. Vid köp av fyra Ludde-paket eller mer utgår en samlad fraktkostnad på 200 kr.

Ludde-paketet innehåller följande:

Fysisk del
– Luddeboken
– 4 st Luddeberättelser
– Känslokort
– Tycka om-kort
– Ludde-docka

Digital del
– Handbok
– Luddeboken med text
– Luddeboken utan text
– Luddeberättelserna med text
– Färgläggningsmallar
– Mallar till övningar
– Vid önskemål, föreläsnings-powerpoint

Ludde-paketet är till för dig som har gått hela utbildningen.

Kommande Ludde-utbildningar

Här hittar du datum till kommande digitala utbildningar som är öppna för alla som är intresserade att delta på. Anmälan krävs. Klicka på det datumet du vill delta för att komma till anmälningsformuläret.

Anmälningsformuläret stänger 24 timmar innan utbildningen startar. Om utbildningen äger rum dagen efter en helgdag stängs anmälan kl 15.00 på närmast föregående arbetsvardag.

För tillfället genomför Junis främst digitala utbildningar med anledning av covid-19. För att vi ska genomföra utbildningen behöver minst 20 personer vara anmälda. Vid färre anmälda kommer utbildningen att ställas in och ni som anmält er kommer erbjudas att delta vid ett annat tillfälle.

Ludde-utbildning för er verksamhet?
Vill du boka en Ludde-utbildning till din verksamhet? Kommer ni att vara minst 20 deltagare? Gå till fliken ”Vill du att vi håller en utbildning på din hemort eller för din arbetsplats?”.

Om du är en enskild individ eller om ni är en grupp på färre än 20 personer som vill gå Ludde-utbildningen kan ni anmäla er till någon av de öppna utbildningar vi genomför under våren, se datum ovan.

Utbildning på din hemort eller arbetsplats

Vill du ha att vi håller en allmän utbildning på din hemort eller boka en utbildning till din verksamhet? Kontakta oss via ludde@junis.se. 

För att vi ska genomföra utbildningar för enskilda verksamheter har vi krav på att minst 20 personer deltar. 

Under början av 2021 kommer Junis främst att genomföra digitala Ludde-utbildningar som en följd av covid-19.

Erfarenhetsutbyte och inspiration för dig som gått utbildningen

I år har vi börjat med digitala träffar för erfarenhetsutbyte och inspiration för dig som gått Ludde-utbildningen. Träffarna vänder sig både till dig som inte kommit igång med att använda materialet och till dig som använt materialet flera gånger men vill fördjupa dina kunskaper.

Under respektive tillfälle för erfarenhetsutbyte och inspiration kommer vi att fördjupa oss i frågan om barn i familjer med missbruk, få ta del av erfarenheter från personer som använt Ludde och få inspiration om hur vi kan komma igång med materialet. Träffarna är digitala.

Nästa erfarenhetsutbyte och inspirationsträff sker den 1 december kl 19.00-20.30. Anmäl dig här. Du kan anmäla dig även om du inte hunnit gå Ludde-utbildningen ännu men kommer att ha gått den innan 1 december.

Mer information om Ludde

Materialet tar utgångspunkt i berättelsen om Ludde. När vi lär känna Ludde är han en mycket glad hund. Men plötsligt glöms Ludde allt oftare bort och det visar sig att husse dricker för mycket alkohol. Vi får följa Ludde genom känslor och tankar som lätt uppstår hos de barn som har det jobbigt hemma. Materialet hjälper utsatta barn att förstå sin situation och uppmanar dem att prata med någon vuxen som de litar på. Det hjälper också till att utveckla förståelse och empati hos de barn som inte själva är drabbade.

Syftet med vår metod är inte att man som enskild individ ska ta ansvar för barnens problematik. Vi vill ge vuxna ett verktyg för att kunna prata med barn om alkoholmissbruk, på ett icke-utpekande sätt.

Här kan du ladda ner vårt infoblad eller informationsfolder om Ludde.

Bakgrund

Ludde är hämtat från Skottland (Alcohol Focus Scotland), men där hette Ludde Rory. Rory är i sin tur hämtat från Schweiz där valpen heter Boby.

Rory kom ut som bok 2007 och utvecklades av professionella som arbetar med barn, familjer som blivit påverkade av missbruk och personal inom skolans värld. Idag används Rory som metod i 350 skolor runt om i Skottland och över 500 deltagare har gått Rory-utbildningen. 2012 genomfördes en utvärdering av Rory-materialet av ett oberoende företag (TASC). Utvärderingen gjordes i sjutton skolor och av 61 lärare. Utvärderingen syftade till att se om Rory-materialet bidrog med förändring, om så, för vilka? Och hur?

De som utvärderade kunde se dessa resultat hos barn som tagit del av Rory:
1. Barn har uppmuntrats att prata om sin känslor.
2. Empatin hos barn har ökat då de lär sig att sätta sig in i någon annans situation.
3. Hjälpt barn att förstå att de inte är ansvariga eller skyldiga för konsekvenser som uppstår då en vuxen dricker samt att det inte är deras fel att en vuxen dricker för mycket.
4. Barn har uppmuntrats att be om hjälp och reflektera över vem de själva skulle gå till om de inte mådde bra.
5. Hjälpt barn att förstå att de som dricker för mycket alkohol kan bli bättre och kan få hjälp för sina problem.

Dessa resultat kunde de se hos lärarna som använt sig av Rory-materialet:
1.Skapat insikt i hur barn påverkas av att växa upp i en familj där det finns ett missbruk.
2. Ökat kunskapen om att kunna identifiera barn som far illa samt ökat säkerheten i att prata om alkohol och beroende med barn.

Det har även observerats i utvärderingen att användarna av Rory-materialet har kunnat använda metoden i andra sammanhang och andra svårigheter med barnen än endast alkoholproblematik, som till exempel psykisk ohälsa.

GDPR

Junis inhämtar namn, mejladress och yrke på dig som deltar i en Ludde-utbildning. Vi sparar dina personuppgifter för att kunna följa antalet deltagare, genomföra uppföljningar och utvärdera materialet. Eftersom materialet tar upp frågor som kan vara jobbiga för vissa barn som befinner sig i en utsatt situation vill vi också följa upp att Ludde används på ett adekvat sätt. För att kunna kvalitetssäkra användandet av materialet genomför vi uppföljningar av alla deltagares användning av materialet i upp till tolv månader efter genomförd utbildning. Vi sparar era kontaktuppgifter i två år. Mer information om Junis integritetspolicy och vår behandling av personuppgifter finns på www.junis.se/integritetspolicy​​​​​​​.

Kontakt

Vill du ha mer information om Ludde eller ställa en fråga? Kontakta oss på ludde@junis.se.

Junis kunskapsdagar

För dig som vill veta mer om hur fler aktörer kan bli bättre på att upptäcka och ge stöd till barn i familjer med missbruk bjuder vi in till digitala kunskapsdagar.

Skattjaktsäventyret börjar här!

Häng med på Junis skattjakt! Runt om i landet ligger hundratals skatter gömda. Hitta dem och svara på frågorna, så kanske det blir du som vinner ett av de fina priserna. Junis skattjakt är öppen för alla barn som är, eller blir, medlemmar i Junis!

Junis rapport 2021 – Med makt kommer ansvar

Varje år undersöker Junis vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer upp i familjer med risk- och missbruk. Resultatet presenteras i Junis rapport som i år har titeln Med makt kommer ansvar. Här kan du beställa rapporten kostnadsfritt, läsa den direkt digitalt och se hur just din kommun svarat i undersökningen.

Vill du göra skillnad på riktigt? Bli Junis-ledare!

Som ledare i Junis gör du skillnad. Du ger av din tid och ditt engagemang. I utbyte får du erfarenhet och minnen för livet. Och för barnen blir du en trygghet och en förebild.

Junis 180 föreningar

Junis finns i hela Sverige. Här kan du hitta ditt distrikt och föreningar nära dig.

Hitta din Junis-förening

Junis föreningar finns över hela Sverige. Fler än 180 stycken fördelade på 23 distrikt. Ange ort eller distrikt nedan för att hitta föreningar nära dig.
    Vill du bli medlem i Junis?
    Ja